Novinky.cz
Politika
Ú t e r ý
23.září 2003, 18:50
Publikováno dne:
1.6.2001na Obsah
Zpravodajství
Kurzy, burza
Počasí
T E L E V I Z E
Politika
Internet
Počítače a technika
Sport
S T Y L
Kultura
Boulevard
Lidé, vztahy, sex
Comics
Vaše názory
Archiv
TechDesk
AutoNovinky
HREJ!
Seznamka

ASCII   MAC   WIN

REKLAMA

Co říká Ústavní soud o pravomocích starostů

Starosta obce na sebe vždy upoutává pozornost, je reprezentantem obce. Někdy ale zapomíná, že je pouze prvním mezi rovnými. Pak se z něho stává samovládce a bez ohledu na zastupitele sjednává smlouvy, ručí obecním majetkem a ztotožňuje se s výrokem jednoho francouzského krále, pouze s jedinou obměnou, myslí si totiž, že „obec jsem já“. Domnívá se, že po celé volební období skutečně obec patří jemu a jeho přátelům. Ostatní občané se většinou jen dívají a myslí si, že se s tím nedá nic dělat. Někdy není tak úplně jasno, jak to vlastně se zastupováním obce je. Starosta třeba podepíše hospodářskou smlouvu dříve, než je zastupitelstvem schválen rozpočet, nebo podpoří změnu nějaké investiční akce či dá jakýkoli jiný příslib, aniž má takovou "akci" schválenu zastupitelstvem. Nemusí ale vždy jít o záměr získat osobní výhodu, i když občas dojde i k jednání vyloženě korupčnímu. Pak chce takový představitel města na zastupitelstvu a radě schválení svého rozhodnutí se zpětnou platností, což mu vzhledem k nedostatečnému právnímu povědomí zastupitelů velmi často vyjde. Několik podobných příkladů bychom objevili nejen v Turnově, kde žiji, ale i v mnoha dalších obcích. Jde o normální postup, nebo o porušení zákona?

Dovolím si ocitovat krátkou pasáž z rozhodnutí Ústavního soudu IV. ÚS 576/2000 vydaného JUDr. Pavlem Varvařovským, předsedou senátu dne 12. dubna 2001, jde totiž o soudní verdikt, který má zásadní význam:

„Působnost obecního zastupitelstva upravoval dnes již zrušený zákon o obcích č. 367/1990 Sb., zejména ustanovení § 36 a 36a, postavení starosty pak §§ 52-55. Je pravdou, že v něm nebylo přítomno obdobné pregnantní ustanovení, jakým je dnešní § 103 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, které právní úkony starosty, vyžadující schválení zastupitelstvem obce a provedené bez takového předchozího schválení, výslovně označuje jako od počátku neplatné. Ústavní soud je však přesvědčen, že tato zásada byla přítomna i v právní úpravě dřívější a vyplývala přímo z již zmíněného čl. 101 Ústavy. Starosta obce podle dřívější ani současné úpravy nemohl a nemůže vytvářet sám vůli obce, ale pouze mohl a může tuto vůli navenek sdělovat a projevovat. Jakkoli tedy obecné právní vědomí přisuzuje starostovi obce rozsáhlá oprávnění, skutečností byl a je opak.“

Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat. Na to, aby si páni starostové, ale i ostatní volení funkcionáři, neuzurpovali více moci, než na kolik mají zákonné právo, musí dbát všichni občané.

Ivan Turnovec (ivan.turnovec@seznam.cz) - 1.6.2001

Zaujal Vás tento článek? Chcete nám k němu něco sdělit? Neváhejte a sdělte nám svůj názor 


V A Š E   N Á Z O R Y . . .

Moc a nezákonnost je jim vlastní - Ing. Hana Urbanová
Ivan Turnovec

Sdělte nám svůj názor Vytiskněte článek na tiskárně Pošlete článek kolegovi emailem Další články autora
Hodnocení: 6 / 10

A K T U Á L N Ě:

Baldachýn: Potter vycpává koťátka!

COMICS: Čím jedeš?

Dnes naposled

Velké sportovní finále

Jak jsem poštval kamarádku na Václava Klause

Rok 2002 v hudbě - část druhá

Místo hada Karel Gott

Povídky nevidomých: Vyvařené zuby

Nenechte sebou manipulovat

Existují jen multiplexy?

HREJ OVER!

 

 

- nahoru - Copyright (c) 1998-2000 Seznam - Ivo Lukačovič, uvedení autoři článků a dodavatelé
obsahu, všechna práva vyhrazena