Novinky.cz
Politika
Ú t e r ý
23.září 2003, 18:51
Publikováno dne:
1.11.2000na Obsah
Zpravodajství
Kurzy, burza
Počasí
T E L E V I Z E
Politika
Internet
Počítače a technika
Sport
S T Y L
Kultura
Boulevard
Lidé, vztahy, sex
Comics
Vaše názory
Archiv
TechDesk
AutoNovinky
HREJ!
Seznamka

ASCII   MAC   WIN

REKLAMA

Proměny a život na Turnovsku

Letošním rokem skončí dvacáté století. To je důvodem k ohlédnutí se. Rozhodli jsme se zmapovat alespoň trochu život na Turnovsku od roku 1918, kdy vzniklo svobodné Československo. Jsme ve fázi sbírání dokumentů. Při tom občas dojde k zajímavým setkáním se s dobovými materiály. Dostala se nám do rukou zvláštní publikace s názvem Očima pamětníků (příspěvky k dějinám bojů Komunistické strany Československa na okrese Semily v letech 1945 – 1948), kterou vydalo ideologické oddělení OV KSČ v Semilech v únoru 1968 jako příspěvek k 20. výročí vítězství pracujícího lidu v únoru 1948. Pomiňme v tuto chvíli že semilský okres v letech 1945 – 48 neexistoval. Jde o zajímavý dobový dokument, ve kterém je Turnovsku věnováno několik statí. Vzhledem k tomu, že z těchto materiálů vyplývá zcela jednoznačně převládající demokratická orientace turnovských občanů, která byla znásilněna až po komunistickém převzetí moci v únoru 1948, pokládáme za užitečné seznámit s nimi časem naše čtenáře (připravujeme na toto téma elektronickou publikaci). Věříme, že nám budou nápomocni členové občanského sdružení Paměť Českého ráje. Nyní ale k věci. Většina komunistických funkcionářů byla do Turnova importována odjinud, tito lidé pak tyranizovali starousedlíky. Vyplývá to i z jejich vzpomínek. Komunistická publikace Očima pamětníků by neměla zapadnout tak jako řada jiných dokumentů. Pro čtenáře internetových stránek turnov.zde.cz jsou k dispozici kompletní texty těchto komunistických vzpomínek. Zde jsme připravili pro zájemce úvodní část jednoho z příspěvků, ve kterém jeho autor, dlouholetý velitel Sboru národní bezpečnosti v Turnově, aniž si to uvědomoval, svým líčením potvrzuje, že kolem února 1948 byla řada komunistických aktivit ve státní správě i samosprávě nezákonných, dokonce i podle tehdejších zákonů.

Vzpomínky velitele SNB
Miroslav Šilhán

Do Turnova jsem byl přemístěn dne 1. února 1948 Hlavní správou výchovy a osvěty ministerstva vnitra. Zde jsem vykonával funkci pobočníka náčelníka pplk. Franka. Znal jsem rozložení politických sil SNB, a věděl jsem tedy, jaká je situace na okresním velitelství SNB v Turnově a na celém okrese. Jako člen strany jsem věděl, že na Turnovsku bude třeba pomáhat ze všech sil.

Ohlásil jsem se tehdejšímu veliteli SNB v Turnově škpt. Šmídovi. Přijal mě se slovy: „Co tu budete dělat?“ Nedlouho poté vznikla v Turnově fáma, že se něco připravuje, neboť do Turnova přišel nový velitel. V té době však ještě nešlo o výměnu velitele. Hlavně v řadách národních socialistů vznikaly nejrůznější dohady. Někteří z nich dokonce žádali osobně ministra vnitra, abych byl odvelen jinam, že v Turnově je na okresním velitelství SNB dosti důstojníků. To se však nestalo.

Je pochopitelné, že jako člen strany jsem zašel na okresní sekretariát a ohlásil se tajemníkovi Františku Stárkovi. Často jsem byl potom vysílán na schůze na vesnici. K dopravě jsem používal svého osobního vozu. A jak to tehdy bývalo, rozvážel jsem současně na schůze i ostatní referenty. To neušlo národním socialistům i sociálním demokratům a v jednom únorovém čísle Pojizerských listů byl uveřejněn článek, že poručík SNB M. Šilhán používá služebního vozidla SNB k rozvážení instruktorů na komunistické schůze. Tento článek se dostal do rukou oblastního velitele SNB v Mladé Boleslavi a následovalo vyšetřování. Prokázal jsem, že šlo o moje vlastní vozidlo, a tak tato bublina splaskla. S ní i důvod mého odvolání, což byl hlavní záměr článku.

Obavy národních socialistů, že mohu jako komunista a důstojník ovlivnit příslušníky SNB na celém okrese, byly opodstatněné. Podařilo se mi v krátkém čase přesvědčit mnoho příslušníků SNB na stanicích v okrese o správnosti politiky KSČ. Dokonce za mnou tajně docházeli. Jako přímé spolupracovníky jsem měl členy strany organizované již před únorem, soudruhy Čeňka Sudka a Františka Třešňáka ze stanice v Turnově. V Rovensku pod Troskami to byl s. Antonín Cifka, ve Svijanech vrch. str. Folprecht, v Českém Dubě vrch. str. Vokřál, v Roztání vrch. str. Krupka, ve Vyskři vrch. str. Anděl, v Turnově pak ještě velitel stanice poručík František Hajný a V. Stádník. Ti všichni nebyli organizováni v žádné politické straně, sympatizovali však s námi. Ostatní se nijak neprojevili, a tak jsem vyčkával dalších událostí.

