Novinky.cz
Politika
Ú t e r ý
23.září 2003, 18:45
Publikováno dne:
23.4.2002na Obsah
Zpravodajství
Kurzy, burza
Počasí
T E L E V I Z E
Politika
Internet
Počítače a technika
Sport
S T Y L
Kultura
Boulevard
Lidé, vztahy, sex
Comics
Vaše názory
Archiv
TechDesk
AutoNovinky
HREJ!
Seznamka

ASCII   MAC   WIN

REKLAMA

Krajané, nebo prodloužená ruka?

Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (SN) vzniklo v roce 1992, kdy zastřešilo několik regionálních svazů německé menšiny, působících již od roku 1990 na různých místech republiky. Od samého počátku se orientovalo na sudetoněmecký landsmanšaft. Během uplynulých let prošlo zajímavým ideologickým vývojem. Ještě před několika lety charakterizoval vztah v republice žijících německých krajanů k vysídlencům žijícím v Německu výrok Waltera Piverky (prezidenta SN do roku 1998):

„My jsme vyhnání vždy nazývali vyhnáním, my jsme vždy vyhnance označovali jako naše bratry a sestry, ale současně jsme kritizovali ty, kteří žijí jen minulostí a z nás by chtěli učinit nástroj svých překonaných představ.“

Vedení sudetoněmeckého landsmanšaftu se umírněné SN nelíbilo. Jakým způsobem byli němečtí krajané ovlivněni na sněmu v roce 1998, se asi nedozvíme. Nicméně od nástupu nového prezidenta Hanse Korbela se SN stal prodlouženou rukou nejaktivnějších příslušníků landsmanšaftu. Došlo k souznění s protičeskou revanšistickou ideologií pod patronací Neubauera a dalších vůdců landsmanšaftu. Výsledkem bylo předání NÁVRHU SN NA ODŠKODNĚNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ NĚMECKÉ MENŠINY Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny České republiky dne 15. srpna 2001. Tento návrh obsahuje požadavky šířené do té doby landsmanšaftem z Bavorska. Žádá se v něm zrušení tzv. Benešových dekretů pro občany německé menšiny žijící v ČR, navrácení majetku, který byl německým občanům konfiskován na základě dekretů v roce 1945, a odškodnění za pracovní povinnost Němců po skončení války. Dále navrácení vázaných vkladů ve výši přepočtené na kupní sílu k 1. 1. 2001, finanční odškodnění za to, že jim po válce nebylo uznáno absolvování nacistických vysokých škol v době, kdy byly české školy okupanty uzavřeny, atd.

Ve své podstatě by splnění požadavků tohoto návrhu, kde je uvedeno, že na bezpráví, které bylo na německé menšině spácháno, nese „jednoznačnou odpovědnost československý stát, jenž takové bezpráví nejen trpěl, ale i jednoznačně podporoval“, znamenalo zapomenout na příčiny okupace ČSR i okupaci samotnou a celou válku. Zatímco by Němci byli prezentováni jako bezdůvodně poškození, Češi by se stali zločinci, a to zločinci proti lidskosti, bez nejmenšího důvodu. Tento způsob argumentace, kdy je odmítána Hitlerova agrese jako příčina veškerého zla, používá landsmanšaft účelově již řadu let.

Součástí Návrhu je i „Historický exkurs“, jehož autorem je Franz Chocholaty Grögr z Pardubic (ještě v roce 1997 se tento pán podpisoval jako František Chocholatý). Uváděné argumenty jsou zavádějící a lze je označit za manipulační hanopis, uvádí se tam třeba, že „atmosféru násilí pomáhaly zintenzivňovat výzvy a provolání čs. orgánů a odbojových organizací. Zatýkání, internování, domovní prohlídky, vyhošťování a násilné vysídlování dosáhly masového měřítka“.

