Novinky.cz
Lidé, vztahy, sex
Ú t e r ý
23.září 2003, 20:19
Publikováno dne:
13.4.2001na Obsah
Zpravodajství
Kurzy, burza
Počasí
T E L E V I Z E
Politika
Internet
Počítače a technika
Sport
S T Y L
Kultura
Boulevard
Lidé, vztahy, sex
Comics
Vaše názory
Archiv
TechDesk
AutoNovinky
HREJ!
Seznamka

ASCII   MAC   WIN

REKLAMA

Zasouvání trubičky do penisu

Kde vzít trubičku?

Otázka: Kde sehnat cévku nebo jiný vhodný nástroj k praktice vadžrólí? Stačí zajít do lékárny a chtít tááákhle dlouhou cévku o průměru asi 5 mm? Nebo je pro začátek lepší užší?

Odpověď: Praktika vadžrólí spočívá v zasouvání trubičky do penisu, a to až do močového měchýře. Stejnou proceduru znají muži se zvětšenou prostatou jako obávané, nepříjemné a často bolestivé cévkování.

Zmíněná procedura se s tantrickým přístupem mění v proceduru nebolestivou, jež v močové trubici příjemně šimrá a po vytažení zanechává po celé délce močové trubice příjemné teplo či jemné chvění.

V dávných dobách byly k vadžrólí používány trubičky kovové, zejména olověné, stříbrné a zlaté. Hlavní cíl zpevnění a otužení sliznice močové trubice byl doplňován nasáváním vlastní moči, mírně osolené vody, event. mléka. Taktéž byl do močového měchýře napouštěn vzduch.

Žádnou z praktik napouštění tekutin či vzduchu nedoporučujeme, a to zejména s ohledem na výrazně slabší imunitu dnešních mužů a s ohledem na silnější znečištění životního prostředí, tedy také vody, mléka, vzduchu ap.

Vlastní zasouvání trubičky naopak doporučujeme, samozřejmě za dodržení přísných pravidel hygieny, tzn. oplachování trubičky před zavedením ve vlastní moči a po zavedení v teplé proudící vodě. Trubičku je třeba sušit na vzduchu, udržovat v čistotě atd.

Jakákoliv lubrikace (mazání klouzavými hmotami) je nevhodná, jelikož snižuje žádoucí tření trubičky o stěny močové trubice, ale hlavně vytváří v močové trubici nepříznivé prostředí. Zejména se to týká lubrikačních prostředků s antiseptickými (protimikrobiálními) vlastnostmi. Taktéž sliny jsou zcela nevhodné.

Před každým zasunutím je třeba ponechat v měchýři určité množství moči, a tuto vymočit až po vytažení trubičky. Vymočení bezprostředně po vadžrólí dostatečně a zcela přirozeně vyčistí močovou trubici a posléze napomůže k její regeneraci.

Začátečníci musejí dodržovat požadavek postupnosti, jak jsme jej na jiném místě podrobně popsali. Znamená to první den zasouvat do hlouby asi 2 cm, druhý den 2 cm přidat atd.

Vadžrólí výrazně změní prožívání orgasmu, zejména vnímání jeho nástupu a jeho tzv. neodvratnost. Praktici popisují změnu stavu tak, že nástup orgasmu přichází méně nárazově, jako by se prodlužoval čas, po který se muž dokáže rozhodnout, zda orgasmus uskuteční, či nikoliv.

Jak už víme, odmítnutí orgasmu a pohlavní styk nepřekračující orgasmické hranice, tedy zřeknutí se orgasmu jako nechtěného záchvatu, a přibližování se toliko do jeho bezprostřední blízkosti, to jsou základní předpoklady tantrické a taoistické erotiky neboli erotiky komunikační.

Vadžrólí nejen umožňuje snadnější předcházení záchvatům orgasmů, ale významně též posiluje odolnost dolních močových cest, jež u dnešní populace jak známo nejsou v nejlepším stavu.

Upřímně litujeme, že moderní lékařská osvěta dosud nenalezla k praktice vadžrólí rovnou cestu a že se tato praktika nestala součástí nikoliv denní, nýbrž občasné mužské životosprávy, jako např. holení, koupání, cvičení, užívání vitamínových či minerálních preparátů aj.

