Novinky.cz
Politika
Ú t e r ý
23.září 2003, 18:50
Publikováno dne:
26.6.2001



na Obsah
Zpravodajství
Kurzy, burza
Počasí
T E L E V I Z E
Politika
Internet
Počítače a technika
Sport
S T Y L
Kultura
Boulevard
Lidé, vztahy, sex
Comics
Vaše názory
Archiv
TechDesk
AutoNovinky
HREJ!
Seznamka

ASCII   MAC   WIN

REKLAMA

Komunální problémy

Každá obec má nějaké těžkosti a problémy. V zájmu občanů by se měly řešit. To, jak jsou řešeny, je přímo závislé na zvolených zastupitelích a vedení radnice. Je logické, že ne vždy je možno uspokojit všechny občany. Jsou zastupitelstva dobrá, méně dobrá i špatná. Občas se pak stává, že někteří starostové obcí (ale i zastupitelé a radní) se dohodnou a začnou s městskými prostředky hospodařit ve svůj soukromý nebo skupinový prospěch. Tyto konkrétní případy lze jen obtížně řešit doma, protože dohodnutá většina v zastupitelstvu odhlasuje vše, co se jí hodí. Navíc existuje velká snaha zabránit tomu, aby se o problémech vůbec mluvilo. Vedení radnice a radniční média upozorňují na to, že každá kritika obci škodí v očích veřejnosti a že kritik je vlastně škůdcem. Otázkou je, zda existuje nějaký důvod, aby s konkrétními případy byla seznamována široká veřejnost. Někomu by „praní komunálního špinavého prádla“ pouze v kruhu rodinném vyhovovalo (zvlášť pokud se může spolehnout na hlasovací většinu). Problémy „komunální“ mají vždy podobný charakter a koneckonců stále se opakují. Pokud je shrneme, jde o:

  1. Masivní prodej městského majetku (akcie, pozemky, budovy), někdy navíc za velmi nevýhodných podmínek, jindy (např. v budoucích průmyslových zónách) osobám blízkým těm, kteří rozhodují.
  2. Neoprávněnou manipulaci s prostředky z městského rozpočtu (smlouvy pro město nevýhodné, odpouštění dluhů, podporování nehospodárných městských organizací — technickými službami počínaje a sportovními a kulturními konče).
  3. Megalomanské představy vedoucí k investičním akcím, které ve svém důsledku město poškodí (stavby kapacitně předimenzovaných sportovních areálů, kulturní domy, jaké známe z komunistické éry).
  4. Vytváření zbytečných městských organizací, případně odborů na MÚ, které jen zvyšují provozní náklady.

Jde tedy vlastně o problémy velmi obecné. A pokud o nich informují veřejná média, mohou konkrétních zkušeností z jednoho města využít občané i jinde. Je zajisté pravdou, že v obecních zastupitelstvech (stejně jako v parlamentu a ve vládě) máme jen takové lidi, jaké jsme si zvolili, tedy jaké si zasloužíme. Dovolím si připojit úryvek z dopisu, který jsem dostal jako ohlas na text o pravomocích starostů zveřejněný také na Novinkách: „Můj názor je, že zastupitelé obce nejsou (až na výjimky) vážení a nejschopnější občané obce, ale osoby nastrčené partajemi, které jsou nakonec současným volebním systémem zvoleni. Skutečně schopní lidé tyto ambice nemají nebo brzy prohlédnou a ze zastupitelstev odcházejí, protože nechtějí nést spoluodpovědnost za špatná rozhodnutí. Vydrží maximálně jedno volební období. A tak jsou zastupitelstva až na výjimky složena z větší části z psychopatů trpících různými mindráky a zbytek jsou kariéristé, kteří to mnohdy i umí, ale především jim jde o kariéru a posty a hlavně jim záleží na tom, jak vypadají a jak by mohli nejlépe po zádech jiného vylézt výš nebo si alespoň zachovat určitá privilegia a požitky.“ I tato nelichotivá charakteristika bohužel občas platí. I když jí nelze zcela zobecnit, nelze před ní ani zavírat oči.

