Novinky.cz
Politika
Ú t e r ý
23.září 2003, 18:48
Publikováno dne:
1.3.2002na Obsah
Zpravodajství
Kurzy, burza
Počasí
T E L E V I Z E
Politika
Internet
Počítače a technika
Sport
S T Y L
Kultura
Boulevard
Lidé, vztahy, sex
Comics
Vaše názory
Archiv
TechDesk
AutoNovinky
HREJ!
Seznamka

ASCII   MAC   WIN

REKLAMA

Benešovy dekrety ještě jednou

Připojuji se ještě jednou k diskusím probíhajícím nejen u nás, ale díky neobratnostem našich politiků i na evropské scéně. Excesy bavorské v Německu, Heiderovy v Rakousku a nejnovější napadání dekretů v Maďarsku nejsou samy o sobě významné, protože jejich mluvčí vycházejí z nacionalistických pozic a jejich rétorika je populisticky předvolební. Pokud by dekrety neměly tak velkou publicitu speciálně u nás, ztratila by silná předvolební slova svůj politický význam. Náboj dostávají díky „sedmé koloně“ mezi tuzemskými žurnalisty, kteří bez znalosti historických vazeb a souvislostí také vyzývají ke zrušení Benešových dekretů, a právě to způsobuje, že jde o vážnější politický problém.

Na téma odsunu sudetských Němců i Benešových dekretů proběhla na stránkách Novinek diskuse již v minulém roce, viz článek Sudetský problém stále živý.

Budu tedy vycházet z publikovaných historických faktů a pokusím se být i stručný. To, že se v Československu během odsunu Němců dělo leccos hodně špatného, je pravda. To, že Benešovy dekrety chrání lidi, kteří to prováděli, před spravedlností, pravda není. Nemožnost odsoudit některé excesy není v dekretech prezidenta Beneše, ale v zákonu 115/1946 Sb.

Benešovy dekrety jsou:

  1. DEKRET presidenta republiky č. 5/1945 Sb. ze dne 19. května 1945 o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů
  2. DEKRET presidenta republiky č. 12/1945 Sb. ze dne 21. června 1945 o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa
  3. ÚSTAVNÍ DEKRET presidenta republiky č. 33/1945 Sb. ze dne 2. srpna 1945 o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské
  4. DEKRET presidenta republiky č. 108/1945 Sb. ze dne 25. října 1945 o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy

Ono to „veřejné povědomí“, jak bývá mediálně presentováno, je spojuje obecně s křivdou na Němcích, a to není spravedlivé. Že byl Němcům odsunutým pro kolaboraci zabaven majetek, je zcela v pořádku. Představte si situaci, jež by nastala, kdyby k tomu nedošlo. (Tím myslím situaci, kdy z republiky vyženete lidi, ale majetek jim bude nadále patřit.) Tohle je jeden ze závěrů konference v Postupimi, které předcházela jednání na Maltě ještě před ukončením války, na nichž se dohodly vítězné mocnosti o odsunu části německého obyvatelstva z Polska, Československa a Maďarska. (Uvedené jednání bych charakterizoval jako „o nás bez nás“, ale to už je asi tradice.)

SPOŘÁDANÝ ODSUN NĚMECKÉHO OBYVATELSTVA

Konference dospěla k této dohodě o odsunu Němců z Polska, Československa a Maďarska: Tři vlády prozkoumaly tuto otázku po všech stránkách a uznaly, že německé obyvatelstvo nebo jeho složky, které zůstávají v Polsku, Československu a v Maďarsku, bude třeba odsunout do Německa. Jsou zajedno v tom, že jakýkoli odsun musí být prováděn spořádaně a lidsky.

Poněvadž by příliv velkého počtu Němců do Německa zvětšil břemeno, které již doléhá na okupační úřady, soudí, že tento problém by měla zkoumat především Kontrolní rada a přihlížet při tom zvláště k tomu, aby tito Němci byli spravedlivě rozděleni mezi jednotlivá okupační pásma. Dávají proto svým zástupcům v Kontrolní radě příkaz, aby co nejdříve svým vládám oznámili, kolik takových osob už přišlo do Německa z Polska, Československa a Maďarska, a aby podali odhad, v jaké době a jak rychle by mohly být provedeny další odsuny vzhledem k nynější situaci v Německu. O tom se současně uvědomují československá vláda, polská prozatímní vláda a kontrolní komise v Maďarsku se žádostí, aby zatím zastavily další vyhošťování, dokud zúčastněné vlády neprozkoumají zprávy svých zástupců v Kontrolní radě.

V originálu je zmíněný text na Internetu.

„Pokud jde o zvěrstva, která se stala po válce, jako občan ČR se všem lidem, jimž bylo ukřivděno, omlouvám, ale to je tak vše, co pro ně mohu udělat. Životy a (bohužel) ani spravedlnost jim nikdo nevrátí,“ napsal kdosi v internetové diskusi a s tímto názorem souhlasím i já. Nakonec si to uvědomili i ti zodpovědnější z politiků při sestavování česko-německé deklarace (a dovolím si na tomto místě připomenout, že přes veškeré slovní napadání dekretů nebyl společný česko-německý dokument dosud zpochybněn).

