Novinky.cz
Politika
Ú t e r ý
23.září 2003, 18:49
Publikováno dne:
10.9.2001na Obsah
Zpravodajství
Kurzy, burza
Počasí
T E L E V I Z E
Politika
Internet
Počítače a technika
Sport
S T Y L
Kultura
Boulevard
Lidé, vztahy, sex
Comics
Vaše názory
Archiv
TechDesk
AutoNovinky
HREJ!
Seznamka

ASCII   MAC   WIN

REKLAMA

Sudetský problém stále živý

V mediích i některých politických sekretariátech se stupňuje snaha deklarovat odsun sudetských Němců v roce 1945 jako zločinný akt, který by měl být rovnocenný Mnichovskému diktátu a následné okupaci Československa během druhé světové války. V čím je to zájmu a proč? Nemám nic proti historickému studiu celého problému. Nemám námitky proti získávání podkladů k soudnímu projednávání všech zločinů, ke kterým během odsunu došlo. Jako většina ostatních budu rád, dojde-li k soudnímu projednávání, které by mělo být zadostiučiněním pro oběti a pozůstalé. Co se ale týče snahy o změnu právního stavu, který po skončení války nastal, jsem proti jakýmkoli pokusům, jejichž cílem by mělo být revidování poválečných rozhodnutí vítězných velmocí a dokumentů, které vznikly v návaznosti na ně.

Za velmi nešťastné pokládám informace o posledních výrocích prezidenta Havla k této problematice. Bylo by užitečné zveřejnit celý projev jeho i jeho hostitele rakouského presidenta Klestila ve Vídni 6. září ’01 při jejich pracovní schůzce. Zajímala by mne zvláště pasáž věnovaná problematice odsunu sudetských Němců a Benešovým dekretům. Z citátů zveřejněných v Lidových novinách: „Jsem rád, že po desetiletích absolutního tabu v éře komunismu se to podařilo odtabuizovat a ve veřejném prostoru zdomácněl názor, že to byl nespravedlivý akt pomsty založený na etnickém principu.“ (Havel) a „Tam, kde v historických dobách došlo k utrpení a křivdám, se musíme zasazovat o to, aby tyto křivdy byly uznány a bezpráví napraveno.“ (Klestil) by se zdálo, že jde pouze o právní a morální problém českého národa. S tím nelze souhlasit.

Jednotlivé kriminální činy proti lidskosti nelze nechat bez potrestání, o tom není sporu. Stále je ale nutno uvědomovat si, že šlo o následek, jehož příčinou byla okupace Československa a krvavá válka. Jisté je, že veškeré násilí, ke kterému během odsunu došlo, je odsouzeníhodné a mělo by být soudně stíháno a potrestáno. Dokladování je sice obtížné, ale nikoli nemožné. Zločiny proti lidskosti jsou nepromlčitelné. Zpochybňování aktu odsunu jako takového je ale problematičtější.

Německo prohrálo válku, kterou samo zahájilo. Dne 5. června 1945 bylo podepsáno Prohlášení o porážce Německa a o převzetí svrchované moci …, vítězné mocnosti převzaly veškerou moc. Dále rozhodovaly o dalším vývoji, všechna tehdejší rozhodnutí byla a jsou stále pro Německo závazná. Patří mezi ně i Postupimská dohoda z 2. srpna 1945. V ní bylo ve článku II Politických zásad řečeno: „Německý lid … se nemůže vyhnout zodpovědnosti za to, co si sám na sebe uvalil.“ V článku XIII bylo pak určeno, že „německé obyvatelstvo nebo jeho složky, které zůstávají v Polsku, Československu a Maďarsku, bude třeba odsunout do Německa“. Je pravdou, že v té době již k „divokému“ odsunu docházelo ve všech třech jmenovaných státech, to ale na věci nic nemění. Signatáři Postupimské dohody požádali jednotlivé vlády o to: „aby zatím další vyhošťování zastavily (to super further expulsion), dokud zúčastněné vlády neprozkoumají zprávy svých zástupců v Kontrolní radě.“ Rozhodovalo se totiž o tom, jak budou odsouvaní Němci rozděleni do jednotlivých okupačních pásem.