Obeznámeným postačí praktikovat jednou nebo dvakrát týdně.

Zavádění trubičky do močového měchýře je užitečné také pro ženy, a to hlavně s ohledem na posílení odolnosti dolních močových cest. S jejich oslabením mají mnohé ženy dosti nepříjemné zkušenosti. Praktikování u žen vyžaduje rovněž velkou opatrnost.

Pokud si partneři provádějí praktiku vzájemně, je nutné vzít v potaz, že odpor svěrače, resp. vnitřního uzávěru močového měchýře je u žen o mnoho slabší. Nemusí totiž pevně uzavírat měchýř proti vystřikovanému ejakulátu jako u muže. Trubička neboli katétr tak proniká do močového měchýře ženy mnohem snadněji.

A teď už odpověď na otázku. K vadžrólí zásadně používáme lékařské cévky neboli katétry určené k nucenému odvádění moči z měchýře, který je z nějakého důvodu zablokován. Katétry však v běžné lékárně koupit nelze.

Lze je zakoupit v některých prodejnách zdravotnických potřeb, ale ne ve všech. Bližší vysvětlení nejsme schopni poskytnout. Nejspíš záleží na tom, kde nakupují nemocnice. Víme, že je lze zakoupit např. ve zdravotnických potřebách v Pelhřimově nebo v Brně. V Praze prý naopak nejsou.

Moderní katétry jsou vyrobeny ze silikonu, dlouhé asi 40 cm a různě tlusté. Jsou označeny registrovanou značkou Curity. Na konci mají rozvětvení, přičemž jeden vývod slouží k odtékání moči a druhým lze za špičkou katétru nafouknout malý balónek. Ten slouží tomu, aby katétr zavedený do pacienta držel uvnitř a nevypadl. Event. jím lze roztahovat zúžené či zablokované močové cesty.

Pro začátek vyhovuje katétr velikosti 14, jehož průměr je asi 5 mm. O málo větší je velikost 16, jež představuje průměr necelých 6 mm. Katétry jsou šedožluté, v barvě tmavší slámy. Cena současných silikonových katétrů je 30 Kč. Katétry předchozí generace byly pryžové, později plastikové, obvykle v barvě červené.

Obvykle není třeba vysvětlovat, k čemu trubičky potřebujeme. Někdy se však vysvětlení nevyhneme. Otevřenější povahy přímočaře sdělí, že je potřebují ke strkání do penisů. Plašší povahy se mohou vymluvit, že je potřebují k jógové praktice zvané sútra neti, tj. strkání trubičky do nosu a vytahování ústy.

A ještě jedna cesta vede k získání katétru pro popsaný bohulibý účel. V dobách minulého režimu byla v tomto ohledu pravým pokladem zdravotní sestra pracující na urologii. A samozřejmě ani známá lékařka či lékař nebyli k zahození. Co fungovalo dříve, funguje i dnes.

Lenka Volmová

-------

Uctivé přibližování

Otázka: Mám technický dotaz, jaký by měl být vzhledem k tělu úhel zasouvané trubičky do penisu při praktikování vadžrólí? A jak se dostanu celkově hluboko? Nějakých 20 cm plus mínus autobus? Tedy nějakých 30 nebo 40 cm?

Odpověď: Zájem o vadžrólí mezi muži stoupá, sami jsme za poslední dva roky zaznamenali poměrně velký nárůst zájemců o informace a praktickou výuku. To je způsobeno prostou skutečností, že se jedná o praktiku vskutku účinnou, jejíž zdravotní a sexuální hodnota je nesporná.

Není daleko doba, kdy se vadžrólí stane součástí sexuologických myšlenkových prefabrikátů, bude zapsáno do vysokoškolských učebnic a rozliční odborníci o něm začnou psát články do novin, časopisů a knih. Možná je vynalezne nějaký Josef Novák nebo John Wonderful, a svět bude rázem bohatší o Novákovu či Wonderfulovu proceduru proti stárnutí.

Velmi nás těší, že stále existují hodnoty, jež se dokáží prosadit bez televizních reklam, novinových inzerátů, billboardů, bez doporučení lékařských komor či putovních ministrů zdravotnictví bezvýsledně varujících, že kouření způsobuje rakovinu. Zkrátka bez patriarchálních donucovacích prostředků, jejichž prapůvodním kořenem je násilné nucení žen k pohlavním stykům.