Dovolím si svůj příspěvek ukončit výtahem právě z česko-německé deklarace: Poslední snaha ČR a SRN udělat již skutečně tečku za společnou minulostí a obrátit vztahy obou států a národů je tzv. česko-německá deklarace, kterou podepsali dne 14. prosince 1996 v Praze ministři zahraničí ČR a SRN. V preambuli obě strany oceňují dlouhé dějiny plodného a pokojného soužití Čechů a Němců, během kterého bylo vytvořeno bohaté kulturní dědictví působící až dodnes, a obě strany jsou také přesvědčeny, že spáchané křivdy nelze odčinit, ale nanejvýš zmírnit, a že při tom nesmí docházet k novým křivdám. V bodě 2 německá strana přiznává odpovědnost Německa za jeho roli v historickém vývoji, který vedl k mnichovské dohodě z roku 1938, k útěku a vyhánění lidí z československého pohraničí, jakož i k rozbití a obsazení Československé republiky. Německá strana dále v tomto bodě lituje utrpení a křivd, které byly způsobeny českému lidu nacionálně socialistickými zločiny Němců. Německá strana dále vzdává čest obětem nacionálně socialistické vlády násilí a těm, kteří teto vládě násilí kladli odpor. Německá strana si je rovněž vědoma, že nacionálně socialistická politika násilí vůči českému lidu přispěla k vytvoření půdy pro poválečný útěk, vyhánění a nucené vysídlení. V bodě 3 zase česká strana lituje, že poválečným vyháněním, jakož i nuceným vysídlením sudetských Němců z tehdejšího Československa, vyvlastňováním a odnímáním občanství bylo způsobeno mnoho utrpení v rozporu s elementárními humanitárními zásadami i s tehdy platnými právními normami, a nadto lituje, že bylo na základě zákona č. 115 z 8. května 1946 umožněno nepohlížet na tyto excesy jako na bezprávné a že následkem toho nebyly tyto činy potrestány. V bodě 4 se obě strany shodují na tom, že spáchané křivdy náleží minulosti, a že tudíž zaměří své vztahy do budoucnosti. Obě strany proto prohlašují, že nebudou zatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti.

Ivan Turnovec (ivan.turnovec@seznam.cz) - 1.3.2002

Zaujal Vás tento článek? Chcete nám k němu něco sdělit? Neváhejte a sdělte nám svůj názor 


S O U V I S E J Í C Í   O D K A Z Y . . .

Sudetský problém stále živý - 10.9.2001


V A Š E   N Á Z O R Y . . .

Nemci nemaji jine pravo nez mlcet! - KOVAR GEORGES
Co by nás stálo jejich zrušení? - Lex
Akt narodni sebeobrany prd nebezpecim dalsiho Mnichova - Jan Kvet
Za tento článek píši 1 - Karel Jakubec
Plně souhlasím - JOSEF KODEŠ
Vyhnání Čechů ze Sudet - Ing.Karel Šponar
Vydírání před vstupem do EU - Jaroslav Kočí
Moderní historická práce pánů Němečka, Dejmka a Kuklíka - MUDr.Josef Zemánek
„Pátá kolona“ na české politické a mediální scéně - F.Zelený
Zrusit Dekrety — jen to ne... - Petr Doktor
Nejde ani tak o změnu historie, ale o změnu budoucnosti - Ing.Jiří Král
Za dějinami nelze tak snadno udělat tlustou čáru - Libor Makovský
Je to veľmi potrebné - Ferdinand Vr8bel
Ukrást majetek ve chvíli, kdy někoho vyháním, je v pořádku? - jarek
Benešovy dekrety a dnešní pohled — to nemá logiku - Řepík Stanislav
Článek je velice mírný - Petr Gam
Domnívají se, že jsou opět na koni - Vlastimil Kraus
Prohráli jsme válku na vítězné straně - Antonín Cuc
Pařížská smlouva z roku 1954 - Mgr.Vítězslav Světlík
Němci mají spoustu požadavků, ale nějak zapomněli - Morgan
Diskutuje se bez přesného znění a přečtení - Bakala Jiří
Děkuji autorovi za velice objektivní informace - Josef Dudl
Prectete si cesko-nemeckou deklaraci - Pavel Raska
Jsem pro fundovanou diskusi nejprve doma - Jiří Pomahač JUDr.
O čem se stále diskutuje? - Michal
Pobírali svůj žold ze SRN… - Renata Turková
Ivan Turnovec
Z historie je třeba se poučit, nelze ji ale opravit, aniž by se to obešlo bez nové nespravedlnosti.

Sdělte nám svůj názor Vytiskněte článek na tiskárně Pošlete článek kolegovi emailem Další články autora
Hodnocení: 5.5 / 10

A K T U Á L N Ě:

Baldachýn: Potter vycpává koťátka!

COMICS: Čím jedeš?

Dnes naposled

Velké sportovní finále

Jak jsem poštval kamarádku na Václava Klause

Rok 2002 v hudbě - část druhá

Místo hada Karel Gott

Povídky nevidomých: Vyvařené zuby

Nenechte sebou manipulovat

Existují jen multiplexy?

HREJ OVER!

P O L I T I K A:

Za Usámu si můžeme sami

Úplný rozpad HZDS sa priblížil

Plavšičová sa priznáva a obviňuje

Sudety - historie jako problém

Komunistické zločiny neexistují

Aký je úsudok britskej prvej dámy?

 

 

- nahoru - Copyright (c) 1998-2001 Seznam.cz, a.s., uvedení autoři článků a dodavatelé
obsahu, všechna práva vyhrazena