Novinky.cz
Politika
Ú t e r ý
23.září 2003, 18:48
Publikováno dne:
5.2.2002na Obsah
Zpravodajství
Kurzy, burza
Počasí
T E L E V I Z E
Politika
Internet
Počítače a technika
Sport
S T Y L
Kultura
Boulevard
Lidé, vztahy, sex
Comics
Vaše názory
Archiv
TechDesk
AutoNovinky
HREJ!
Seznamka

ASCII   MAC   WIN

REKLAMA

Střet civilizací

V roce 1993 vyšla úvaha Samuela P. Huntigtona s názvem STŘET CIVILIZACÍ? v prestižním časopise pro otázky zahraniční politiky Foreign Affairs. Proroctví, že se 21. století stane dějištěm konfliktů a střetu mezi západní (euroamerickou) a čínsko-islámskou civilizací, vyvolalo ostré diskuse, které vlastně díky reálnému vývoji ve světě stále pokračují. Profesor Huntigton se zúčastnil řady těchto diskusí a v následujících letech napsal knihu s názvem STŘET CIVILIZACÍ (boj kultur a proměna světového řádu). Vyšla v roce 1997. Od té doby byla přeložena do mnoha světových jazyků a v roce 2001 vyšla i v českém překladu.

[Obr: stret_civilizaci_knihay.jpg (13046 Bytes)]

Autor se o své práci vyjadřuje v úvodu takto: „Dle názoru redaktorů esej v posledních letech vyvolal více diskusí než kterákoli jiná stať otištěná v tomto časopise od čtyřicátých let. … Když jsem vzal v potaz, jaký zájem článek vyvolal, ale stejně tak chybné interpretace, jichž se mu dostalo, i spory, kterých se stal příčinou, dospěl jsem k názoru, že by stálo za to ve zkoumání pokračovat. … Obsáhlejší, hlubší a důkladnější odpověď na tehdy položenou otázku chce dát tato kniha. Pokouším se zde rozvinout, doplnit a někdy i vymezit témata v článku už naznačená … a zmínit se o řadě skutečností, kterým jsem se v článku vyhnul, nebo se jich dotkl jen letmo.“

V celkem pěti oddílech se autor věnuje vysvětlení pojmů civilizace, zavádí označení universální civilizace, vztahu mezi náboženstvím, kulturou a mocí. Upozorňuje na konflikty podmíněné snahou o vývoz západního universalismu do zcela odlišných civilizačních podmínek. Upozorňuje na militantnost výrazné části islámského světa a současně i na růst vlivu Číny. Jedním z klíčových témat je pak také charakteristika populačního růstu v části světa a jeho dopad na nestabilitu a mocenskou rovnováhu Západu.

Svět po studené válce je světem sedmi nebo osmi hlavních civilizací. Zájmy, nepřátelství a spojenectví mezi státy jsou určovány kulturní příbuzností a rozdílností. Riziko, že konflikty přerostou ve větší válku, hrozí hlavně v případě střetů mezi skupinami a státy s různou civilizační příslušností. Západ, jenž se dlouho těšil dominantnímu postavení, ztrácí svou moc, a ta se přesouvá k nezápadním společnostem. Globální politika nabyla multipolárního a multicivilizačního rázu. Universalistické nároky vedou Západ stále častěji do konfliktů s jinými civilizacemi, nejvážnější je konflikt s islámem a Čínou.

Kniha Střet civilizací je skutečně významným dílem, které může svým analytickým přístupem umožnit politikům řešit současnou, pro stabilitu světa nebezpečnou, situaci. Na přebalu jsou uvedena slova Henry Kissingera: „Jedna z nejdůležitějších knih od konce studené války“; jsou pravdivá. Bývalý poradce pro bezpečnost amerických prezidentů Zbigniew Brzeziński ji charakterizuje takto: „Střet civilizací je výjimečná kniha, odvážná, provokativní a podnětná. Plodná práce, která převratným způsobem posouvá naše chápání mezinárodního dění.“

Poslední odstavec této významné knihy si dovolím ještě ocitovat: „Budoucnost míru i Civilizace závisí na porozumění a kooperaci mezi politickými, duchovními a intelektuálními vůdci hlavních světových civilizací. Ve střetu civilizací budou evropské státy stát bok po boku, anebo každý sám. Ve velkém střetu, globálním ‚skutečném‘ střetu mezi Civilizací a barbarstvím budou velké civilizace světa se svými úspěchy na poli náboženství, umění, literatury, filozofie, vědy, technologie, morálky a slitování rovněž stát buď bok po boku, nebo každá sama. V rodící se době jsou střety civilizací největší hrozbou pro světový mír, a nejjistější zárukou před globální válkou je proto mezinárodní řád založený na civilizacích.“

Kniha o celkovém rozsahu 447 stran, s bohatým rejstříkem a odkazy k jednotlivým kapitolám, byla vydána nakladatelstvím RYBKA PUBLISHER v roce 2001, přeložil ji, poměrně zdařile, Ladislav Nagy. Koupit se dá za 378 Kč. Měl by si ji přečíst každý, kdo se o problematiku současného vývoje světa zajímá.

Ivan Turnovec (ivan.turnovec@seznam.cz) - 5.2.2002

Zaujal Vás tento článek? Chcete nám k němu něco sdělit? Neváhejte a sdělte nám svůj názor 


V A Š E   N Á Z O R Y . . .

Tato teorie je již překonaná - robert
Ivan Turnovec

Sdělte nám svůj názor Vytiskněte článek na tiskárně Pošlete článek kolegovi emailem Další články autora
Hodnocení: 5.4 / 10

A K T U Á L N Ě:

Baldachýn: Potter vycpává koťátka!

COMICS: Čím jedeš?

Dnes naposled

Velké sportovní finále

Jak jsem poštval kamarádku na Václava Klause

Rok 2002 v hudbě - část druhá

Místo hada Karel Gott

Povídky nevidomých: Vyvařené zuby

Nenechte sebou manipulovat

Existují jen multiplexy?

HREJ OVER!

P O L I T I K A:

Za Usámu si můžeme sami

Úplný rozpad HZDS sa priblížil

Plavšičová sa priznáva a obviňuje

Sudety - historie jako problém

Komunistické zločiny neexistují

Aký je úsudok britskej prvej dámy?

 

 

- nahoru - Copyright (c) 1998-2001 Seznam.cz, a.s., uvedení autoři článků a dodavatelé
obsahu, všechna práva vyhrazena