Novinky.cz
Politika
Ú t e r ý
23.září 2003, 18:52
Publikováno dne:
15.3.2000na Obsah
Zpravodajství
Kurzy, burza
Počasí
T E L E V I Z E
Politika
Internet
Počítače a technika
Sport
S T Y L
Kultura
Boulevard
Lidé, vztahy, sex
Comics
Vaše názory
Archiv

ASCII   MAC   WIN

REKLAMA

Vracíme se znovu ke kumulaci funkcí?

Podle obchodního rejstříku působí nyní ústecký primátor a jeho čtyři náměstkové každý ve čtyřech až pěti správních či dozorčích radách nebo v představenstvech. O nemalých odměnách, které za tuto svou mimopracovní činnost dostávají, nejsou ochotni občany informovat s odůvodněním, že „tyto informace nesouvisejí s činností a posláním magistrátu. Primátor a náměstkové v těchto orgánech působí jako fyzické osoby s osobní zodpovědností.“ Otázkou je, zda řádně plní své povinnosti vysokých městských úředníků.

Na komunální úrovni se stalo téměř módou, že placení volení městští úředníci, hlavně se jedná o starosty a jejich zástupce, jsou dosazováni (často se nominují sami) do nejrůznějších funkcí ve správních radách podniků s městskou účastí, do komisí všech úrovní (od místních přes okresní až po regionální), ale i v rámci společenských a zájmových organizací. Kumulace těchto funkcí (a s tím často spojená nekontrolovatelná hospodářská a politická moc v místě) bývá často ještě větší, než jakou pamatujeme z předešlého komunistického režimu. Důvodem tohoto konání bývá velmi často představa osobní neomylnosti (osobně tento přístup označuji jako Chruščevovu chorobu – někomu získaná funkce dovoluje do všeho mluvit, a dotyčný je tak časem přesvědčen, že skutečně všemu rozumí lépe než ostatní) a současně nechuť dovolit někomu kontrolovat vlastní rozhodnutí. Právě proto se komunální koalice brání tomu, aby se do komisí dostali příslušníci radniční opozice. Zatímco by na příklad výčet funkcí turnovského starosty vydal na celý odstavec, zástupci opozičního volebního uskupení VPM přišli zkrátka. Nemají přes veškerou snahu ani zástupce v kontrolní komisi, to ale jen na okraj.

Městští hodnostáři s přemírou funkcí vypadají jako nadprůměrně výkonní jedinci. Ukazují se na společenských akcích, jsou citováni v místním tisku a předváděni v regionální televizi. Odmyslíme-li si záměr a snahu zneužívat postavení (přestože i k tomu dochází, bohužel nikoli jen výjimečně), dojdeme k poznání, že ve skutečnosti, díky svému zaneprázdnění, nejsou a ani nemohou být schopni řešit kvalifikovaně všechny problémy, které mají ve svých pravomocích. Velmi snadno se pak stává, že mnohdy i v dobré vůli, ale ve spěchu, uzavřou pro město nevýhodné smlouvy. Někdy dokonce svým jednáním poruší právní předpisy. Často poškodí občany a vyvolají problém, jehož řešení stojí čas i peníze. Zkušenosti z praxe ukazují, že se totiž nedá spoléhat na zdravý rozum a dobré mravy jednotlivých komunálních politiků. Ošetřením tohoto problému by se zabránilo mnoha přehmatům a ušetřilo množství obecních peněz. Řešit nahromaděné problémy až po volbách a změně volených zástupců může být někdy příliš pozdě.

Ivan Turnovec (ivan.turnovec@seznam.cz) - 15.3.2000

Zaujal Vás tento článek? Chcete nám k němu něco sdělit? Neváhejte a sdělte nám svůj názor 


V A Š E   N Á Z O R Y . . .

Kumulace funkcí u nás někdy skončila? - Parák Alexander
Ivan Turnovec
Řešit nahromaděné problémy až po volbách a změně volených zástupců může být někdy příliš pozdě.

Sdělte nám svůj názor Vytiskněte článek na tiskárně Pošlete článek kolegovi emailem Další články autora
Hodnocení: 5.4 / 10

A K T U Á L N Ě:

Baldachýn: Potter vycpává koťátka!

COMICS: Čím jedeš?

Dnes naposled

Velké sportovní finále

Jak jsem poštval kamarádku na Václava Klause

Rok 2002 v hudbě - část druhá

Místo hada Karel Gott

Povídky nevidomých: Vyvařené zuby

Nenechte sebou manipulovat

Existují jen multiplexy?

HREJ OVER!

 

 

- nahoru - Copyright (c) 1998-2000 Seznam - Ivo Lukačovič, uvedení autoři článků a dodavatelé
obsahu, všechna práva vyhrazena