Novinky.cz
Internet
Ú t e r ý
23.září 2003, 19:03
Publikováno dne:
15.8.2000na Obsah
Zpravodajství
Kurzy, burza
Počasí
T E L E V I Z E
Politika
Internet
Počítače a technika
Sport
S T Y L
Kultura
Boulevard
Lidé, vztahy, sex
Comics
Vaše názory
Archiv
TechDesk
AutoNovinky
HREJ!
Seznamka

ASCII   MAC   WIN

REKLAMA

Zvykneme si na elektronické publikace jako na levnější alternativu?

Jednotlivé zájmové skupiny obyvatel, vysoké školy a nejrůznější výzkumná pracoviště, ale i státní organizace počínaje Okresními úřady, Správami chráněných krajinných oblastí a dalšími, se prezentují řadou tištěných dokumentů a odborných publikací. Jde bezesporu o užitečné a potřebné práce. V současné finanční situaci to ale má velkou vadu. Náklady se pohybují minimálně kolem 500 výtisků. Potřeba je ale často daleko menší, zvláště u odborných publikací a sborníků. Sborníky nebo jiné publikace jsou neúnosně drahé. Vydavatel musí zvažovat použití barevných příloh atd. Důvodem vydávání takovýchto tištěných publikací je jistý konzervatismus. Zvláště příslušníci starší generace si myslí, že bez papíru není dokument.

Při tom již neexistuje ani ve státní správě, na úřadech, výzkumných ústavech a školách pracoviště, které by nebylo vybaveno počítačem. Počítačů se už tu a tam dokonce využívá jako psacích strojů a někdy i k hromadnému zpracování statistických údajů. Měli bychom si ale zvykat využívat počítačů i při odborném studiu a následném rozhodování. Prakticky všechny, ve větším množství distribuované dokumenty by bylo možno sestavovat jako elektronické publikace. Výhody tohoto postupu výrazně převyšují jedinou nevýhodu, kterou je zatím nemožnost studovat doklady průběžně i mimo zaměstnání, protože ještě není počítač zcela běžným v domácnostech. Poslední argument je ale jen dočasný, protože během příštích pěti až deseti let budou osobní počítače, zvlášť ve své multimediální formě, prakticky ve všech domácnostech.

Při malých nákladech na výrobu, se stálou možností dotváření dalších kusů jsou výhody elektronického publikování následující:

  1. Lze předávat skutečně aktuální data, protože konečné úpravy a doplňky jsou možné i v průběhu kopírování na diskety, v podstatě totéž platí pro vypalování CD.
  2. Lze zhotovit přesný počet dokumentů podle aktuálního počtu zájemců.
  3. Náklad publikace lze kdykoli na požádání doplnit pro další uživatele.
  4. Archivovaný originál lze bez problémů aktualizovat.
  5. Každý z uživatelů může pro svou speciální potřebu kteroukoli část, nebo i celý dokument, vytisknout na počítačové tiskárně.
  6. Podklady pro realizaci publikace mohou být zadávány autorem bez úprav na disketě v některém z používaných textových editorů, totéž platí pro grafy a obrázky. Lze ale předat i již dříve vytištěný text, grafy, pérovky a fotografie — které budou zpracovány skenováním (tento způsob je vhodný pro archiválie — staré závěrečné zprávy atd.).
  7. Náklady jsou oproti tradičnímu zpracování a vytištění řádově nižší.

Jako příklad možnosti elektronického publikování mohou posloužit Sborníky k oslavám 40. výročí objevů a průzkumu Bozkovských dolomitových jeskyní, vydané nakladatelstvím Drahokam Turnovec. Při jednání s několika tiskárnami byl předkládán rozpočet na minimálních 500 výtisků, při pár barevných reprodukcích, s rozsahem 150 normostran textu, 26 pérovek a 15 fotografií od 42 000 do 68 000 korun. My jsme byli bez peněz a sponzoři se příliš nenabízeli. Měli jsme k dispozici pouze 14 000 Kč. Rozhodli jsme se tedy pokusit se o elektronické publikace.
[Obr: bozkov.gif.gif (18106 Bytes)]
Uvedený rozsah materiálů jsme rozdělili do dvou zcela samostatných disket. Označili jsme je Bozkovské jeskyně a Sborník. Jako prohlížecí program byl zvolen Zoner Context. Vlastní práce na počítači od přípravy textů (část jich byla přepisována na počítači, část byla skenována), přes skenování obrázků a fotografií, včetně několika barevných, až po konečnou redakční úpravu zabrala dvěma pracovníkům celkem 148 hod. Další náklady představovaly použité diskety (500 disket za 5000 Kč). Vlastní kopírování na diskety si vyžádalo asi 14 hodin. Režie byla naším sponzorským příspěvkem k výročí Bozkovských jeskyní. Navíc po semináři byl na disketu doplněn text jedné přednášky. Další zájemci si mohli koupit již tuto verzi označenou jako 2.00. Uživateli, kterými jsou v tomto případě přírodovědci a jeskyňáři, byla naše práce označena za dobrou. Věříme tedy, že se elektronické publikace začnou výrazněji prosazovat a umožní tak širší publicitu hlavně aktuálních odborných textů. Na tomto poli také pracujeme.

Jaká je podle vás budoucnost elektronických publikací?
Rozšíří se, ale klasické publikace nikdy úplně nenahradí.  71.2 %
Dobrá, určitě se rozšíří, protože mají spoustu výhod, a někdy možná klasické knihy úplně vytlačí.  19.7 %
Ono se dá z monitoru číst?  8.9 %
odpovědělo 167 čtenářů
  

Ivan Turnovec (ivan.turnovec@seznam.cz) - 15.8.2000

Zaujal Vás tento článek? Chcete nám k němu něco sdělit? Neváhejte a sdělte nám svůj názor 


S O U V I S E J Í C Í   O D K A Z Y . . .

Nakladatelství DRAHOKAM Turnovec
Ivan Turnovec

Sdělte nám svůj názor Vytiskněte článek na tiskárně Pošlete článek kolegovi emailem Další články autora
Hodnocení: 5.5 / 10

A K T U Á L N Ě:

Baldachýn: Potter vycpává koťátka!

COMICS: Čím jedeš?

Dnes naposled

Velké sportovní finále

Jak jsem poštval kamarádku na Václava Klause

Rok 2002 v hudbě - část druhá

Místo hada Karel Gott

Povídky nevidomých: Vyvařené zuby

Nenechte sebou manipulovat

Existují jen multiplexy?

HREJ OVER!

I N T E R N E T:

Dnes naposled

Co je to to coje.to?

Freehosting, freeslužby a tvorba www 17 - guestbooky

Kapesní průvodce Internetem

Chodit za školu se vyplatí!

Jak jsem se stal blogerem

 

 

- nahoru - Copyright (c) 1998-2000 Seznam - Ivo Lukačovič, uvedení autoři článků a dodavatelé
obsahu, všechna práva vyhrazena