Novinky.cz
Lidé, vztahy, sex
Ú t e r ý
23.září 2003, 20:16
Publikováno dne:
16.3.2001na Obsah
Zpravodajství
Kurzy, burza
Počasí
T E L E V I Z E
Politika
Internet
Počítače a technika
Sport
S T Y L
Kultura
Boulevard
Lidé, vztahy, sex
Comics
Vaše názory
Archiv
TechDesk
AutoNovinky
HREJ!
Seznamka

ASCII   MAC   WIN

REKLAMA

Přibrzďování mužského orgasmu

Jízda stylem brzda plyn

Moderní sexualita vyrůstající z konzumního sexuálního principu přináší s sebou zajímavý paradox. Ten spočívá v pozoruhodném nesouladu mezi ženami a muži při dosahování sexuálních cílů neboli orgasmů.

Paradox natolik zakořenil v moderním západním myšlení, že se stal sexuální samozřejmostí, která už nikoho neudivuje. Lidé se k paradoxu staví, jako by tento vyplýval z elementárních odlišností mezi ženami a muži.

Většina lidí praktikujících konzumní sexualitu považuje paradox nesouladu při dosahování orgasmů za daný a neměnný stav, jenž nemůže být jiný. A proto se snaží s ním v intimním životě počítat. Výjimky potvrzují pravidlo.

Přesto se zdá podivné, že ženy dosahují orgasmů pomalu, až za relativně dlouhou dobu, pakliže vůbec, zatímco muži dosahují orgasmů rychle, za relativně krátkou dobu, ne-li okamžitě.

Jaký asi biologický význam se může vázat k zmíněnému nesouladu, jenž představuje ústřední úskalí konzumní sexuality? Vždyť právě soulad orgasmů (orgasmy ve stejný okamžik), to je kýžený cíl všech orgasmuchtivých osob preferujících konzumní sexualitu.

Kdesi jsme narazili na myšlenku, že prý ženy, z hlediska vyššího principu spojení ova a spermie, nesmějí dosáhnout orgasmů příliš rychle. Byly by prý brzy ukojeny, čímž by ztratily zájem o další pohlavní styky, a významně by tak snížily pravděpodobnost otěhotnění.

Myšlenka sice přibližuje vybranou tezi z komunikační erotiky, když formuluje fakt, že nedosažením orgasmu lze dlouhodobě a bez ztráty pozornosti setrvat v pevném energetickém vztahu s osobou opačného pohlaví, nicméně skutečnost je jiná.

Méně vznětlivé ženy sice nedosahují orgasmů, ale že by setrvávaly ve stavech trvalého sexuálního probuzení a že by trvale toužily po sexuálních stycích s muži, o tom lze úspěšně pochybovat. Ženy, jež mají daleko k orgasmům, pohlavní styky většinou odmítají jako nutné zlo a jako povinnost, jež jim nepřináší žádné potěšení.

Je to logické, moderní ženy postrádají zkušenost, zatím nedostaly příležitost, aby se naučily odmítat orgasmy jako nechtěné, ačkoliv snadno dostupné, jak to vyžadují tantra, taoismus a komunikační erotika.

Proto odmítají pohlavní styky jako celek. A když se přesto k pohlavním stykům propůjčí, potom orgasmy naopak přivolávají jako nedostupné, a tudíž velmi chtěné. Je to bludný kruh, z nějž východisko je na dosah ruky.

Pokusme se přirovnat nesoulad žen a mužů při dosahování sexuálních cílů k něčemu hodně známému. Můžeme napsat, že ženy se sexuálně chovají jako řidičky automobilů, jež neustále stojí na pedálech brzd.

Muži se naproti tomu sexuálně chovají jako řidiči automobilů, již neustále stojí na pedálech plynů. Když si pomyslíme, že žena a muž jsou jedna bytost, v našem případě sedící za volantem automobilu, pak výsledek nesouladu nahlédneme v jasném světle.

Samozřejmě se nejedná o chování povrchní, plně vědomé a vyrůstající z periferní (okrajové) mysli, nýbrž jedná se o chování hluboké, v jistém smyslu chování těla.

Spoléhat na tělo se vyplácí. Podnětem pro chování těla bývá skutečný stav světa, nikoliv slovní výklad či jiná intelektuální interpretace. Pro periferní mysl zůstává takové chování nevědomé.

Lenka Volmová

-------

Přibrzďovací procedury

Už jsme psali, jak pomoci ženám, aby jejich sexuální prožitky zintenzivněly, aby se pozvedly hladiny jejich sexuálních energií, aby se rozhořely ohýnky jejich pohlaví. Aby ženy stále jen nestály na pedálech brzd, ale aby také šlapaly na pedály plynů.

To však předpokládá spolupráci mužů. Chtějí-li muži, aby ženy šlapaly na plyn, musejí se sami naučit alespoň trochu brzdit. Muži a ženy, to jsou spojité nádoby. (V jistém smyslu jsou spojitými nádobami všichni lidé žijící na Zemi.)

