Novinky.cz
Počítače a technika
Ú t e r ý
23.září 2003, 19:16
Publikováno dne:
31.5.2001na Obsah
Zpravodajství
Kurzy, burza
Počasí
T E L E V I Z E
Politika
Internet
Počítače a technika
Sport
S T Y L
Kultura
Boulevard
Lidé, vztahy, sex
Comics
Vaše názory
Archiv
TechDesk
AutoNovinky
HREJ!
Seznamka

ASCII   MAC   WIN

REKLAMA

Broušení drahokamů na Turnovsku (I.)

V Kronice české Václava Hájka z Libočan z roku 1541 se dočteme, že: „toho léta (1347) se velmi snažně a pilně i nákladně stavěl kostel pražský a král Karel kázal hledati kamení barevného pravě, že tím chce příbytek aneb kaplu Sv. Václava ozdobiti. I nalezeno jest pod horami krkonošskými mnoho velkých a tvrdých rozličných barev kamenuov, ale velmi hluboko a ti slovou jaspisové. I kázal je pulérovati a pěkně vyhladiti a stěny též kaply jimi ozdobovati…“ — jde sice o ne zcela přesnou zprávu, protože drahé kameny pro obklady kaplí Sv. Václava na Pražském hradě a sv. kříže na hradě Karlštejně pocházely z Krušných hor, ale je důkazem, že již v době panování Karla IV. se na území království drahé kameny dobývaly.

Geologický vývoj středu Evropy byl velmi pestrý, a to je také důvodem, proč na relativně malém území označovaném jako Český masiv se vytvořily nejrůznější horniny, rudní žíly a minerály. České království bylo bohaté království, těžilo se zde zlato, stříbro, ale i drahé kameny. Italští prospektoři nelitovali námahy a sbírali a z Čech odváželi drahé kameny. Mapy výskytů v Krušných horách i Podkrkonoší jsou dosud uloženy v Dóžecím paláci v Benátkách. Ne všichni se ale z výprav vraceli domů, a tak jsou na Turnovsku rody Janusů, Kolombů a další, ze kterých se i na území Čech začali objevovat první „šteinšneidři“ — brusiči drahokamů. Italové ale nebyli jediní, o české drahokamy měli zájem i němečtí brusiči z Freiburgu, Norimberku a Waldkirchenu z Bádenského panství.

Na území Čech byly nalézány safíry, olivíny, granáty, ametysty, křišťály, záhnědy, acháty, jaspisy a další kameny. Jednotlivá naleziště popisoval již Agrikola a Anselmus Boetius de Boot v 16. století, ten druhý také dal rudému granátu označení český granát. Bezesporu nejvýznačnějším drahokamem byl a zůstává český granát, který byl označen jako mineralogický symbol Českého království.

Největší rozmach těžby a zpracování drahých kamenů na území Čech nastal ve století 16. a 17. Milovník umění císař Rudolf II. doplňoval své sbírky i prostřednictvím privilegovaných hledačů. V roce 1601 udělil glejt Šimonu Budkovi z Falkenberka žijícímu v Rovensku pod Troskami. Tento alchymista se zasloužil nejen o rozvoj hledání, ale i o rozvoj broušení kamenů ve zdejším regionu, tedy na Turnovsku.

Vzhledem k tomu, že kamenáři na Turnovsku odváděli kvalitní práci, prosazovali se společně se svými výrobky v různých částech císařství. V 17. století v Praze pracovala zhruba třetina „šteinšneidrů“ vyučených v Turnově. Turnovští brusiči a rytci drahokamů se zabydleli i v  Drážďanech, Vídni, Warmbrunu, Idaru, dokonce i v Paříži a vzdálenějších městech.

