Novinky.cz
Politika
Ú t e r ý
23.září 2003, 18:51
Publikováno dne:
23.1.2001na Obsah
Zpravodajství
Kurzy, burza
Počasí
T E L E V I Z E
Politika
Internet
Počítače a technika
Sport
S T Y L
Kultura
Boulevard
Lidé, vztahy, sex
Comics
Vaše názory
Archiv
TechDesk
AutoNovinky
HREJ!
Seznamka

ASCII   MAC   WIN

REKLAMA

Demokracie po Česku

V případě slova jako demokracie nejen neexistuje žádná definice, na níž bychom se shodli, ale pokusu stanovit ji se vzpírají všechny strany. téměř všeobecně je pociťováno, že řekneme-li o nějaké zemi, že je demokratická, chválíme ji. Z toho plyne, že obhájci kteréhokoli režimu tvrdí, že je demokratický, a bojí se, že by museli přestat toto slovo používat, kdyby se omezilo na jeden přesný význam. Slova tohoto typu se často používají vědomě nepoctivě. Osoba, která je používá, má totiž svoji soukromou definici, ale dopustí, aby si posluchač myslel, že má na mysli něco docela jiného. Z eseje Politika a anglický jazyk (1946) anglického spisovatele George Orwela.

V Parlamentu ČR zaznělo v poslední době mnoho slov o demokracii a zákonnosti. Někdy to ale znělo farizejsky. Země, kde občané dodržují platné zákony, nemusí být vždy právním státem – ne vždy totiž schválené zákony a postupy podporují právo, často to může být dokonce naopak. Právním státem by byla od roku 1948 až dosud Československá republika a jakákoliv další země, kde jsou zákony, které jsou dodržovány pod diktátem (i protektorát Čechy a Morava za Heydricha měl platné zákony).

V této zemi je samozřejmě mnoho špatných věcí, za které si v podstatě můžeme sami. Máme řadu nekvalitních zastupitelů, kteří byli „demokraticky“ zvoleni jednak díky malému zájmu občanů o volby vůbec, jednak na základě klamavé reklamy - svých předvolebních programů a slibů. Platí to pro mnohá komunální i regionální zastupitelstva, ale i pro již zmíněný Parlament ČR. Nelze se pak divit, že existují špatné vyhlášky i zákony. Problémy České televize, které eskalovaly na přelomu roku, nejsou (i přes veškerou publicitu) zdaleka tím nejdůležitějším. Je dokonce tragické, že byly využity k politickému boji znesvářených politiků. Náš právní řád má výrazné vady na kráse. Poslanci i jiné volené orgány mnohokrát prokázali neúctu k voličům i k ústavnímu řádu. Jejich představou je, že když byli zvoleni, nemá už nikdo právo po celé období cokoli od nich požadovat, povyšují se na všeznalce a všehosoudce. Příkladně to předvedli členové Rady ČT, když místo toho, aby rychle reagovali na vzniklý spor, umožnili vytvořit ze svého ukvapeného (a tím kontroverzního) rozhodnutí o generálním řediteli ČT, parlamentní politickou válku. Zdá se, že v zastupitelské demokracii, jak je u nás zastupiteli chápána a také hlásána, chybí kontrolní mechanismy. To, co je v dlouhodobě fungujících demokraciích nepsaným morálním zákonem, tj. že jakékoli provinění proti etice (dokonce i zodpovědnost za pochybení podřízených) znamená odchod politika z funkce, v České republice neplatí. Demokracie sice není jen právo svobodně říkat a dělat, co se komu zlíbí, zvláště pak politikům, ale také dobrovolné podřízeni se zákonným i morálním pravidlům, která si společnost stanovila ze svobodné vůle.

Právním státem je stát, kde vládne právo, nikoliv bezpráví. Ošetřena musí být i možnost obrany jednotlivců proti špatným zákonům a formálně zákonným postupům. V současné době jsou takovými "právními státy" pouze země s anglosaskou tradici - Británie, USA, Kanada, Austrálie a Nový Zéland. V zemích východního bloku, mezi které stále patříme, princip "právního státu" dosud nefunguje. Proklamační odvolávání se na „nastolenou zastupitelskou demokracii“ a zakrývající skupinové mocenské zájmy nemá větší význam než v roce 1960 Antonínem Novotným vyhlášené dosažení socialismu v Československu. Je nejvyšší čas zabývat se kontrolními mechanismy, které umožní odvolat zastupitele (na jakékoli úrovni), neplní-li svoji základní povinnost, kterou je služba občanům. Jak jsme se na přelomu roku přesvědčili nelze se spoléhat na dobré mravy ani etické zákony, jež platí ve skutečně demokratických státech.

Ivan Turnovec (ivan.turnovec@seznam.cz) - 23.1.2001

Zaujal Vás tento článek? Chcete nám k němu něco sdělit? Neváhejte a sdělte nám svůj názor 


S O U V I S E J Í C Í   O D K A Z Y . . .

Spravedlnost jako problém - 15.1.2001


V A Š E   N Á Z O R Y . . .

Zamyslete se nad tím, zda je s demokracií u vás vše v pořádku - Julius Cokas
Demokracie je především vláda lidu - Milan Poisl
Jsem zděšena názory mých spoluobčanů - Dana Kryslova
Příspěvek je ukázkou toho, na jak mizerné úrovni je právní vědomí veřejnosti - JUDr. Karel Chmel
Mám pocit, že článek za vás psal váš kamarád Ross Hedvíček - Karel Jakubec
Myslíte to fakt vážně? - Bedřich Mrázek, Ing.
Nechápu, co se z toho snaží vyvodit? - Dan Dvořáček
Zaměňujete příčinu za důsledek - J. Kastl
Děkuji za článek - Miroslav Licek
Ivan Turnovec

Sdělte nám svůj názor Vytiskněte článek na tiskárně Pošlete článek kolegovi emailem Další články autora
Hodnocení: 5.5 / 10

A K T U Á L N Ě:

Baldachýn: Potter vycpává koťátka!

COMICS: Čím jedeš?

Dnes naposled

Velké sportovní finále

Jak jsem poštval kamarádku na Václava Klause

Rok 2002 v hudbě - část druhá

Místo hada Karel Gott

Povídky nevidomých: Vyvařené zuby

Nenechte sebou manipulovat

Existují jen multiplexy?

HREJ OVER!

P O L I T I K A:

Za Usámu si můžeme sami

Úplný rozpad HZDS sa priblížil

Plavšičová sa priznáva a obviňuje

Sudety - historie jako problém

Komunistické zločiny neexistují

Aký je úsudok britskej prvej dámy?

 

 

- nahoru - Copyright (c) 1998-2000 Seznam - Ivo Lukačovič, uvedení autoři článků a dodavatelé
obsahu, všechna práva vyhrazena