Novinky.cz
Politika
Ú t e r ý
23.září 2003, 18:49
Publikováno dne:
18.9.2001na Obsah
Zpravodajství
Kurzy, burza
Počasí
T E L E V I Z E
Politika
Internet
Počítače a technika
Sport
S T Y L
Kultura
Boulevard
Lidé, vztahy, sex
Comics
Vaše názory
Archiv
TechDesk
AutoNovinky
HREJ!
Seznamka

ASCII   MAC   WIN

REKLAMA

Globalizace trochu jinak

Václav Klaus v nedělní SEDMIČCE (16. 9.) na TV Nova prohlásil, že podhoubím pro teroristické útoky (a rovněž pro ten na USA) jsou antiglobalisté (ve stejném duchu se vyjádřil o pár dnů dříve jeho poradce Jakl v článku Všechny barvy nenávisti). Odpůrce globalizace napadal profesor Klaus již ve všech pondělních (10. 9. 2001) denících Bohemia, kde se rozepsal na téma „Co je to ta globalizace“. Pojmu globalizace podle něho fandí „ti progresivní (cokoli to slovo naznačuje), otevření, flexibilní, dopředu se dívající. Nemají ho rádi ti, kteří se bojí nových věcí, kteří se brání změnám…“ Pan profesor je bohorovný, jako když prohlašoval, že ekologie není věda. Hned v úvodu se také chlubí, že byl pozván, aby promluvil na „velmi reprezentativně obsazené konferenci“ ve Florencii na téma „Globalizace — klady a zápory“. V závěrečném odstavci uvádí: „Globalizaci jistě nelze zastavit, také na to nikdo nemá sílu. Naštěstí ani demonstranti v Seattlu, Praze či Janově, ani ideologové, kteří stojí za nimi.“

Polemizovat s těmito názory, demagogicky spojujícími provokatéry zmanipulované demonstrace s kritiky nadnárodních bankovních korporací, je zbytečné, pan profesor je totiž díky svému jednostranně ekonomickému pohledu na svět slepý. Umožnit čtenářům trochu jiný pohled na problém nicméně určitě neuškodí. Nejprve je ale nutno říci, že kritikové ekonomického nazírání na svět nikdy neměli a nebudou mít nic společného s terorismem. To, co je jim přičítáno, jsou akce provokatérů, často záměrně zaplacených, aby diskreditovali jejich hnutí.

Evropská a americká civilizace, která na konci tisíciletí deformuje značný podíl obyvatel zeměkoule, se dostává do podivné fáze. Zdánlivě slaví úspěch v podobě postupné hospodářsko-politické globalizace, ve skutečnosti ale představuje úpadek. Před všemocnou reklamou propagující spotřební štěstí nelze uniknout. Jediným měřítkem všeho je stále se zvyšující spotřeba zboží. Knihy ustupují před televizí a videem. Informace již nejsou prostředkem poznání, ale také jen zbožím. Svět lidské soudržnosti, vzdělanosti a kulturních společenských návyků se obecně vytrácí. Stále větší část populace se odlidšťuje tím, že propadá drogové nebo jiné závislosti. Vytrácí se slušnost a narůstá brutalita v mezilidských vztazích. Vyhrocují se spory etnické, náboženské, politické a dokonce i generační. Spotřebně materialistická revoluce, která probíhá posledních deset let, a to nejen v postkomunistických státech, v podstatě odmítá vzorce tradičního etického (křesťanského) chování a dokonce i širší vzdělanost. Měřítkem je materialistické pojetí soukromého vlastnictví povýšené na jediný fetiš, jedinou víru. Jen zdánlivým protikladem jsou sekty blouznivců ovládaných tyranskými „mesiáši“.

Slýcháme občas střízlivě uvažující hlasy, že současná civilizace se přežila. Dokonce i marxističtí ideologové na konci devadesátých let skončili se svými předpověďmi zlatého věku. Blok bývalých komunistických států se rozpadl. Nedošlo ale k žádné humanizaci společnosti. Americký filozof a publicista Russell Kirk upozornil v roce 1993 ve své stati CIVILIZATION WITHOUT RELIGION?, že situace je kritická i v tradičně demokratických státech.