Mužské brzdění sexuálních vzplanutí je obtížné a často nedostupné pro všechny muže, již v orgasmech spatřují výsostné cíle sexuálních usilování. Nejprve je třeba opustit myšlenku, že orgasmus je jediným cílem sexuálního styku.

Mnozí muži by dali nevímco za to, kdyby mohli po libovolně dlouhou dobu souložit, aniž by pociťovali náznaky zesilující rozkoše, které po určité době zesílí natolik, že se stanou neudržitelnými. Poté je vybuzená energie náhle odmrštěna v nevýslovně příjemném záchvatu orgasmu.

Tito muži by si představovali, že jejich penisy budou sloužit podobně jako vodovodní kohoutky. Dokud se neotočí kolečkem, voda nevystříkne, byť by mosaz kohoutků sebevíc laskaly ženské dlaně. Teprve když se otočí, voda vystříkne.

Tento mužský sen splňuje moderní chirurgie, jež dokáže voperovat do penisu hydraulická tělíska a do šourku pumpičku. Mačkáním pumpičky se naplní tělíska, která postaví penis. A ten stojí, dokud se uvolněním pumpičky nevypustí tekutina z hydraulického systému.

Velmi dokonalé, ale poněkud drahé, proto je operace přístupná pouze bohatým lidem. Ale buďme přející a tuhle hydraulickou vymoženost bohatým lidem přejme. Konec konců, proč investovat zrovna do penisu, když existuje tolik dalších možností, kam investovat kapitál.

(Pro úplnost dodejme, že zmíněný mužský sen splňují též některé chemické léky, jež zpožďují, někdy dokonce zabraňují orgasmům a ejakulacím. Tento jejich účinek je však účinkem vedlejším, neboť se používají pro zcela jiné a méně přitažlivé účely.)

V rovině mysli lze uskutečnit podobný systém. Mačkání pumpičky lze nahradit udržováním mysli ve stavu koncentrované bdělosti. Jak už napsáno, prvním krokem je zrušení postoje, jímž vlastní orgasmus hodnotíme jako ústřední fenomén vesmíru.

Hodnotu procesu nadřadíme hodnotě výsledku. Ve vlastní mysli upřednostníme procesualitu na úkor finality. Teprve pak můžeme začít praktikovat různé postupy směřující k brzdění sexuálních vzplanutí.

Jednou z prastarých metod je znecitlivování žaludu třením proužkem měkké látky. Pro ten účel si opatříme proužek flanelové látky, třeba ze staré košile. Rozměr je libovolný, např. 25 cm délka a 3 cm šířka.

Proužek uchopíme vždy jednou rukou za jeden konec a třeme jím žalud. Taháme proužkem ze strany na stranu, jako bychom chtěli žalud leštit. Zvláštní pozornost věnujeme špičce žaludu, kde je umístěno ústí močové trubice.

Praktikujeme nejlépe v páru, nikoliv o samotě. Vždy jedna osoba drží penis, druhá osoba leští žalud. Tlak a rychlost tření je třeba vyzkoušet. Nutná je jistá opatrnost, neboť sliznice žaludu je při ztopoření silně prokrvená a velmi málo citlivá, a tudíž snadno může dojít k mikroskopickému poranění.

V takovém případě se na některém místě, obvykle na okraji žaludu či v okolí ústí močové trubice, objeví kapičky krve. Nesmíme se vylekat, znamená to jen skončit s třením a ošetřit trhlinku vlastní močí.

U relativně zdravých mužů není jiné ošetření nutné. Hojí se velmi rychle. Za dva až tři dny můžeme pokračovat. Tření žaludu provádíme zprvu denně asi 5 až 10 min. Po jednom až dvou týdnech denního tření praktikujeme obden. Po měsíci stačí jednou nebo dvakrát týdně.

Rozvrh je pouze orientační, nutná je postupnost a dobré vnímání odezvy ve vlastním organismu. Nejlepší učitelkou je vlastní zkušenost učiněná za asistence zdravého rozumu.

Poznamenejme, že znecitlivění žaludu chemickou cestou je známé též v moderní medicíně. Existují znecitlivující masti, jež se nanesou na penis, a ten by se měl chovat jako dřevěný.

Ale nechová. Penis může být na vpich špendlíkem zcela necitlivý, a přesto muž se slabou hrází spermatu dokáže po zasunutí do pochvy ejakulovat do jedné minuty.

Tajemství energetické komunikace mezi ženou a mužem nespočívá v povrchu penisu, jenž by se dal upravit zázračnou mastí. Třeme-li žalud pruhem látky, pak upravujeme též vnitřní prostředí, o čemž se přesvědčí každý, kdo to zkusí.