Výrobní postupy však zůstaly i nadále rodovým majetkem. Postupně se rozšiřující kamenářská obec potřebovala společenskou ochranu. Vytvořilo se kamenářské bratrstvo. Konfraternita kumštu šteinšneidrovského byla v Turnově ustavena v roce 1715. Jen o několik let později vznikla podobná společenstva na rohozeckém panství (1729) a v Rovensku pod Troskami (1733). Cílem těchto bratrstev bylo pečovat o kvalitní kamenářské podnikání a hájit zájmy svých členů. Jedním z nejdůležitějších ustanovení bylo vyřešení učebního poměru. Učební doba byla určena na 3 roky. První dvě léta pracoval učeň bezplatně. Artikuly Konfraternity pamatovaly i na vzdělání, když požadují, že členové mají „umění liternímu, to jest psáti a čísti vyučeni býti“. Dbá se i na solidnost, a tak pro toho, kdo by chtěl samostatně pracovati, platí, že: „Po vyučení svém, an by chtěl sám pro sebe dělati a mistrem býti, má se prv s manželkou podle ustanovení církve svaté katolické zaopatřiti, a to pro lepší ujištění, neb takový jsa svobodný a nějaký drahý kámen k rukám do díla by přijal, jej buďto přetrhl, neb v zkázu uvedl, jsouce samotný, snadně by ustraniti mohl.“

Představenstvo Konfraternity přebíralo samo záruku na větší zakázky, které rozdělovalo jednotlivým mistrům. Tento způsob se udržel do konce 19. století. Teprve první vznikající velkoobchody a s nimi spojené větší dílny znamenaly konec privilegií domácích ručních brusičů. V té době se v konzervativním broušení drahokamů, i přes vůli jednotlivých mistrů řemesla, začaly projevovat dravé výrobní metody.

V zajímavém německy psaném komentáři z roku 1758 se dočteme, že v tom čase skýtá kamenářství obživu již 1600 osobám a že turnovské broušení drahokamů je proslulé po celém kulturním světě. Turnovské bratrstvo zpracovává nejrůznější přírodní kameny jako rubín, smaragd, safír, rubín pallas, almandin, …, orientální a české granáty, … a nejrůznější další kameny, které obchodníci vyvážejí v posledních letech do všech čtyř dílů světa, Evropy, Ameriky, Asie a Afriky a „rok za rokem, den po dni již dlouhou dobu do rozličných vzdálených zemí“.

Ivan Turnovec (ivan.turnovec@seznam.cz) - 31.5.2001

Zaujal Vás tento článek? Chcete nám k němu něco sdělit? Neváhejte a sdělte nám svůj názor 


S O U V I S E J Í C Í   O D K A Z Y . . .

Největší český granát - 2.1.2001
Šperky s českým granátem (I.) - 9.1.2001
Šperky s českým granátem (II.) - 29.5.2001
Český granát v ohrožení - 16.2.2000
Ivan Turnovec

Sdělte nám svůj názor Vytiskněte článek na tiskárně Pošlete článek kolegovi emailem Další články autora
Hodnocení: 4.4 / 10

A K T U Á L N Ě:

Baldachýn: Potter vycpává koťátka!

COMICS: Čím jedeš?

Dnes naposled

Velké sportovní finále

Jak jsem poštval kamarádku na Václava Klause

Rok 2002 v hudbě - část druhá

Místo hada Karel Gott

Povídky nevidomých: Vyvařené zuby

Nenechte sebou manipulovat

Existují jen multiplexy?

HREJ OVER!

P O Č Í T A Č E   A   T E C H N I K A:

Supertriky pro váš počítač

Zajímavé knižní novinky II.

Notebooky s cenou už od 30 tisíc korun!

Digitální foto (7): Novinky od Fujifilmu a Samsungu

Procesory: Rychlejší Athlony v českých obchodech!

Užitečné programy, které jsou zadarmo (106)

 

 

- nahoru - Copyright (c) 1998-2000 Seznam - Ivo Lukačovič, uvedení autoři článků a dodavatelé
obsahu, všechna práva vyhrazena