Není sám, kdo si myslí, že klopýtáme do nelidského a nemilosrdného nového věku naprosté nadvlády politiky, kdy jsou i přes veškeré hlásání demokratických principů duchovní život a zvídavý intelekt pranýřovány, pronásledovány a vystaveny útokům propagandy reklamního typu. Zdá se, že se ještě dočkáme světa Orwellových hrdinů ze Zvířecí farmy a 1984, že budeme živořit v podmínkách Tolkienem popsané spálené a porobené země Mordor.

Lidstvo je sice schopno překonat hranici přitažlivosti a studovat okolní vesmír, nicméně vedle toho na Zemi každodenně umírají statisíce lidí hlady. Tento paradox umožňuje vládnoucí chorobný individualismus, který postupně likviduje poslední tvrze humanity. Vládu přebírá ten nejprimitivnější materialismus, který je ještě horší než dialektický materialismus uplynulého období. Rozvoj vědy a techniky paradoxně jen umocňuje rozdíly. Vedle velkého bohatství je i velká chudoba, chudoba duševní i materiální. Naše kultura se prokousává pokročilým stadiem úpadku. Pozlátko reklamou nabízených zbytných výrobků, které nás jen zotročují a které mnozí lidé omylem považují za trumf naší civilizace, jsou ve skutečnosti prostředkem, jenž naši kulturu rozkládá.

„Demokratická svoboda“ spotřební liberální společnosti, kterou se chlubíme, je vlastně otročení choutkám a klamným představám. Stali jsme se otroky spotřební společnosti. Hltáme stále nové reklamní podněty, kterými nás zahlcují média. Zůstáváme stále hladoví, aniž víme proč. Jsme usedlí, ale neznáme klid. Jsme ve svém egoismu hluší, jsme izolovaní jeden od druhého. Spěcháme údolím falešné hojnosti, které vede do pustiny přesycení. Stále horlivěji hledáme štěstí a stále spolehlivěji nalézáme zoufalství nenaplněného života. A to by mělo být alarmující. Je velmi smutné, že ekonomové typu profesora Klause si toho ve své ješitné nadřazenosti nevšímají a ani všímat nechtějí.

Ivan Turnovec (ivan.turnovec@seznam.cz) - 18.9.2001

Zaujal Vás tento článek? Chcete nám k němu něco sdělit? Neváhejte a sdělte nám svůj názor 


S O U V I S E J Í C Í   O D K A Z Y . . .

Stíny finanční globalizace - 18.9.2000
Rub informační společnosti - 26.6.2000
Dluh, který stále roste - 18.7.2000


V A Š E   N Á Z O R Y . . .

Globální podhoubí terorismu - Ivan Turnovec
Nechápu, co nám článkem chtěl autor sdělit - Karel Chmel
Díky za svobodu! - Roman Černý
Proč vy, křesťané, jste tak nafoukaní? - RNDr. Zbyněk Matyáš
Balast a bláboly!! - Janetoon
NIKDO VÁS NENUTÍ, IVANE… - martin krahulik
Stále totéž, zloba a nenávist vůči svobodné společnosti - Petr Minář
Asi musíte být se zkázou WTC děsně spokojený - Václav Štětka
Černobílá retuš - Václav Kolman
Ivan Turnovec
Jsme usedlí, ale neznáme klid. Spěcháme údolím falešné hojnosti, které vede do pustiny přesycení. Stále horlivěji hledáme štěstí a stále spolehlivěji nalézáme zoufalství nenaplněného života.

Sdělte nám svůj názor Vytiskněte článek na tiskárně Pošlete článek kolegovi emailem Další články autora
Hodnocení: 5.5 / 10

A K T U Á L N Ě:

Baldachýn: Potter vycpává koťátka!

COMICS: Čím jedeš?

Dnes naposled

Velké sportovní finále

Jak jsem poštval kamarádku na Václava Klause

Rok 2002 v hudbě - část druhá

Místo hada Karel Gott

Povídky nevidomých: Vyvařené zuby

Nenechte sebou manipulovat

Existují jen multiplexy?

HREJ OVER!

P O L I T I K A:

Za Usámu si můžeme sami

Úplný rozpad HZDS sa priblížil

Plavšičová sa priznáva a obviňuje

Sudety - historie jako problém

Komunistické zločiny neexistují

Aký je úsudok britskej prvej dámy?

 

 

- nahoru - Copyright (c) 1998-2000 Seznam - Ivo Lukačovič, uvedení autoři článků a dodavatelé
obsahu, všechna práva vyhrazena