Novinky.cz
Politika
Ú t e r ý
23.září 2003, 18:52
Publikováno dne:
8.8.2000na Obsah
Zpravodajství
Kurzy, burza
Počasí
T E L E V I Z E
Politika
Internet
Počítače a technika
Sport
S T Y L
Kultura
Boulevard
Lidé, vztahy, sex
Comics
Vaše názory
Archiv
TechDesk
AutoNovinky
HREJ!
Seznamka

ASCII   MAC   WIN

REKLAMA

Dopisy z Kosova (III.)

Problém Albánců a Srbů z Kosova, muslimů a křesťanů z Bosny, Kurdů z Turecka a Iránu, ale i dalších minorit z jiných oblastí je v tom, že žádné represivní a legislativní opatření nepřinutí protivné strany, aby se milovaly. Všechna mezinárodním společenstvím nabízená řešení jsou utopií, stále lze očekávat problémy ve vzájemném soužití, a to i v rámci samotných Albánců. Představa vybudování vzorového multietnického státu je sice lákavá, ale výsledek je v nedohlednu.

Nadšenci, kteří se snaží pod hlavičkou OSN budovat v Kosovu demokratickou společnost a dovést tento národ ke svobodným volbám, mají skutečně velice těžkou práci. Dopisy z Kosova, které dostávám od jednoho z těchto idealistů, Ing. Martina Dvořáka z Peje, kde řídí místní správu, to jen potvrzují. Část dopisů byla zpracována jako elektronická publikace. Na stránkách Novinek jsem prezentoval dva úryvky. Tentokrát předkládám poslední dopis, protože jde o závažné informace, svědčící bohužel pro názor, že kosovští Albánci nejsou ještě schopni řešit své problémy demokratickými způsoby.

Kosovo, Peje - 6. srpna 2000. Po návratu z dovolené jsem našel Istog zaskočený a jakoby stažený do sebe v šoku, který vyvolal únos jednoho z nejrespektovanějších lidí v městečku, advokáta Shabana. V době, kdy jsem se vrátil, byl nezvěstný už více než týden a naděje na jeho přežití se téměř definitivně vytratily teď v pátek, kdy poblíž města byly nalezeny ostatky neznámého těla, podle dostupných známek zřejmě oběšeného a následně zohaveného, tak aby byla ztížena identifikace.

Moje téměř první cesta v Istogu vedla na policejní stanici a také k Shabanově rodině. Od policistů jsem se dozvěděl základní fakta, tedy že únosci přijeli jednoho odpoledne v červeném BMW k právníkovu domu a tento s nimi zcela dobrovolně nasedl do auta, které velkou rychlostí odjelo. Od té doby Shabana nikdo neviděl, ony muže nikdo nezná a žádné oficiální informace nejsou k dispozici. Pátrání pokračuje... Shabanova žena byla sdílnější, řekla mi, že je spousta fám a šeptandy, že stále odněkud chodí informace, že je Shaban živ, a pak hned zase zpráva, že je mrtev. Co bylo ale velmi zvláštní, ona sama už mluvila o svém muži jen v minulém čase, jako by už v té chvíli věděla, že ho už nikdy nespatří živého. Byla ale velmi statečná, vyprávěla mi, jak Shaban v období Miloševičova režimu pomáhal jako právník lidem z celého Kosova a že také celé Kosovo jí teď vyjadřuje spoluúčast. Pravda je, že jejich dům je od té doby neustále plný lidí, kteří přijíždějí podle místních tradic sdílet s rodinou žal a snad i dosud přetrvávající naději. Nechtěl jsem moc vyzvídat a jitřit rány, ale sama Shabanova žena si zřejmě o případu chce popovídat, a tak mi sdělila i to, že se jí zdá, že policie není dost aktivní a úspěšná, že ona nechápe, proč například nevyslechnou nositele těch fám, ať už dobrých, nebo špatných, protože ti lidé určitě něco vědí. A také mi řekla, že únosce sice nikdo v Istogu nezná (snad kromě Shabana samotného, když s nimi bez odporu nasedl do auta), ale že ona si je jista, že v pozadí stojí někdo přímo z Istogu. Tahle její věta mi vytanula na mysli, když jsem se při jednom z mnoha dalších rozhovorů na tohle téma od místních lidí dozvěděl, že velice záhy po únosu navštívil rodinu rovněž velmi respektovaný muž jménem Naser (právě ten, kterému celé město v podstatě “darovalo” laciný nájem jedné pizzerie při dražbách) a utěšoval je, ať jsou klidní, že Shaban se do dvou dnů zase vrátí. Já bych takové řeči bral jako snahu chlácholit a těšit, ale v místních poměrech je zřejmě brána tahle epizodka jinak. Jako málem přímé sdělení, že Naser o celé věci ví více než ostatní. Nic na tom nemění ani to, že jeho optimistická předpověď se ani v nejmenším nevyplnila. Naopak je už téměř jisté, že Shabanovy moudré a vědoucí oči už nebudu potkávat na žádné z místních společenských akcí, na žádné tiskové konferenci (pracoval také pro nějaké místní noviny a jeho otázky měly vždycky hlavu a patu, nešetřily nás, ale byly kladeny s cílem jít na kořen věci). Měl jsem ho rád, vážil jsem si ho a moc jsme si rozuměli, ačkoli on nemluvil žádným mně dostupným jazykem. Vidíte, už i já jsem přešel do minulého času při řeči o něm...