Psychické násilí reklam se od fyzického násilí sexuálního liší pouze formou, principiálně nikoliv. V patriarchální společnosti si lidé nevybírají věci, jež je přirozeně přitahují. Vybírají si věci, k jejichž používání jsou manipulováni, přesněji nuceni.

V přirozeném prostředí žena přitahuje muže jako magnet železo. Je to přitahování energetické, dané vlastnostmi ženské a mužské polarity. Jako tma přitahuje světlo, tak dostředivá ženská jin přitahuje k sobě odstředivý mužský jang. Žena poutá mužovu pozornost, aniž by se o to musela nějak zvlášť snažit.

Chce-li muž upoutat pozornost ženy, musí se snažit, musí se předvádět, ukazovat se, musí vyrábět televizní reklamy, billboardy, novinové a časopisecké inzeráty. Musí maximalizovat svoji hysterickou vlohu, vymýšlet ohromující filmy, úžasné stroje, fantastické přístroje, skvělá loga, třpytivě zabalená jídla, úchvatnou módu atd.

Ale hlavně musí vynalézat systémy, jež mužům trvale umožní mít ženy ochromené, ochočené, zlomené a uzavřené v klecích ctihodných domácností. Muži v průběhu minulých tisíciletí úspěšně domestikovali nejen zvířata, ale také ženy.

Shrnuto a podtrženo, ženský princip hodnot spočívá ve vlastní užitné a výpovědní hodnotě věcí. Mužský princip hodnot spočívá v bombastickém nabízení věcí, jejichž užitná a výpovědní hodnota je sama o sobě nulová, a vytváří ji teprve manipulovaná ruka trhu.

Přirozený princip uctivého přibližování mužů k ženám, fungující na základě ženské přitažlivosti, byl nahrazen jednoduchým naháněním žen do kouta, odchytáváním a kroužkováním, jež se mužům osvědčilo taktéž u hrabavé a vodní drůbeže jakož i dalšího domácího zvířectva.

Ale abychom také odpověděli na otázku. Při zavádění katétru uchopíme měkký penis pevně za žalud a lehce jej zatáhneme dopředu, čímž se ústí močové trubice poněkud otevře. Úhel vzhledem k podélné ose těla netřeba měřit, vhodná výchozí poloha je šikmo vzhůru.

Poté nasadíme zakulacenou špičku močí zvlhčeného katétru do otvoru močové trubice a katétr zvolna zavádíme. Silikonový se zavádí poněkud obtížněji než pryžový, ale zato se vzhledem k nesmáčivosti lépe udržuje v čistotě. Části, jež bude zasunuta, se zbytečně příliš nedotýkáme prsty.

Při dalším zavádění držíme penis stále poněkud vzhůru. Teprve až se dostaneme těsně za patu (nikoliv kořen) penisu, namíříme penis rovně před sebe, abychom mohli pohodlně zareagovat, až z katétru volně vyprýští pramínek moči.

Bříškem prstu pramínek uzavřeme. Katétr jednoduše ucpeme prstem, neboť moč budeme potřebovat pro vypláchnutí močové trubice, až ukončíme vadžrólí. Co se týče hloubky, nutno připočíst asi 11 až 14 cm navíc oproti délce penisu v klidném stavu. Nikdy nepraktikovat při erigovaném (postaveném) penisu.

Trubičkou několikrát pošoupeme dopředu dozadu. Pokročilejší několikrát projedou svěrače v dolní části močového měchýře, zejména tzv. strategickou křižovatku, jež se nachází na vnějším okraji prostaty. Do tohoto místa ústí kanálky ze semenných ampulí a zde se také startuje ejakulační reflex.

Porozumění vlastním pocitům z dotyku trubičky na těchto zajímavých místech je však cennější než jakkoliv sáhodlouhé líčení druhé osoby.

Vadžrólí není praktikou pro každý den. Důrazně varujeme před hurá přístupem a před nedodržováním umírněnosti, obezřetnosti a postupnosti. Sliznice močových trubic jsou u valného počtu mužů ve špatném stavu. Zejména u mužů, již často ejakulují. Neopatrné vadžrólí může takové muže ošklivě potrápit nepříjemnými následky.