O odpovědnosti sudetských Němců není nutno příliš diskutovat. Pro Henleinovu politiku hlasovalo v posledních předválečných volbách 91 % československých Němců. Mnozí z nich (více než 50 %) bylo aktivním nástrojem nacistické agrese proti ČSR. Téměř všichni vědomě přijali německé státní občanství. Všichni měli během okupace výsadu, že nepodléhali české jurisdikci. Ostatně to dokumentují i slova samotného Henleina, z projevu uveřejněného 5. března 1941 v Das Kleine Volksblatt pod názvem SUDETŠTÍ NĚMCI SPLNILI SVOU POVINNOST, si dovolím citovat: „…Během několika let se sudetoněmeckému živlu podařilo tak důkladně otřást vnitřní stabilitou Československé republiky a její vnitřní poměry uvést do zmatku takovým způsobem, že se stala zralou pro likvidaci. … To vše se mohlo uskutečnit jen proto, že se celé sudetské Německo stalo nacionálně-socialistickým. … Nechť dějiny jednou vynesou rozsudek: sudetští Němci vykonali věrně a pohotově svoji povinnost!“

Vydávat odsun jen za akt pomsty založený na etnickém principu je zkreslování historické skutečnosti. Komentování jednotlivých zločinů s odsunem spojených, jako by šlo o celonárodní zločin na mírumilovném obyvatelstvu, je bezesporu záměrné.

Zdá se, že existují síly, které by si přály anulovat krok za krokem jednotlivé právní dokumenty potvrzující výsledky druhé světové války. Benešovy dekrety jsou částí politické reprezentace Německa napadány stále ostřeji. Naposledy požadoval, na Dnu vlasti 2001 pořádaném v Berlíně Svazem vyhnanců, bavorský premiér Edmund Stoiber (předseda CSU), aby byl na českou vládu opět vyvinut tlak v zájmu zrušení takzvaných Benešových dekretů z roku 1945. Podpořil při té příležitosti požadavek na zřízení Centra proti vyhánění (centrální Německá vláda před časem tento projekt financovat odmítla).

To všechno svědčí o tom, že existují v Německu síly, které se nechtějí smířit s válečnou prohrou Německa v roce 1945, s výsledkem Postupimských dohod a územním rozdělením Evropy platným od té doby. Jedním z příkladů, že tomu tak je, může být přístup Německa k neplatnosti Mnichovského diktátu. Během jednání o Smlouvě o vzájemných vztazích mezi ČSSR a Spolkovou republikou Německo se v roce 1973 podařilo, kvůli nedůslednosti českých vyjednavačů, německé straně zpochybnit anulaci Mnichovského diktátu fádní formulací, když na místo „neplatná od samého počátku“ bylo ve smlouvě uvedeno, že Mnichovská dohoda je „neplatná ve smyslu této smlouvy“. Při sestavování Smlouvy o dobrém sousedství a přátelské spolupráci se v roce 1992 začalo používat termínu „vyhnání“ v Německém spolkovém sněmu. O rok později došlo ke kontroversní omluvě presidenta Havla, a současně byla smlouva přijata z německé strany s výhradou. Poslanec spolkového sněmu Peter Glotz (SPD) se o ní vyjádřil, že nedokázala „zahojit rány“, mezi které patří „kolektivní vyhnání Němců v roce 1945“, což prý je „právně a morálně neudržitelné a je a zůstává neobhajitelné“. O příčinách ani rozhodnutí velmocí po porážce Německa se při této příležitosti nemluvilo.

