Novinky.cz
Kultura
Ú t e r ý
23.září 2003, 20:02
Publikováno dne:
20.10.2000na Obsah
Zpravodajství
Kurzy, burza
Počasí
T E L E V I Z E
Politika
Internet
Počítače a technika
Sport
S T Y L
Kultura
Boulevard
Lidé, vztahy, sex
Comics
Vaše názory
Archiv
TechDesk
AutoNovinky
HREJ!
Seznamka

ASCII   MAC   WIN

REKLAMA

Jaspis

Název jaspisu pochází z asyrského asphu, což znamená pestrý. Jde o směs jemně krystalického a vláknitého křemene se sklovitou křemennou hmotou. Pestré zabarvení je způsobeno příměsí uzavřených minerálních složek a kovových kysličníků. Pohybuje se od bílé a žluté přes červenou a fialovou do modré, hnědé a zelené. Podle zabarvení a vnějšího vzhledu bývají jaspisy označovány jako mechové, okaté, proužkované, troskovité, brekciovité a jiné. Poněkud výjimečné postavení má odrůda, označovaná jako heliotrop, která je sytě zelená s červenými skvrnami, tvořenými zrníčky minerálu hematitu.

Jaspis není minerálem, ale minerální směsí, tedy zvláštní horninou. Vzniká za různých podmínek společně se všemi základními druhy hornin. V usazených horninách se vyskytuje v podobě bochníkovitých hlíz, ve výlevných sopečných horninách vyplňuje trhliny a dutiny. Popsán byl i z hornin metamorfovaných. Hlavní světové výskyty jsou v Indii, Číně, Egyptě, Brazílii a na Sibiři. Ani Evropa není na jaspisy chudá, nacházejí se v Sasku a v Porýní v Německu, v Podkrušnohoří a Podkrkonoší v Čechách, ale i na Moravě a v Polsku.

Pestrá barva upoutala pozornost našich předků již ve starověku. Z jaspisů se podobně jako z achátů vyráběli drobné ozdobné předměty již staří Indové, Egypťané, Řekové a Římané. Významné uplatnění měly a dosud mají jaspisové amulety. Věřilo se totiž (a leckde dosud věří), že léčí téměř všechny ženské nemoci. Údajně dovedou zastavit i krvácení, podporují chuť k jídlu a (co je neméně důležité) umožňují mužům i ženám přenášet se lehce přes zklamání v lásce.

[Obr: sbirani_jaspisu_v_lomu.jpg (25160 Bytes)]

Zajímavé ukázky jaspisů i achátů se nalézají v melafyrových lomech u Frýdštejna na Turnovsku

V českých zemích se jaspisy těžily v Podkrkonoší a Podkrušnohoří již v době vlády Karla IV. Těžbu s největší pravděpodobností zahájili italští hledači drahokamů. V té době a ještě po několik dalších století, mělo České království oprávněně pověst drahokamové velmoci. Natěženou surovinu odváželi Italové do své vlasti. Umělecké florentské mozaiky, tvořící výzdobu italských paláců, jsou skládány převážně z českých jaspisů. Ne nadarmo je také v Dóžecím paláci v Janově uložena mapa českých nalezišť drahých kamenů. Od Italů se ale poučili i čeští řemeslníci. Nařezaných desek jaspisů, pocházejících z okolí Kláštěrce nad Ohří, nechal (po vybroušení a vyleštění) použít Karel IV. na výzdobu kaple Svatého Václava na Pražském hradě a Svatého kříže na Karlštejně.

[Obr: jaspis_obklady.jpg (49093 Bytes)]

Jaspisová výzdoba kaple Svatého kříže

Hlavní rozvoj těžby drahých kamenů v Čechách nastal během panování císaře Rudolfa II. Hlavním císařským hledačem byl v té době tajný rada Šimon Tadeáš Budek z Rovenska pod Troskami. Bylo také zakázáno vyvážet bez císařského souhlasu drahé kameny ze země. Za nejvýznamnější naleziště byl v pokládán vrch Kozákov. Říkalo se, že na jeho úbočích hodí mnohdy pasák po své krávě kamenem, jehož cena je větší než cena oné krávy. Na mapě, která byla vytištěna roku 1610, je také takový pastýř u vrchu Kozákov vyobrazen. V císařské sbírce, která vzala za své během třicetileté války, byla za unikátní výrobek pokládána velká stolní deska, složená z různobarevných jaspisů. Anselmus de Boot ji pokládal za unikátní výrobek v rámci celého tehdy známého světa.

Třicetiletá válka znamenala velký úpadek celého království. Staré štoly na těžbu jaspisů byly zapomenuty. V Radostné pod Kozákovem byly objeveny a archeologicky prozkoumány před druhou světovou válkou. V Ciboušově a Domašíně, odkud pocházejí obklady kaplí na Pražském hradě a Karlštejně, až v roce 1982. V současné době se s ukázkami tuzemských jaspisů můžeme setkat v Muzeu Českého ráje v Turnově. Na Turnovsku a Jičínsku mohou sběratelé v lomech a na polích nalézt pro své sbírky hezké kousky nejrůzněji zbarvených jaspisů s achátů...

Ivan Turnovec (ivan.turnovec@seznam.cz) - 20.10.2000

Zaujal Vás tento článek? Chcete nám k němu něco sdělit? Neváhejte a sdělte nám svůj názor 


S O U V I S E J Í C Í   O D K A Z Y . . .

Achát - 13.10.2000
Vltavín - český drahokam - 22.9.2000
Ametyst - 3.10.2000
Naleziště diamantů a jejich těžba - 12.9.2000
Diamant a jeho vlastnosti - 11.9.2000
Ivan Turnovec

Sdělte nám svůj názor Vytiskněte článek na tiskárně Pošlete článek kolegovi emailem Další články autora
Hodnocení: 5.5 / 10

A K T U Á L N Ě:

Baldachýn: Potter vycpává koťátka!

COMICS: Čím jedeš?

Dnes naposled

Velké sportovní finále

Jak jsem poštval kamarádku na Václava Klause

Rok 2002 v hudbě - část druhá

Místo hada Karel Gott

Povídky nevidomých: Vyvařené zuby

Nenechte sebou manipulovat

Existují jen multiplexy?

HREJ OVER!

K U L T U R A:

Rok 2002 v hudbě - část druhá

Existují jen multiplexy?

Next Station

Škytající Helmuti a potápěči z Východu

Helmutova stříkačka

FFFILM: Dneska to bouchne!

 

 

- nahoru - Copyright (c) 1998-2000 Seznam - Ivo Lukačovič, uvedení autoři článků a dodavatelé
obsahu, všechna práva vyhrazena