Novinky.cz
Politika
Ú t e r ý
23.září 2003, 18:49
Publikováno dne:
5.9.2001na Obsah
Zpravodajství
Kurzy, burza
Počasí
T E L E V I Z E
Politika
Internet
Počítače a technika
Sport
S T Y L
Kultura
Boulevard
Lidé, vztahy, sex
Comics
Vaše názory
Archiv
TechDesk
AutoNovinky
HREJ!
Seznamka

ASCII   MAC   WIN

REKLAMA

Rodina jako ohrožený druh

Přístup k rodině jako základní společenské jednotce se v poslední době mění, a to velmi výrazně. Zatímco v počátečních fázích lidského vývoje byla společenským základem rodová (rodinná) společenství, dnes se stále výrazněji prosazuje absolutní individualismus. Mezigenerační rodinná solidarita je zpochybňována stejně jako monolitnost rodiny tvořené ženským a mužským prvkem a s tím spojená vzájemná zodpovědnost členů rodiny vůči sobě navzájem. Konzervativní pojetí rodiny vycházející z předpokladu, že teprve manželské společenství rodičů a dětí je základní a úplnou společenskou jednotkou s hospodářskou, sociální a výchovnou autonomií, je zatlačováno názorem, že každý člověk, tedy každý muž a každá žena, je zcela izolovaným jedincem a jeho sociálním partnerem je stát.

Rodinné vztahy jsou interpretovány jako záležitost přechodná, pomíjivá a nezajišťující sociální jistotu. Rodina jako instituce je zpochybňována a pozvolna se rozpadá. Kromě jiného o tom svědčí nejen zřetelný nárůst manželských rozvodů, ale i stále se zvyšující počet dětí rodících se mimo manželství, přesahující 20 %. Negativní přístup významného podílu mladé generace k manželství a rodině je opravdu alarmující. Příčinou tohoto stavu je kulturně-společenská atmosféra. Prezentace ženy jako nezávislé manažerky vlastního života (viz ženské i mnohé další časopisy a televizní pořady), jejímž cílem je spotřeba a nikoli investice do rodinných vztahů, ovlivňuje značnou část populace. Reklamní medializace ženské nezávislosti má mnohem větší dopad než stále agresivnější hnutí feministek. Navíc problém povýšení spotřeby nad rodinnou zodpovědností je stejně záležitostí populace mužské jako té ženské.

Alarmující hlasy upozorňující na krizi rodinného života se čas od času ozývají. V květnu tohoto roku byl dokonce uspořádán v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR seminář na téma „Krize současné rodiny“. Neustálé snižování porodnosti v těch skupinách obyvatel, které by měly být základem společnosti (tj. střední třídy), na úkor vrstev nepřizpůsobivých je nepříjemným důsledkem rodinné krize. I o tom se v parlamentu diskutovalo. Kritizován byl vztah státu k rodině a současně byly předkládány některé návrhy řešení. Dovolím si na tomto místě citovat Michaelu Freiovou, pracovnici Občanského institutu, která na semináři kromě jiného řekla:

„Vztah státu k rodině ovlivnit lze: ale chceme-li tento vztah ovlivnit, musíme mít stále na zřeteli, že stát je jenom jednou z institucí veřejné sféry a jeho politika je spoluurčována jejím klimatem. Tím chci říci, že i když v řadě otázek, jako je konkrétně nedostatek levných bytů, je stát institucí klíčovou, není jedno, jaké klima mu pro jeho práci vytvoří veřejná sféra jako celek. Zda to bude klima socialistické, kde se bude na rodinu pohlížet jako na instituci a priori podezřelou a vyžadující stálou kontrolu, nebo klima libertariánské, podle něhož představuje rodina a děti jakési soukromé hobby, které má význam pouze pro její členy …, nebo klima konzervativní … Rodinnou politiku totiž můžeme koncipovat tak, že se zaměříme na podporu autonomie rodiny a jejích vnitřních vazeb, že budeme respektovat individuální uspořádání v jejím rámci, že jí umožníme co největší hospodářskou nezávislost.“

K tomu ale zatím nedochází. Stát si totiž uzurpuje právo zasahovat do individuálních vztahů tím, že se zaměřuje nikoli na rodinu jako celek, ale na jednotlivé její členy. Řeší se práva dítěte, a to někdy v rozporu se základním smyslem rodiny. Vede se zcela vážně debata o tom, že by v novém Občanském zákoníku neměla být formulace, že „dítě je povinno ctít své rodiče“. I tento paradox potvrzuje, že v současné společnosti došlo k destrukci hodnotového žebříčku. Chybou je převádět vše jen do roviny finanční nákladovosti. Funkční rodina totiž není sociální problém, vychovává nejen děti, ale postará se i o své seniory. To, co rodina ve společnosti potřebuje, je hlavně podpora morální a její společenské ocenění. Vláda ani poslanci si to zatím ve všech souvislostech neuvědomují. Problém je v tom, že ohrožen je samotný pojem rodinná politika.

Žádná finanční ani organizační opatření ze strany státu nemohou vyvážit výkon, který podávají rodiče ve fungující rodině při výchově svých dětí. Naopak, některé státní zásahy, zvláště finanční „sociální dávky“, mohou být kontraproduktivní. O skladbě porodnosti jsem se již zmínil. Jaké bude v příštích letech postavení rodiny a jaká bude státní rodinná politika, lze dnes jen těžko odhadnout, souvisí to s celkovým vývojem naší společnosti. Co si o tomto problému myslíte vy?

Ivan Turnovec (ivan.turnovec@seznam.cz) - 5.9.2001

Zaujal Vás tento článek? Chcete nám k němu něco sdělit? Neváhejte a sdělte nám svůj názor 


S O U V I S E J Í C Í   O D K A Z Y . . .

Mládež nemá kladného hrdinu - 24.5.2001


V A Š E   N Á Z O R Y . . .

Obvykle s panem Turnovcem nesouhlasím - JUDr. Milan Duda
Registrované partnerství homosexuálů - David Petrla
Stát vnímá rodinu jako konkurenci - David Petrla
Příživníci i lidé pracovití mají stejné žaludky - Karel Chmel
Hezky a vystihujici clanek - SRPŠ
Co napsal Zdeněk, je slušné rešení - Jarda Musil
Co napsal Zdeněk, je dle mě to pravé - Karl Blaskowitz
Cyklus preferencí, které nám nadělila příroda - Karel Procházka
Místo sociálních dávek úlevy na daních - Zdenek
Ivan Turnovec

Sdělte nám svůj názor Vytiskněte článek na tiskárně Pošlete článek kolegovi emailem Další články autora
Hodnocení: 4.6 / 10

A K T U Á L N Ě:

Baldachýn: Potter vycpává koťátka!

COMICS: Čím jedeš?

Dnes naposled

Velké sportovní finále

Jak jsem poštval kamarádku na Václava Klause

Rok 2002 v hudbě - část druhá

Místo hada Karel Gott

Povídky nevidomých: Vyvařené zuby

Nenechte sebou manipulovat

Existují jen multiplexy?

HREJ OVER!

P O L I T I K A:

Za Usámu si můžeme sami

Úplný rozpad HZDS sa priblížil

Plavšičová sa priznáva a obviňuje

Sudety - historie jako problém

Komunistické zločiny neexistují

Aký je úsudok britskej prvej dámy?

 

 

- nahoru - Copyright (c) 1998-2000 Seznam - Ivo Lukačovič, uvedení autoři článků a dodavatelé
obsahu, všechna práva vyhrazena