Další technickou procedurou k brzdění orgasmu je tzv. vadžrólí. Prastará tantrická praktika, jejíž podstatou je učinit uvnitř totéž, co jsme pruhem flanelové látky činili zvenku.

Praktika vadžrólí je v podstatě velmi jednoduchá, bezpečná a účinná. Přesto musíme ujasnit, že v moderním lékařství smí proceduru provádět pouze lékařsky vzdělané osoby, a nesmějí ji provádět ani kvalifikované zdravotní sestry.

Přesto ji průměrný muž dokáže provádět sám, a průměrná žena se ji brzy naučí provádět muži.

Ale jak to, že se v moderním lékařství používá praktika starých tantrických mistrů? Vysvětlení je prosté, praktika vadžrólí představuje vsunutí trubičky do penisu otvorem močové trubice, a zasunutí této až do močovodu.

Představuje prakticky stejnou věc, jež se v moderním lékařství označuje jako cévkování urologickým katétrem. To se obvykle provádí mužům, již se nemohou samovolně vyčurat, nejčastěji kvůli zvětšené prostatě.

Není třeba zmiňovat, že u pacientů není cévkování nijak zvlášť oblíbeno. Často se neobejde bez bolestí a následného krvácení. Není totiž správné zasunut trubičku až do močového měchýře hned napoprvé. Nezbytná je postupnost.

Metodu jsme na různých místech velmi podrobně popsali a uvedli, jak má vypadat správný postup krok za krokem. Dnes řada mužů na základě našich inspirací úspěšně praktikuje a poznává výsledky na vlastní kůži, resp. na vlastní penis.

Případným zájemcům rádi zašleme odkaz, kde se dozvědí více. Vadžrólí, jakkoliv jednoduché a bezpečné, není zcela bez rizika, a proto budiž napsáno, že přebíráme odpovědnost toliko za osoby, jež jsou s námi v trvalém styku a kteří s námi konzultují.

Tím jsme nevyčerpali všechny způsoby, jež mohou pomoci mužům uvolnit nohy z plynových pedálů sexuálního života. Ale není všem dnům konec. Pamatujme, že hodnota procesu je větší než hodnota finále.

Vladimír Volma

Lenka Volmová & Vladimír Volma (l.v@worldonline.cz) - 16.3.2001
Autoři vydávají e-magazín www.intimnosti.cz

Zaujal Vás tento článek? Chcete nám k němu něco sdělit? Neváhejte a sdělte nám svůj názor 


S O U V I S E J Í C Í   O D K A Z Y . . .

Sexuální poloha náboženských kazatelů - 9.3.2001
Opičí sex a dávání dětí - 2.3.2001
Varlata jako sexuální záhada - 23.2.2001
Sexuální zapalovač v těle ženy  - 16.2.2001
Sexuální ohřívárna pro ženy - 9.2.2001


V A Š E   N Á Z O R Y . . .

V nasej fantazii a predstavach je skryty aj "urychlovac" aj "spomalovac" - Blazena Hlavekova
Nedovedu si představit, že bych takto týrala svého manžela - Jana
Proboha! Vám to asi v posteli moc neklape... - Lery Berková
Zase další slátanina - Robert Zrzavecký
Asi jsem příliš útlocitná, ale... - Fairy
Pro praktický život je návod autorů nepoužitelný - Karel 2
Z pohledu ženského - Jarmila
Tento princip nesouladů objeví časem vlastní zkušeností každý trochu vnímavý muž - Karel
Váš článek mě zaujal nápadem, ale obsahem už moc ne! - Zdeněk Dohnálek
Zajímavé, ale příliš teoretické - Jan Klein
Je to super - Jakub Hajný
Podle mne stačí trochu více citu a uvolněnosti - Armandoo
Lenka Volmová & Vladimír Volma
Nejlepší učitelkou je vlastní zkušenost učiněná za asistence zdravého rozumu.

Sdělte nám svůj názor Vytiskněte článek na tiskárně Pošlete článek kolegovi emailem Další články autora
Hodnocení: 6.1 / 10

A K T U Á L N Ě:

Baldachýn: Potter vycpává koťátka!

COMICS: Čím jedeš?

Dnes naposled

Velké sportovní finále

Jak jsem poštval kamarádku na Václava Klause

Rok 2002 v hudbě - část druhá

Místo hada Karel Gott

Povídky nevidomých: Vyvařené zuby

Nenechte sebou manipulovat

Existují jen multiplexy?

HREJ OVER!

LIDÉ, VZTAHY, SEX:

Místo hada Karel Gott

Povídky nevidomých: Vyvařené zuby

Souboj ve staré pískovně

To by nevysvětlil ani Einstein!

Dalších deset otázek a odpovědí na téma SEX

Honem, dárky!

 

 

- nahoru - Copyright (c) 1998-2001 Seznam.cz, a.s., uvedení autoři článků a dodavatelé
obsahu, všechna práva vyhrazena