Novinky.cz
Internet
Ú t e r ý
23.září 2003, 19:04
Publikováno dne:
3.1.2000na Obsah
Zpravodajství
Kurzy, burza
Počasí
T E L E V I Z E
Politika
Internet
Počítače a technika
Sport
S T Y L
Kultura
Boulevard
Lidé, vztahy, sex
Comics
Vaše názory
Archiv

ASCII   MAC   WIN

REKLAMA

K čemu zákon o svobodě informací

Právo na informace vlastně máme již od roku 1991, kdy byla přijata Listina základních práv a svobod (jde o článek 17). To ale celá léta nikdo nebral vážně. Úřady většinou právo občanů hromadně porušovaly a porušují dosud a soudy nebyly schopny chování exekutivy korigovat. Tento stav vedl předkladatele Michaela Žantovského a Oldřicha Kužílka k tomu, že v zimě 1996 začali pracovat na návrhu zákona o svobodě informací. Vycházeli při tom ze zkušeností z USA, kde je tato problematika už dávno vyřešena. Ne každému se ale právo na informace líbí. Umožní totiž skutečnou občanskou kontrolu mnoha úřednických rozhodnutí. Nechuť zákon schválit se projevila během prvního kola jeho projednávání. Tehdy jej rozdílem dvou hlasů nepodpořili senátoři, kteří tak podlehli lobování státních i komunálních úředníků. Naštěstí druhé kolo již dopadlo lépe a platnosti zákona se brzy dočkáme.

Do roku 1991 platilo, že žadateli se poskytne jen ta informace z veřejné správy, na kterou má konkrétní právně formulovaný nárok (například jako účastník správního řízení). Od roku 1991 má občan právo na veškeré údaje o činnosti veřejné správy s výjimkou danou konkrétními zákonnými podmínkami, kterými jsou třeba osobní údaje.

Základní principy návrhu zákona a způsob jeho použití

  1. Na informace má nárok každý, bez ohledu na důvod své žádosti.
  2. Úřady poskytují informace, které mají k dispozici (tedy nejen ty co vypovídají o jejich činnosti).
  3. Každá žádost musí být vyřízena co nejdříve.
  4. Odepření informace musí být konkrétně odůvodněné.
  5. Odepření části informace není důvodem k odepření zbylé části informace.
  6. Poplatek za poskytnutí informace nesmí být nepřiměřený.
Zákon je koncipován tak, aby nebránil hladkému, vstřícnému a nebyrokratickému poskytování informací. Pro poskytnutí jednoduchých informací ústní či písemnou formou se nevyžaduje žádné protokolování. Procedura se zavádí pouze tehdy, kdy je žádost podána písemně, kdy žadateli na informaci významně záleží, nebo kdy ji chce jednoznačně určit. V zákonu se vůbec poprvé objevuje fenomén Internetu. Většina informací, které zákon navrhuje zveřejnit, jsou informace společné pro více subjektů a iniciativou Svazu měst a obcí je tento objem zveřejňování pro obce zajištěn, vyzkoušen a funguje zdarma.

Zákon by měl vstoupit v účinnost v lednu 2000 s tím, že na počátku budou lhůty pro poskytování informací prodlouženy, aby jednotlivé úřady zvládly mírné administrativní navýšení a vytvořily si vlastní systém předávání informací. Ostatně již dnes existují místa, kde je komunikace s občany velmi dobrá. Stále se ale ještě předávání informací některé úřady na komunální úrovni brání. Má to svou logiku, protože mnohdy uvolněním informací budou usvědčeni někteří pracovníci z toho, že jejich postupy a rozhodnutí byly špatné. Povinné informace vydané na základě tohoto zákona mohou a asi také v řadě případů usvědčí jednotlivé úředníky z porušování svých pravomocí. Tak zákon posílí nejen občanskou kontrolu, ale přispěje i ke zvyšování občanské sebedůvěry při jednání s úředníky.

Ivan Turnovec (ivan.turnovec@seznam.cz) - 3.1.2000

Zaujal Vás tento článek? Chcete nám k němu něco sdělit? Neváhejte a sdělte nám svůj názor 


V A Š E   N Á Z O R Y . . .

Každá mince má dvě strany - Dušan Vlček
Ivan Turnovec

Sdělte nám svůj názor Vytiskněte článek na tiskárně Pošlete článek kolegovi emailem Další články autora
Hodnocení: 5.5 / 10

A K T U Á L N Ě:

Baldachýn: Potter vycpává koťátka!

COMICS: Čím jedeš?

Dnes naposled

Velké sportovní finále

Jak jsem poštval kamarádku na Václava Klause

Rok 2002 v hudbě - část druhá

Místo hada Karel Gott

Povídky nevidomých: Vyvařené zuby

Nenechte sebou manipulovat

Existují jen multiplexy?

HREJ OVER!

 

 

- nahoru - Copyright (c) 1998-1999 Seznam - Ivo Lukačovič, uvedení autoři článků a dodavatelé
obsahu, všechna práva vyhrazena