Novinky.cz
Politika
Ú t e r ý
23.září 2003, 18:50
Publikováno dne:
22.6.2001na Obsah
Zpravodajství
Kurzy, burza
Počasí
T E L E V I Z E
Politika
Internet
Počítače a technika
Sport
S T Y L
Kultura
Boulevard
Lidé, vztahy, sex
Comics
Vaše názory
Archiv
TechDesk
AutoNovinky
HREJ!
Seznamka

ASCII   MAC   WIN

REKLAMA

Vědí turnovští radní, co je střet zájmů?

Jsou jistě přesvědčeni, že ano. To je také důvodem, proč se žádný z nich nezúčastnil besedy na téma Střet zájmů s Mgr. Janou Hamplovou z Mohelnice, která proběhla pod patronací Demokratického klubu ve čtvrtek 24. května 2001. Turnovská zastupitelská většina totiž panu starostovi kdykoliv odhlasuje, že nějaký střet zájmů neuznává. To, co je uváděno v novém znění zákona o obcích k této problematice, je ostatně zcela bezzubé, protože neexistují žádné sankce. A s nějakou etikou u turnovských radních nikdo neuspěje.

Někoho z občanů by přesto mohl citovaný paragraf i jeho vysvětlení zajímat:

Paragrafem 83 odst. 2 nového obecního zákona je stanoveno, že:

Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce.

Tato složitější konstrukce potřebuje ke správnému pochopení a následnému řádnému uplatňování podrobnější rozbor.

Institut střetu zájmů se uplatňuje u všech členů zastupitelstva ve všech případech, kdy mají jako členové kolegiátního orgánu (zastupitelstvo, rada, výbor, komise, zvláštní orgán) uplatnit svůj mandát a podílet se na projednávání a rozhodování libovolné záležitosti.

Podílem na projednávání nutno v tomto kontextu rozumět vystupování v rozpravě (a sdělování názorů a doporučení k hlasování); podílem na rozhodování pak nutno rozumět vlastní hlasování. Je zřejmé, že člen zastupitelstva, u něhož došlo ke střetu zájmů, se tedy nesmí k projednávanému problému ani vyjadřovat, ani o navrženém usnesení hlasovat.

Ještě před platností nového zákona o obcích č. 128/2000 Sb., platného od 15. května 2000 a účinného od 12. listopadu 2000, jsem se po jednom hlasování zastupitelstva města Turnova podivil. Napsal jsem o tom (shodou okolností právě v květnu 2000) poznámku pod názvem Jak mizí dobré mravy (turnovský zpravodaj Hlasy a ohlasy Turnovska text neuveřejnil, nicméně světlo světa spatřil text jinde). Dovolím si kousek citovat:

„Zúčastnil jsem se 27. dubna veřejného zasedání turnovské městské rady. ... Město Turnov postihla v březnu povodeň, má poničeno komunikace a potřebuje každou korunu. Padesátimilionové zadlužení také není maličkost, a tak by člověk očekával, že se bude šetřit s každou korunou. Požadavek státní hotelové školy na odpuštění části nájemného za rok 1999 ve výši 800000,- Kč a požadavek na snížení nájmu o celý milion korun na rok 2000 mne proto překvapil. Ještě více mne ale překvapila diskuze k tomuto problému. Nájemné platí městu vlastně stát a ve státním příspěvku pro rozpočet školy je s nájemným počítáno. Starosta města Ing. Milan Hejduk nicméně řekl, že pro dlužnou částku by město muselo školu zažalovat, částku by jistě dostalo, ale určitě by pak byl odvolán ředitel školy, proto doporučuje dluh prominout. K věci se vyjadřoval i ředitel školy Mgr. Špetlík, jinak radní města a přítel pana starosty. Z jeho projevu jsem pochopil, že by mu při placení nájmu chyběly peníze na odměny. Přes návrhy opozičních zastupitelů za VPM, aby bylo odpuštěno pouze penále a jednalo se o splátkovém kalendáři, byl při hlasování požadavek o odpuštění dluhu odhlasován. Rozhodl o tom jediný hlas (v podstatě hlas toho, kdo o odpuštění dluhu žádal, tedy ředitele školy).“

Při této příležitosti jsem poslal vedoucím představitelům města Turnova dva dotazy, kterými jsem na pro mne nepochopitelnou argumentaci a následné hlasování zastupitelů reagoval:

1) Dokázal byste definovat veřejný zájem v komunální politice?