Citovaný Návrh na odškodnění je jen jedním z důkazů, že někteří naši současní spoluobčané německé národnosti jdou cestou podobnou té z let 1936—39, kterou je tehdy vedl Henlein. Jak jinak si vysvětlit slova pana Richarda Šulky, předsedy vlivného Svazu Němců Chebska. Ten napsal 24. listopadu 2001 do ankety o budoucnosti německé menšiny v České republice, kterou pořádal věstník SN Lands-Zeitung: „Jedním z nejdůležitějších úkolů Shromáždění Němců je revidovat obraz sudetských Němců, ba dokonce ještě více: probudit v nich pocit hrdosti. My můžeme být hrdí na činy našich předků.“

Má to patrně znamenat souhlas se slovy samotného Henleina, z projevu uveřejněného 5. března 1941 v Das Kleine Volksblatt s názvem SUDETŠTÍ NĚMCI SPLNILI SVOU POVINNOST si dovolím citovat: „…Během několika let se sudetoněmeckému živlu podařilo tak důkladně otřást vnitřní stabilitou Československé republiky a její vnitřní poměry uvést do zmatku takovým způsobem, že se stala zralou pro likvidaci. … To vše se mohlo uskutečnit jen proto, že celé sudetské Německo se stalo nacionálně-socialistickým. … Nechť dějiny jednou vynesou rozsudek: sudetští Němci vykonali věrně a pohotově svoji povinnost!“

Německo prohrálo válku, kterou samo zahájilo, to by mělo být známo nejen představitelům sudetoněmeckého landmanšaftu, ale i našim krajanům. Dne 5. června 1945 bylo podepsáno „Prohlášení o porážce Německa a o převzetí svrchované moci“, vítězné mocnosti převzaly veškerou moc. Dále rozhodovaly o dalším vývoji, všechna rozhodnutí byla a stále jsou pro Německo závazná. Patří mezi ně i Postupimská dohoda z 2. srpna 1945. Ve článku II Politických zásad je uvedeno: „Německý lid … se nemůže vyhnout zodpovědnosti za to, co si sám na sebe uvalil.“ V článku XIII pak určeno, že „německé obyvatelstvo nebo jeho složky, které zůstávají v Polsku, Československu a Maďarsku, bude třeba odsunout do Německa“. O odpovědnosti sudetských Němců není nutno příliš diskutovat. Pro Henleinovu politiku hlasovalo v posledních předválečných volbách 91 % československých Němců. Mnozí z nich (více než 50 %) byli aktivním nástrojem nacistické agrese proti ČSR. Téměř všichni vědomě přijali německé státní občanství. Všichni měli během okupace výsadu, že nepodléhali české jurisdikci. Je tedy na místě ptát se, zda naši spoluobčané německé národnosti chtějí žít ve společné vlasti, nebo se snaží jako před lety o něco jiného.

Ivan Turnovec (ivan.turnovec@seznam.cz) - 23.4.2002

Zaujal Vás tento článek? Chcete nám k němu něco sdělit? Neváhejte a sdělte nám svůj názor 


S O U V I S E J Í C Í   O D K A Z Y . . .

Jak se nám líbil: Peugeot 406 Coupé HDI - 2.4.2002
Benešovy dekrety ještě jednou - 1.3.2002
Sudetský problém stále živý - 10.9.2001


V A Š E   N Á Z O R Y . . .

A čemu se, probůh, stále divíte? - Renáta Turková
Ivan Turnovec

Sdělte nám svůj názor Vytiskněte článek na tiskárně Pošlete článek kolegovi emailem Další články autora
Hodnocení: 4.9 / 10

A K T U Á L N Ě:

Baldachýn: Potter vycpává koťátka!

COMICS: Čím jedeš?

Dnes naposled

Velké sportovní finále

Jak jsem poštval kamarádku na Václava Klause

Rok 2002 v hudbě - část druhá

Místo hada Karel Gott

Povídky nevidomých: Vyvařené zuby

Nenechte sebou manipulovat

Existují jen multiplexy?

HREJ OVER!

P O L I T I K A:

Za Usámu si můžeme sami

Úplný rozpad HZDS sa priblížil

Plavšičová sa priznáva a obviňuje

Sudety - historie jako problém

Komunistické zločiny neexistují

Aký je úsudok britskej prvej dámy?

 

 

- nahoru - Copyright (c) 1998-2001 Seznam.cz, a.s., uvedení autoři článků a dodavatelé
obsahu, všechna práva vyhrazena