Skutečnost je taková, že stále se opakující mediální i politické útoky namířené ke zrušení Benešových dekretů se jeví jako snaha o revanš. Otázkou je, kdo má zájem na tom, aby se geopolitická mapa Evropy změnila tak, jak si to malovalo nacistické Německo.

Proč se neobjeví někdo, kdo bude chtít anulovat výsledek bitvy na Bílé hoře? Poprava českých pánů na Staroměstském náměstí, vyhnání mnoha dalších ze země a následné rozdání konfiskovaného majetku cizákům (shodou okolností šlechticům převážně německého původu) je stejně nespravedlivý dějinný akt, jako je ostatně každý, kterého se dopouštějí vítězové proti poraženým. Jde však o historickou skutečnost, kterou nelze deklarativně změnit. To platí i pro důsledky druhé světové války. Všechny zločiny, které se v důsledku této války staly, jsou politováníhodné. Jednotlivé zločince lze potrestat, to je ale vše. Snaha vyvolávat napětí mezi národy je proto nepochopitelná. Žádný Čech ani Němec v produktivním věku nemají nejmenší důvod k osobní zášti, nic si totiž neudělali, a to by mělo být základem pro mírové soužití a spolupráci.

Ivan Turnovec (ivan.turnovec@seznam.cz) - 10.9.2001

Zaujal Vás tento článek? Chcete nám k němu něco sdělit? Neváhejte a sdělte nám svůj názor 


S O U V I S E J Í C Í   O D K A Z Y . . .

Vyrovnáme se s minulostí? - 13.8.2001
Benešovy dekrety slouží jako záminka - 23.7.2001
Prohlášení ke kauze Walderode - 3.9.2001
Kauza Walderode se vrací - 30.7.2001


V A Š E   N Á Z O R Y . . .

Článek oživil vzpomínky - Zdena Knihová
Brilantně provedená etnická čistka - reinhard von prag
Je hrůzostrašné, kolika lidem vadí na Hitlerovi jen to, že prohrál - Vlastimil Frélich
Ziadost skupinky obcanov Patagonie o navrat do Europy - Viro
Věcně správný a korektně argumentující článek - Vladimír Línek
Nezbývá než souhlasit - Karel Schmidke
Rád bych pana Wehrbergera upozornil… - Miloš Dlouhý
V obsahu je mnoho pravdy - VLadimír Frőhlich
Státní orgány byly rozvráceny okupací - Jiří Řezník
Najdou se i Češi zaplacení z Německa… - Hank Ross
Odsun Němců byl historická spravedlnost za rozvrácení ČSR - JUDr. Karel Chmel
Naprosto spravne hodnoceni vysledku a skutecnosti vitezne valky - Petr Doktor
Na odsun je třeba se dívat v kontextu doby - Martin Rádl
Dekret, ktery amnestuje vrazdeni civilnich obeti jako spravedlivou odplatu! - peter wehrberger
Dějiny měnit neumíme - Petr Novotný
Ivan Turnovec

Sdělte nám svůj názor Vytiskněte článek na tiskárně Pošlete článek kolegovi emailem Další články autora
Hodnocení: 5.6 / 10

A K T U Á L N Ě:

Baldachýn: Potter vycpává koťátka!

COMICS: Čím jedeš?

Dnes naposled

Velké sportovní finále

Jak jsem poštval kamarádku na Václava Klause

Rok 2002 v hudbě - část druhá

Místo hada Karel Gott

Povídky nevidomých: Vyvařené zuby

Nenechte sebou manipulovat

Existují jen multiplexy?

HREJ OVER!

P O L I T I K A:

Za Usámu si můžeme sami

Úplný rozpad HZDS sa priblížil

Plavšičová sa priznáva a obviňuje

Sudety - historie jako problém

Komunistické zločiny neexistují

Aký je úsudok britskej prvej dámy?

 

 

- nahoru - Copyright (c) 1998-2001 Seznam.cz, a.s., uvedení autoři článků a dodavatelé
obsahu, všechna práva vyhrazena