Silikonové katétry mají též jednu konstrukční vadu. Ve špičce mají ze stran dva otvory, příliš velké a příliš ostré. Staré pryžové katétry měly pouze jeden otvor, což bylo lepší. Svěrače v dolní části močového měchýře totiž velmi silně a těsně obemykají povrch trubičky a snaží se obemknout a uzavřít též postranní otvory.

Průchod otvorů svěrači je někdy bolestivý, zvláště u začátečníků. Postupuje-li se rychle, může dojít k drobnému poranění a následnému malému krvácení. Pokud se tak stane, je třeba všímat si moči. Zpravidla již při druhém třetím močení bývá moč čistá bez příměsi krve.

Drobnému poranění lze předejít jedině tak, že postupujeme pomalu, nenásilně a soustředěně. Až budou sami výrobci praktikovat vadžrólí, nebo až je vycévkuje profesionálně bezohledný urolog, takže si nebudou jisti, zda močí, nebo prodělávají krevní transfúzi, pak se dostanou na trh katétry, jež bude radost zasouvat. Manipulovaná ruka trhu to ale nevyřeší.

Vladimír Volma

Lenka Volmová & Vladimír Volma (l.v@worldonline.cz) - 13.4.2001
Autoři vydávají e-magazín www.intimnosti.cz

Zaujal Vás tento článek? Chcete nám k němu něco sdělit? Neváhejte a sdělte nám svůj názor 


S O U V I S E J Í C Í   O D K A Z Y . . .

Relativita impotence - 6.4.2001
Dvě poloviny sexuální touhy - 30.3.2001
Repliky a dupliky - 23.3.2001
Přibrzďování mužského orgasmu - 16.3.2001


V A Š E   N Á Z O R Y . . .

Neschvaluji nic, co jste napsali - Pavla Bartelova
Vlastní dlouholetá zkušenost - Pavel
Tohle byla trochu silná káva - Mudrlant
Toto považuji za šílené - Vojta Lysenko
Take ZENY si zasouvaji trubicky do mocove trubice - Jaroslav
Deflorace děvčete je mnohem drsnější záležitost - Honza
Tímto se zastávám všech mužů, kteří se oprávněně hrozí textu v článku - Kateřina
Pánové, moc nevydržíte! - Honza
Tyto reakce od našich milých mužů se daly očekávat, že? - Lucie
Proboha, vzpamatujte se! - Ondřej Sekera
Co bude příště? - Michal Kašpárek
Já vydržím hodně, ale teď se mi vážně udělalo špatně - Kika
Laik si takovým postupem může vážně ublížit - Milan
Čím větší extrém - tím větší úspěch, co? - Lubos
Poprvé v životě mi při čtení www stránky opravdu běhal mráz po zádech - Quido Taylor
Nějak se mi udělalo nevolno... - Ondra
Tohle zkoušet by mě nenapadlo ani ve snu - Jiří Müller
Proboha! - David
Lenka Volmová & Vladimír Volma
Vadžrólí není praktikou pro každý den.

Sdělte nám svůj názor Vytiskněte článek na tiskárně Pošlete článek kolegovi emailem Další články autora
Hodnocení: 5.5 / 10

A K T U Á L N Ě:

Baldachýn: Potter vycpává koťátka!

COMICS: Čím jedeš?

Dnes naposled

Velké sportovní finále

Jak jsem poštval kamarádku na Václava Klause

Rok 2002 v hudbě - část druhá

Místo hada Karel Gott

Povídky nevidomých: Vyvařené zuby

Nenechte sebou manipulovat

Existují jen multiplexy?

HREJ OVER!

LIDÉ, VZTAHY, SEX:

Místo hada Karel Gott

Povídky nevidomých: Vyvařené zuby

Souboj ve staré pískovně

To by nevysvětlil ani Einstein!

Dalších deset otázek a odpovědí na téma SEX

Honem, dárky!

 

 

- nahoru - Copyright (c) 1998-2001 Seznam.cz, a.s., uvedení autoři článků a dodavatelé
obsahu, všechna práva vyhrazena