Právě proto, aby platilo, že zastupitelé zastupují zájmy spoluobčanů a nikoli své vlastní, jsem přesvědčen o tom, že místní komunální špinavé prádlo je třeba prát co nejpečlivěji. Pokud se totiž vyjasní na komunální scéně, na té celostátní se to zajisté v krátké době taky projeví. Názor na to, zda se má na komunální nešvary upozorňovat a následně je i řešit, můžete ostatně vyjádřit i vy sami.

Nemohu proto souhlasit s názorem, který jsem dostal na svůj příspěvek o problémech kolem střetu zájmů některých představitelů vedení města Turnova: „Milý příteli, kritizuješ své radní za něco, co je sice nesprávné, ale v moři špatností, které se v našem státě dějí, jde o prkotinu. To praní místní komunální špíny v celostátním měřítku nemá nejmenší smysl. Vždyť nějaký ten milion vůbec nic neznamená, a to asi ani v rozpočtu vašeho města, které se honosí megalomanskými akcemi a penězi od mecenáše Horáčka ze zahraničí. Jsem přesvědčen, že to dnes už nikoho nezajímá, každý má hromadu svých vlastních existenčních problémů. Pokud je třeba něco kritizovat, pak jen velké věci s obecným dosahem. Otázkou ovšem je, zda to někdo z vládnoucí elity chce. Řešit by se měly věci mnohem závažnější, které se dějí dnes a denně v té tzv. velké politice, tam jde o miliardy.“?

Názor upřímného čtenáře má svou logiku a podobně uvažují i mnozí další. Co je smysluplné a co je zbytečné? Je snad zbytečné právě praní místní komunální špíny? Mají se řešit jen „velké“ věci? Jde ale o úvahu velmi nebezpečnou, protože vede k pasivitě. Výsledkem by mohlo být i to, že je jakákoli snaha zbytečná, „oni si totiž ti nahoře udělají, co budou chtít i bez nás“ (i s tímto názorem jsem se ostatně opakovaně setkal). Pokud bychom se s těmito slovy ztotožnili, netrvalo by dlouho a měli bychom zde stát řízený autoritativní politickou „elitou“. Bytostně s tím proto nesouhlasím. Za sebe si dovolím odpovědět, že jsem přesvědčen, že je naopak nutno řešit každý konkrétní problém a že přes ty nejbližší se dostaneme i k těm vzdálenějším. Když budou naši zvolení zástupci vědět, že je vážně kontrolujeme a darebáctví jim nebudeme trpět, nedovolí si svého postavení tolik zneužívat. A co se čtenářů týče, na jejich názory jsem zvědav.

Je užitečné psát celostátně o komunálních problémech?
Ano. I občané jiných měst a obcí se mohou poučit.  90 %
Ne. To je místní záležitost a ostatních se to netýká.  00 %
Je mi to jedno. Stejně si všechno dohodnou ti nahoře.  5 %
Ne. Nechceme, aby se nám někdo díval pod prsty.  5 %
odpovědělo 20 čtenářů
  

Ivan Turnovec (ivan.turnovec@seznam.cz) - 26.6.2001

Zaujal Vás tento článek? Chcete nám k němu něco sdělit? Neváhejte a sdělte nám svůj názor 


V A Š E   N Á Z O R Y . . .

Text vytisknu a seznámím s ním své známé - Karel Louda
Úplatky, osobní zájmy, neschopnost… - Ing. Petr Wandrol
Ivan Turnovec

Sdělte nám svůj názor Vytiskněte článek na tiskárně Pošlete článek kolegovi emailem Další články autora
Hodnocení: 5.7 / 10

A K T U Á L N Ě:

Baldachýn: Potter vycpává koťátka!

COMICS: Čím jedeš?

Dnes naposled

Velké sportovní finále

Jak jsem poštval kamarádku na Václava Klause

Rok 2002 v hudbě - část druhá

Místo hada Karel Gott

Povídky nevidomých: Vyvařené zuby

Nenechte sebou manipulovat

Existují jen multiplexy?

HREJ OVER!

P O L I T I K A:

Za Usámu si můžeme sami

Úplný rozpad HZDS sa priblížil

Plavšičová sa priznáva a obviňuje

Sudety - historie jako problém

Komunistické zločiny neexistují

Aký je úsudok britskej prvej dámy?

 

 





- nahoru - Copyright (c) 1998-2000 Seznam - Ivo Lukačovič, uvedení autoři článků a dodavatelé
obsahu, všechna práva vyhrazena