20. února 1948 jsem byl delegován na členskou schůzi v Jílovém a asi ve 20.30 hodin přijel za mnou tajemník OV KSČ František Stárek a Miroslav Bělohlávek (nyní na ÚV KSČ). Řekli mi, že bude třeba mnoha opatření SNB, abych schůzi opustil a jel s nimi do Turnova. Zde již byl v místnostech sekretariátu čilý ruch, zasedalo předsednictvo. Dostal jsem za úkol připravit změny obsazení velitelů SNB. Toto provést přímo jsem ovšem nemohl, neboť jsem neměl pravomoc, byl jsem jen subalterním důstojníkem. Mohu říci, že v té krátké době mezi 20. až 25. únorem se na mne obraceli příslušníci SNB se žádostí, abych převzal velitelství za škpt. Šmída. To se stalo až podle rozhodnutí akčního výboru, kterému předsedal pplk. Boris Havlík. Obdržel jsem rovněž pokyn k provedení změn velitelů stanic SNB.

Změny jsem provedl krátce poté bez jakéhokoliv odporu ze strany veřejnosti i samotných příslušníků SNB. Byla ustavena bezpečnostní komise při OV KSČ, která pak řídila po stránce politické činnost SNB.

Kolem 24. února byl zaslán dopis ministru vnitra Václavu Noskovi s ujištěním, že příslušníci SNB turnovského okresu stojí pevně na straně politiky ÚV KSČ a bude-li zapotřebí, vykonají vše, aby byl udržen pořádek a bezpečnost a že pomohou straně zvládnout jakoukoliv situace.

25. února se dostavil na okresní velitelství SNB v Turnově zástupce oblastního velitele v Mladé Boleslavi major Linaj a vyšetřoval mě ohledně tohoto dopisu. Podivoval se, jak je možné, že jsme si jako bezpečnostní orgány dovolili napsat výše zmíněný dopis. Tvrdil, že sloužíme všem politickým stranám. I když to byl náš představený, odmítli jsme jeho názor i to, že všichni, kdož jsme dopis podepsali, budeme postaveni před vojenský soud. Krátce poté byl však právě on propuštěn ze služeb SNB.

V zájmu zachování klidu ve městě, kde přece jenom politická situace nebyla tak jednoznačná jako jinde, jsme museli zařídit stálé obchůzky po Turnově i na venkovských stanicích. V krátké době zajistily bezpečnostní orgány značné množství rozhozených letáků, vybízejících k odporu proti KSČ. Tyto letáky byly zavčas staženy a pátralo se po pachatelích. Místo, kde se letáky nejvíce objevily, bylo u Karlovic a v samotném Turnově. Za pomoci členů KSČ, kteří na různých místech hlídkovali, byli pachatelé zjištěni přímo při akci a zajištěni. Byli to mladí lidé z Hrubé Skály.

Posilou pro zajištění bezpečnosti byla i lidová milice. Milice však neměla zbraně. Dohodl jsem se se s. Miroslavem Kudrnou (vedoucí tajemník OV KSČ v Turnově), že zatím pro milici půjčí pušky okresní ředitelství SNB. Zde však nebyl sklad zbraní. Ty byly v osobním držení každého zařazeného příslušníka SNB. Předal jsem tedy dvě pušky, které byly k dispozici pro okresního velitele a jeho zástupce. Jedna z nich byla dána milicionáři soudruhu Karlu Rezlerovi, který se s ní objevil na ulici. To učinilo obrovský dojem (připomínám, že to bylo v době, kdy milice ještě oficiálně neexistovala!). Teprve po Únoru byly převzaty pušky od Svazu brannosti, kde byl velitelem major Vihoner. Ten s ochotou vyhověl a zbraněmi byla vyzbrojena celá četa LM, mající své sídlo v závodě Kreisl v Turnově, kde byl vedoucím závodu s. Jaroslav Bydžovský.

Zajímavé čtení, že? Kdo má o historické dokumenty zájem (a navíc i čas na jejich studium), objeví ostatně celý tento, ale i další texty, jak je již uvedeno výše, na alternativních stránkách města Turnova, tedy na adrese turnov.zde.cz.

Ivan Turnovec (ivan.turnovec@seznam.cz) - 1.11.2000

Zaujal Vás tento článek? Chcete nám k němu něco sdělit? Neváhejte a sdělte nám svůj názor 


S O U V I S E J Í C Í   O D K A Z Y . . .

Deset let od demilitarizace Turnova - 23.8.2000
Proč má Turnov alternativní www stránky? - 29.8.2000
Kozákov a další sopky na Turnovsku - 29.5.2000
Došlo v Turnově k atomovému výbuchu? - 16.5.2000
Ivan Turnovec

Sdělte nám svůj názor Vytiskněte článek na tiskárně Pošlete článek kolegovi emailem Další články autora
Hodnocení: 5.4 / 10

A K T U Á L N Ě:

Baldachýn: Potter vycpává koťátka!

COMICS: Čím jedeš?

Dnes naposled

Velké sportovní finále

Jak jsem poštval kamarádku na Václava Klause

Rok 2002 v hudbě - část druhá

Místo hada Karel Gott

Povídky nevidomých: Vyvařené zuby

Nenechte sebou manipulovat

Existují jen multiplexy?

HREJ OVER!

P O L I T I K A:

Za Usámu si můžeme sami

Úplný rozpad HZDS sa priblížil

Plavšičová sa priznáva a obviňuje

Sudety - historie jako problém

Komunistické zločiny neexistují

Aký je úsudok britskej prvej dámy?

 

 

- nahoru - Copyright (c) 1998-2000 Seznam - Ivo Lukačovič, uvedení autoři článků a dodavatelé
obsahu, všechna práva vyhrazena