Novinky.cz
Politika
Ú t e r ý
23.září 2003, 18:50
Publikováno dne:
20.6.2001na Obsah
Zpravodajství
Kurzy, burza
Počasí
T E L E V I Z E
Politika
Internet
Počítače a technika
Sport
S T Y L
Kultura
Boulevard
Lidé, vztahy, sex
Comics
Vaše názory
Archiv
TechDesk
AutoNovinky
HREJ!
Seznamka

ASCII   MAC   WIN

REKLAMA

O vyváženosti informací

O vyváženosti informací (anebo mám snad už rovnou říci propagandy?) se v poslední době hodně mluví i píše. Spory Rady pro rozhlasové a televizní vysílání jsou medializovány nejen v Lidových novinách. Z obecných diskusí a vzájemného osočování se toho ale člověk mnoho nedoví. Je mu stále nejasné, zda může některé straně sporů, které mají čím dál tím výraznější politický charakter, věřit.

Součástí boje o moc ve státě, regionu či obci je boj o ovládnutí hromadných médií. Objektivita v tomto boji dostává velmi často na frak. Nemohu se kvalifikovaně vyjadřovat k celostátním médiím, ať jde o televizi, rozhlas nebo noviny. Znám ale poměry ve svém městě a na základě analogie jsem přesvědčen, že se od těch obecných nijak neliší.

V Turnově se o vyváženosti informací diskutuje již několik let. Radnice totiž výrazně finančně podporuje soukromou regionální turnovskou televizi RTT (o které dokonce jeden čas tvrdila, že jde o televizi veřejnoprávní) a měsíčník Hlasy a ohlasy turnovska HOT. Díky ne zcela čistému financování prosazenému starostou obce má tento vše pod kontrolou. „Vyváženost“ zvláště u HOT se uplatňuje prakticky, a někdy dokonce velmi nápadně, formou redakčních komentářů a různých vysvětlujících přílepků k publikovaným názorům, o starostových sloupcích nemluvě. S tím pak samozřejmě souvisí, že se určité články určitých autorů snadno, či jiných naopak jen zcela sporadicky a s velkými potížemi, dostávají do těchto regionálních medií. Pravda, je tu ještě Internet se svou relativně velkou svobodou a nepochybně snadnější dostupností pro nekonvenční autory, i Turnov má kromě oficiálních radničních neoficiální stránky www.turnov.zde.cz. Jenže: na internetové stránky zatím nemá přístup každý. Navíc pak — na články na webových stránkách někdo musí občanskou veřejnost nějak cíleně upozornit, a to také není jednoduché.

V čem vlastně vyváženost informací spočívá? Kdo si ji vymyslel? Je založena na nějakých logických souvislostech, anebo je to cosi, co vymyslela určitá skupina lidi jako účelovou součást propagandy? Jde jim opravdu o záchranu občanů před informačními zdroji, které nejsou pravdivé, ale jsou kritické, nesouhlasné s oficiální linií vládnoucí skupiny? A které asi? Stojíme vůbec o to, aby o nás někdo právě takto duševně pečoval? I když nevíme, jak velkému procentu občanů to vlastně vadí, je logické, že každý by měl mít nárok na to, aby si udělal svůj vlastní názor. No a ten je kvůli cenzurní vyváženosti velmi jednostranný. Legitimní názor, že starosta města městu více škodí, než prospívá, byť doplněný o konkrétní argumenty, se z městem placených médií občané nedovědí. Naopak, při každé příležitosti se v nich dočteme, že je nutno vyvažovat kritiku pozitivním pohledem na „úspěchy“ kritizovaných. Že to mnohdy nejde, protože spojovat jablka s hruškami nemůže vést k cíli, jim vůbec nevadí.

Je s podivem, že „oficiální média“ se vyhýbají kritickým pohledům na komunální problémy, ale o to více sami kritizují kritizující. Jde o zásadu běžnou v minulém režimu, kdy nešlo o to, co kdo řekl, ale kdo to řekl. Zdá se, že v tomto směru jsme se dosud ze své vlastní historie nepoučili. Turnovská televize dokonce před časem, při pokusu diskreditovat opoziční zastupitele, zašla až tak daleko, že některé její relace jsou dnes šetřeny, zda nemají charakter poplašných zpráv. O nepravdivém informování touto televizí o zvýšené radioaktivitě na turnovsku v závislosti na údajném výbuchu ruské rakety jsem psal loni i na Novinkách v článku Došlo v Turnově k atomovému výbuchu?.

Pohlížím-li na média s dosahem celostátním, prostřednictvím zrcadelného odrazu poměrů v Turnově, trochu mne mrazí. Boj o média a jejich skutečnou, nebo údajnou objektivitu, která má formovat názory občanů, probíhá všude ve světě. Výsledky jsou ale rozličné a závislé na celkovém politickém klimatu v příslušné zemi. Co bude u nás, závisí na nás samých. Měli bychom si toho být vědomi, když sledujeme v médiích kariéry svých politiků. Na začátku jsou to vždy „revolucionáři“. Naslibují lidu nápravu věcí obecných v kdejakém oboru a stanou se díky tomu politiky zvolenými do nějakých funkcí. Jejich revoluční nadšení v tu chvíli opadne a začnou si říkat „budovatelé“. Na sliby občanům většinou zapomenou, sami snad uvěří, že jsou elitou národa a že jen oni mají právo o všem rozhodovat podle svého. Hlavní starostí se stává udržet se u moci. O to bojují právě prostřednictvím médií, která se snaží ovládnout. A to je ten stálý boj o objektivitu veškerých mediálně sdělovaných informací, boj, který lze ovlivnit výrazněji jen jednou za delší čas, a to prostřednictvím voleb do parlamentu, senátu, nebo obecního či krajského zastupitelstva.

Ivan Turnovec (ivan.turnovec@seznam.cz) - 20.6.2001

Zaujal Vás tento článek? Chcete nám k němu něco sdělit? Neváhejte a sdělte nám svůj názor 
Ivan Turnovec
Objektivita v tomto boji dostává velmi často na frak.

Sdělte nám svůj názor Vytiskněte článek na tiskárně Pošlete článek kolegovi emailem Další články autora
Hodnocení: 5.3 / 10

A K T U Á L N Ě:

Baldachýn: Potter vycpává koťátka!

COMICS: Čím jedeš?

Dnes naposled

Velké sportovní finále

Jak jsem poštval kamarádku na Václava Klause

Rok 2002 v hudbě - část druhá

Místo hada Karel Gott

Povídky nevidomých: Vyvařené zuby

Nenechte sebou manipulovat

Existují jen multiplexy?

HREJ OVER!

P O L I T I K A:

Za Usámu si můžeme sami

Úplný rozpad HZDS sa priblížil

Plavšičová sa priznáva a obviňuje

Sudety - historie jako problém

Komunistické zločiny neexistují

Aký je úsudok britskej prvej dámy?

 

 

- nahoru - Copyright (c) 1998-2000 Seznam - Ivo Lukačovič, uvedení autoři článků a dodavatelé
obsahu, všechna práva vyhrazena