Ještě pořád ale nechápu scénář téhle strašidelné hry. Přece únos obvykle slouží k tomu, aby se žádalo výkupné?! Buď peníze, nebo nějaký politický ústupek. Ale po zmizení Shabana se nikdo nepřihlásil, nikdo za jeho život nic nepožadoval. Neumím si vůbec představit, že někoho v klidu a s jeho souhlasem odvezou z jeho domu, tedy že s ním přátelsky nakládají a hovoří, aby se pak, v jakémsi nepostřehnutelném okamžiku titíž lidé změnili v soudce a následně i katy, vykonávající naprosto nesmyslný rozsudek trestu smrti. A za co vlastně? Je to na mě dost silná káva.

Samotná tragédie Shabana a celé jeho rodiny má ovšem bohužel mnohem širší kontext. Shaban byl jedním z nejvýznamnějších představitelů LDK, a to nejen v Istogu. Neměl, pokud vím, žádnou významnou či viditelnou stranickou funkci, ale všichni tu vědí, že bez jeho názoru se výbor LDK neodvážil udělat žádné zásadnější rozhodnutí. A bohužel, útoky na viditelné představitele této strany se množí každým dnem. Začalo to pár vytlučenými okny na sekretariátu LDK v Klině, pokračovalo to nočním výbuchem, ale teď už málem každý den přinesou agentury zprávu o nějakém postřeleném, uneseném či zabitém členovi LDK. Nejčastěji jsou mezi nimi členové městských rad. Snažím se to pochopit, vcítit se do pocitů těch, kdo tohle chystají. Snad to nemůže být tak primitivní, že prostě jedna strana postupně likviduje a zastrašuje své politické oponenty? Zajisté to ale má souvislost s blížícím se termínem voleb. A asi každého tu napadá, že v pozadí mohou stát političtí oponenti LDK. Předpokládal bych ale, že i osnovatelům těch vražd musí dojít, že takové činy v konečném důsledku jen posilují napadanou stranu a snižují prestiž a volební naděje těch, kdo jsou podezřelí, že tyhle hrůzy připravují. Pak by to ale svádělo k domněnce, že ty útoky se dějí právě s tím cílem a že jsou tedy připravovány samotným vedením LDK. Taková úvaha je ale natolik šílená, že ji snad můžeme vyloučit. Slyšel jsem i teorii, že v pozadí všech násilností jsou Miloševičovy peníze. Právě Miloševič prý za ně najímá vrahy, a tím dosahuje postupnou ztrátu prestiže kosovských Albánců, neboť množící se útoky jak proti prostým Srbům, tak proti politickým představitelům, jako by jen dokumentovaly, že místní lidé nejsou demokracie schopni. To by pak mělo jakoby dodatečně omluvit způsob, jakým jim “vládl” sám Milioševič. Já sám bych se asi přece jen nakonec přiklonil k té nejjednodušší variantě. Jedna politická síla se stále výrazněji profiluje jako jasný vítěz nadcházejících voleb. Jiné politické síly nemají moc šancí, jak tomuto vývoji zabránit. Mohou tedy zkusit svoje politické soupeře zastrašit několika násilnými akcemi proti jejich lidem. I když je to nejspíš naprosto nesmyslné a neúčinné, může to přinést ještě jeden výsledek. Napětí v zemi vzroste natolik, že nebude možné volby vůbec uskutečnit. To už by v očích několika fanatiků samo o sobě mohlo být velmi pádným důvodem k rozpoutání teroru, vlny násilností proti etnickým i politickým odpůrcům. Každopádně můžeme počítat s tím, že čím víc se bude blížit termín voleb, tím větší napětí a nervozita mezi místními politiky bude panovat. A jaké následky může přinést případná nervozita místních politiků, vědí dnes už desítky rodin po celém Kosovu, včetně rodiny právníka Shabana z Istogu...

6. srpna 2000 - Martin Dvořák

Komentovat to, co Martin ve svém posledním dopisu píše, je zbytečné. Svědčí to o velmi složité situaci v Kosovu a o tom, že původně příliš optimistické představy o časovém podílu mezinárodní správy oblasti na demokratický vývoj je nutno přehodnotit. Vojáci i policejní jednotky KFOR a s nimi i celá civilní správa OSN budou muset zůstat v zemi podstatně déle, než se původně počítalo. Ohroženy jsou patrně i na podzim plánované první svobodné kosovské volby.

Ivan Turnovec (ivan.turnovec@seznam.cz) - 8.8.2000

Zaujal Vás tento článek? Chcete nám k němu něco sdělit? Neváhejte a sdělte nám svůj názor 


S O U V I S E J Í C Í   O D K A Z Y . . .

Dopis z Kosova (II.) - 20.6.2000
Dopis z Kosova (I. část) - 12.6.2000


V A Š E   N Á Z O R Y . . .

Re: Mise NATO v Kosovu byla velký omyl - Michal Wein
Je to jasné - Zdenek Jachan
Mise NATO v Kosovu byla velký omyl - Jiří Votoček
Ivan Turnovec

Sdělte nám svůj názor Vytiskněte článek na tiskárně Pošlete článek kolegovi emailem Další články autora
Hodnocení: 5.5 / 10

A K T U Á L N Ě:

Baldachýn: Potter vycpává koťátka!

COMICS: Čím jedeš?

Dnes naposled

Velké sportovní finále

Jak jsem poštval kamarádku na Václava Klause

Rok 2002 v hudbě - část druhá

Místo hada Karel Gott

Povídky nevidomých: Vyvařené zuby

Nenechte sebou manipulovat

Existují jen multiplexy?

HREJ OVER!

P O L I T I K A:

Za Usámu si můžeme sami

Úplný rozpad HZDS sa priblížil

Plavšičová sa priznáva a obviňuje

Sudety - historie jako problém

Komunistické zločiny neexistují

Aký je úsudok britskej prvej dámy?

 

 

- nahoru - Copyright (c) 1998-2000 Seznam - Ivo Lukačovič, uvedení autoři článků a dodavatelé
obsahu, všechna práva vyhrazena