2) Jsou u nás dobré mravy jen nic neříkajícím pojmem, lze nějaké etické chování politiků na celostátní i komunální úrovni vynutit?

Odpověď jsem ani od jednoho z nich nedostal. Poptal jsem se tedy i jinde, politikům a umělcům nebylo zatěžko odpovídat. Na tomto místě uvedu pro nedostatek místa jen jednu z odpovědí, a to od poslance JUDr. Miloslava Výborného z KDU-ČSL: „Nuže, k otázce prvé: Nejsem si jist, zda bych uměl naprosto přesně definovat veřejný zájem v komunální politice, ale jak já jej vidím, jde nepochybně především o zájem obce, které se tato komunální politika týká, tj. občanů této obce, ale přitom je důležité dodat, že nemůže jít o zájem, který by nebral v potaz i zájmy obcí okolních nebo zájmy obcí v širším pohledu. Tak jako mezi občany má být solidarita, tak jako práva jednotlivých občanů mají ustoupit odpovědnosti v případě, kdy se střetávají s právy jiných občanů, tak i práva jednotlivých obcí neměla by být prosazována na úkor obcí jiných.

Ke druhé otázce: Jde evidentně o otázky dvě. Ta prvá má odpověď jednoduchou. Jak u koho. Pro někoho jsou dobré mravy opravdu jen nic neříkajícím souslovím, jiný se dobrými mravy řídí a nepotřebuje k tomu žádné zákony. A k té druhé části. Opravdu mravné chování žádný zákon vynutit nemůže, zákon může mravné chování podpořit, může, je-li špatný, k nemravnému chování vybídnout, ale kdo chce být nemravný, bude nemravný i při dobrých zákonech, a kdo chce být mravný, bude se mravně chovat, i kdyby zákony byly sebešpatnější.“

Více snad uvádět nemusím. Podle turnovského starosty a jeho přátel v městské radě, je ale vše stále v nejlepším pořádku. Pro ně střet zájmů neexistuje a poslouchat někoho, kdo o něm chce mluvit, nehodlají, oni si totiž budou rozhodovat po svém a nikdo jim do toho nebude mluvit. Dokázali to už mnohokrát. Co je dobré pro ně, to přece musí být dobré pro město. Tak si třeba dokázali vyplácet mimořádné odměny ze státních dotací a půjček, které město dostalo na investice. O tom ale zase příště.

Ivan Turnovec (ivan.turnovec@seznam.cz) - 22.6.2001

Zaujal Vás tento článek? Chcete nám k němu něco sdělit? Neváhejte a sdělte nám svůj názor 
Ivan Turnovec
Tak si třeba dokázali vyplácet mimořádné odměny ze státních dotací a půjček, které město dostalo na investice.

Sdělte nám svůj názor Vytiskněte článek na tiskárně Pošlete článek kolegovi emailem Další články autora
Hodnocení: 5.6 / 10

A K T U Á L N Ě:

Baldachýn: Potter vycpává koťátka!

COMICS: Čím jedeš?

Dnes naposled

Velké sportovní finále

Jak jsem poštval kamarádku na Václava Klause

Rok 2002 v hudbě - část druhá

Místo hada Karel Gott

Povídky nevidomých: Vyvařené zuby

Nenechte sebou manipulovat

Existují jen multiplexy?

HREJ OVER!

P O L I T I K A:

Za Usámu si můžeme sami

Úplný rozpad HZDS sa priblížil

Plavšičová sa priznáva a obviňuje

Sudety - historie jako problém

Komunistické zločiny neexistují

Aký je úsudok britskej prvej dámy?

 

 

- nahoru - Copyright (c) 1998-2000 Seznam - Ivo Lukačovič, uvedení autoři článků a dodavatelé
obsahu, všechna práva vyhrazena