Novinky.cz
Politika
Ú t e r ý
23.září 2003, 18:50
Publikováno dne:
14.6.2001na Obsah
Zpravodajství
Kurzy, burza
Počasí
T E L E V I Z E
Politika
Internet
Počítače a technika
Sport
S T Y L
Kultura
Boulevard
Lidé, vztahy, sex
Comics
Vaše názory
Archiv
TechDesk
AutoNovinky
HREJ!
Seznamka

ASCII   MAC   WIN

REKLAMA

Korupce — nepřítel z nejnebezpečnějších

V hodnocení připravenosti našeho státu na vstup do Evropské unie je jedním z problémů, které ho mohou zdržet, neřešená korupce ve státní i obecní správě. Podle zvláštní policejní služby, zodpovědné za odhalovaní nejzávažnějších případů korupce, je situace alarmující. Uvádí se to ve zprávě Ministerstva vnitra ČR o korupci v ČR, kterou v únoru projednávala vláda. Služba pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti (SPOK) loni zaznamenala nárůst všech forem korupčního jednání. Ze zveřejněné analýzy SPOK vyplývá, že výrazně stoupá zejména zneužívání pravomoci veřejných činitelů v regionech, například přednostů okresních úřadů, starostů a dalších funkcionářů.

Podle mezinárodních průzkumů patří Česká republika v rámci Evropy mezi země s nadprůměrnou korupcí. To určitě není důvodem k chlubení. Transparency International vydává každý rok Corruption Perceptions Index (index náchylnosti ke korupci), pořadí zemí je podle zkorumpovanosti, nejnižší je číslo 1. V tomto indexu Česká republika každý rok poklesává o něco níže tzn., že zkorumpovanost v ČR roste. Podle indexu je ČR více zkorumpovaná než Itálie, Tunisko, Peru, Namibie a Mauritius. Za poslední 3 roky poklesla z 27 místa na místo 41 a to není zpráva příjemná.

Na Internetu lze údaje nalézt zde:
Transparency International Year 2000 Corruption Perceptions Index
Transparency International 1998 Corruption Perceptions Index
Index 1997

Česká veřejnost považuje korupci za jeden z nejzávažnějších celospolečenských problémů. Podle posledních průzkumů se zdá, že více než třetina našich občanů se setkala během svého života s korupcí úředníků a státních zaměstnanců. Více než polovina je přesvědčena, že na státní, regionální i komunální úrovni je korupce nejčastějším přístupem k řešení problémů. Všichni známe mafiánské tvrzení, že se každý dá koupit, jen je třeba znát jeho cenu. Ve skutečnosti ale korupce brání budování demokracie a legitimního státu. Tragédií je, že se s ní skutečně setkáváme na všech úrovních řízení. Celý desetiletý vývoj naší republiky to ostatně jen potvrzuje. Má-li mít demokracie smysl, musí být jednotlivci v maximální možné míře odpovědni sami za sebe a jejich volení zástupci jim musí skládat účty. Suverenita v demokratickém státě není věcí moci nebo nezávislosti na politice (jak se často mylně předpokládá). Spočívá v tom základním prvku důvěry, kterým jsou spojeni všichni, kdo respektují zákony. Důvěra ve státní správu a zákonnost přesahuje sobecké osobní zájmy a činí ze skupiny jednotlivců občany.

Korupce má celou řadu forem, nejen tu finanční, ale i morální, kulturní a instituční. Má podobu organizovaného zločinu nebo individuálního pirátství. Daří se jí buď při absenci zákona, nebo když je možné široké vysvětlování zákonných norem. O drobných i větších korupčních aférách na komunální i celostátní úrovni se dnes a denně dovídáme z tisku i televizních zpravodajství. Prakticky každou zevrubnější kontrolou se přichází k závěru, že došlo k nějakým chybám poškozujícím obec nebo stát, jejichž důvodem sice může být nekompetentnost úředníků, ale bohužel často i korupce. Všechny zatajované chyby v řízení a hospodaření mají velmi často korupční charakter. Existují obecná kritéria, indikující korupční jednání v administrativě státní či komunální. Je zajímavé se s nimi seznámit a porovnávat je s tím, co známe z každodenní praxe:

1) Předběžné přísliby dané jednotlivcem před oficiálním smluvním jednáním, např. o nákupu či prodeji veřejného majetku, o investičním záměru atd.
2) Opakované prosazování záměru a výrazná aktivita jednotlivce, který o záměru se smluvní stranou primárně jednal, a to i za cenu zkreslování podkladů, přestože záměr byl volenými zástupci již minimálně jednou odmítnut.
3) Povolení jakéhokoli záměru nebo činnosti jednotlivcem pod záštitou jeho funkce, pod jakoukoli záminkou (často se používá nebezpečí z prodlení), i když má o věci rozhodnout hlasování volených zástupců.
4) Jakékoli zadržování informací, vedoucích volené zástupce k úplnému seznámení se s problémem, do stejné kategorie patří i bagatelizace řešených problémů a snaha nechat na sebe převést rozhodovací právo bez kolektivního schválení.
5) Nedodržování zákonných norem při sjednávání výběrových řízení. Do této kategorie patří i indiskrece, zvýhodňující jednu smluvní stranu.
6) Nedodržování zákonných norem při sjednávání hospodářských smluv, zatajování těchto smluv, případně smluvních výhod před zvolenými zástupci.

Korupční jednání v Čechách umožňuje využívání legislativních nedostatků k omezování kontrolních mechanizmů, dále také bránění kontrole sporných smluv a rozhodnutí pod nejrůznějšími záminkami. Tragédií je, že se s ním skutečně setkáváme na všech úrovních řízení. Poškozováni při tom jsou nejen občané, ale i všichni poctiví podnikatelé. Celý jedenáctiletý vývoj naší republiky (od roku 1990) to jen potvrzuje. K bouřlivému rozvoji korupce dochází v dobách politických změn. Převody majetku během privatizace to jen potvrzují. Scénář je takový, že se nejprve nespravedlivě přerozdělí bohatství, vytvoří se zájmové skupiny a řetězce, a tím dojde k vytvoření společenské nerovnosti. Tato nerovnost vyvolává tlaky i násilí od těch, kteří se buď na dělení vůbec nepřiživili, nebo požadují ještě více. Ti, kteří si chtějí majetkovou "kořist" zachovat, i ti, kteří ji chtějí dodatečně urvat, mají podobně asociální chování. Gangsterské praktiky v době přerozdělování majetku jsou ostatně běžným jevem i jinde ve světě. Problematické je prokazování korupce v prostředí takzvaného „kontinuálního vládnutí“. V takovém případě nelze pochybení prokázat, protože kontroluje-li svou činnost ten, kdo má být kontrolován, jde o výsměch morálce i občanům.

Přesáhne-li korupce určitou mez, a u nás se k této mezi blížíme, hrozí nebezpečí lidové revolty, které může využít některá politická (nejen extremistická) organizace k zavedení absolutistického režimu. K pokusům v tomto směru dochází i na naší politické scéně. Pokud se proklamace o boji s korupcí nezmění ve skutečný boj s touto hydrou, hrozí nám reálné nebezpečí, že bude demokracie potlačena ještě dříve, než se mohla vytvořit. Snaha ministerstva vnitra, která problém korupce nejen mapuje, ale začíná s ním i bojovat, je chvályhodná a zaslouží si občanskou podporu.

Ivan Turnovec (ivan.turnovec@seznam.cz) - 14.6.2001

Zaujal Vás tento článek? Chcete nám k němu něco sdělit? Neváhejte a sdělte nám svůj názor 


V A Š E   N Á Z O R Y . . .

Bohužel, korupce je všudypřítomná - Pavel Preibisch
Ivan Turnovec

Sdělte nám svůj názor Vytiskněte článek na tiskárně Pošlete článek kolegovi emailem Další články autora
Hodnocení: 5.4 / 10

A K T U Á L N Ě:

Baldachýn: Potter vycpává koťátka!

COMICS: Čím jedeš?

Dnes naposled

Velké sportovní finále

Jak jsem poštval kamarádku na Václava Klause

Rok 2002 v hudbě - část druhá

Místo hada Karel Gott

Povídky nevidomých: Vyvařené zuby

Nenechte sebou manipulovat

Existují jen multiplexy?

HREJ OVER!

P O L I T I K A:

Za Usámu si můžeme sami

Úplný rozpad HZDS sa priblížil

Plavšičová sa priznáva a obviňuje

Sudety - historie jako problém

Komunistické zločiny neexistují

Aký je úsudok britskej prvej dámy?

 

 

- nahoru - Copyright (c) 1998-2000 Seznam - Ivo Lukačovič, uvedení autoři článků a dodavatelé
obsahu, všechna práva vyhrazena