Novinky.cz
S T Y L
Ú t e r ý
23.září 2003, 19:47
Publikováno dne:
7.2.2000na Obsah
Zpravodajství
Kurzy, burza
Počasí
T E L E V I Z E
Politika
Internet
Počítače a technika
Sport
S T Y L
Kultura
Boulevard
Lidé, vztahy, sex
Comics
Vaše názory
Archiv

ASCII   MAC   WIN

REKLAMA

Změny počasí jako globální hrozba?

[Obr: burningearth.gif (4145 Bytes)]
Sněhové kalamity v minulých dnech nebyly ničím jiným než trochu extremnějšími lokálními srážkami. S podobnými extrémy jsme se loni i v předchozích třech letech setkávali na celém světě. Souvisela s tím i enormní sucha. Vlny veder si dokonce (hlavně v USA a Africe) vybraly i nemalou daň na lidských životech. Jejich protikladem byly pak nadměrné srážky spojené se záplavami ve Francii a na dalších místech. Taky s tím již máme výraznější zkušenosti. A nemálo lidí z těch, kteří záplavy v roce 1997 zažili, ještě dnes dostává strach z déle trvajícího deště. Někdo si posteskne, že jde o extrémní počasí a má pravdu. Vzhledem k přemíře nejrůznějších starostí se ale nad touto situací příliš nezamýšlíme. To, že odborníci již před desítkami let začali varovat před globálním oteplováním, nechává chladnými ekonomicko-technokraticky uvažující představitele našeho státu. Nikdo nevaruje, a většina občanů je proto neinformována, živelné pohromy vyplývající z extrémního počasí pokládají za nahodilý jev. Pravda je ale jiná.

[Obr: smoke1.gif (8719 Bytes)]
Ve zprávách o počasí se dovídáme o stavu ozónové vrstvy. O freonech a zákazu jejich výroby se už ví i mezi průmyslníky, ale akceptuje se jen někde. Globální oteplování ale zatím strašilo jen odborníky. Zjištění, že rychlost globálního ohřívání planety se výrazně zrychluje, je alarmující. Za posledních deset let se průměrná teplota zvýšila o 0,4 ° C. Tato zdánlivě nepatrná hodnota způsobuje zvýšení obsahu vodních par v atmosféře o 3 %. Vzhledem k tomu, že rozložení a transport mraků nejsou homogenní, dochází ke změnám v jejich dosahu i plošném rozsahu. Tyto změny podpořené dalšími faktory, mezi které patří i průmyslové exhalace, letecká a automobilová doprava, čím dále tím více ovlivňují ty atmosférické jevy, které nazýváme počasím. V atmosféře přibývá kysličník uhličitý jako produkt nejrůznějšího spalování, methan jako produkt rozkladu mnohých chemických a organických odpadů (jde o zlý sen provozovatelů skládek). V posledních letech jsou tyto projevy stále zřetelnější. Zatímco ve světě se již ochránci životního prostředí v některých vládách snaží růstu obsahu methanu a kysličníku uhličitého bránit (při zácpách a na křižovatkách se vypínají motory aut, na minimum se omezuje spalování dřevní hmoty, netopí se uhlím atd.), u nás se naopak setkáváme s nerozumným spalováním nejen dřevních hmot, ale i dalších odpadových materiálů ve stále se zvyšující míře v topeništích i na volném prostranství, o ohleduplnosti motoristů už ani nemluvě.

[Obr: orbitstorm.gif (6177 Bytes)]
Meteorologické změny projevující se extrémními horky, suchy, nebo naopak srážkami, jak je poznáváme v posledních letech i na území naší republiky, jsou vyvolány prokazatelně globálním oteplováním (ať už je jeho důvod pouze v lidské činnosti, nebo i zvýšené aktivitě seismické a sopečné). O tom, že jde o problém skutečně globální, tedy ovlivňující celou lidskou společnost, svědčí i to, že se jím seriózně začínají zabývat i průmyslníci, ekonomové a politici na Výročním zasedání světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu. Extrémní výkyvy v bilanci vodních srážek (projevující se záplavami na jedné a smrtelným suchem na druhé straně) přinutily k zamyšlení (díky významným ekonomickým dopadům) i jinak k přírodním změnám zcela netečné ekonomy. Ukázalo se totiž, že je už nejvyšší čas věnovat se jim nejen slovním varováním ekologů, ale i legislativně. Změny počasí (projevující se extrémními rozdíly v atmosférických srážkách) se mohou v dalším společenském vývoji projevit až katastroficky.

[Obr: mesto.gif (3711 Bytes)]
Během posledních pěti let se začíná křivka změn projevovat stále výrazněji. K výrazné změně klimatu již dochází. To, co ještě pokládáme za extrém (a rádi bychom jako extrém odmítali), může být brzy normální. Staré zkušenosti přestávají platit. Příkladem mohou být třeba zrovna záplavy, projevující se u nás i v celém světě. To, co bývalo označováno za stoletou vodu, lze očekávat v mnohem kratších intervalech (v USA s tím již na některých místech mají zkušenosti). Navíc může docházet i k záplavám mnohem větším.

Ivan Turnovec (ivan.turnovec@seznam.cz) - 7.2.2000

Zaujal Vás tento článek? Chcete nám k němu něco sdělit? Neváhejte a sdělte nám svůj názor 


S O U V I S E J Í C Í   O D K A Z Y . . .

Co zdědí naše děti? - 18.1.2000
Existuje globální oteplování? - 16.7.1999


V A Š E   N Á Z O R Y . . .

K zastáncům spalování biomasy - Petr Andrs
Spalování biomasy je daleko ekologičtější než spalování fosilních paliv - Jiří Mach
Na nápravu věcí není nikdy pozdě, pokud se opravdu chce - Lidmila Zahradníčková
Letošní zima byla jen jednou z těch "výraznějších" - Jumbo
Proč brojíte i proti spalování dřeva (biomasy)? - Jan Čáp
Ivan Turnovec
K výrazné změně klimatu již dochází. To, co ještě pokládáme za extrém, může být brzy normální.

Sdělte nám svůj názor Vytiskněte článek na tiskárně Pošlete článek kolegovi emailem Další články autora
Hodnocení: 5.5 / 10

A K T U Á L N Ě:

Baldachýn: Potter vycpává koťátka!

COMICS: Čím jedeš?

Dnes naposled

Velké sportovní finále

Jak jsem poštval kamarádku na Václava Klause

Rok 2002 v hudbě - část druhá

Místo hada Karel Gott

Povídky nevidomých: Vyvařené zuby

Nenechte sebou manipulovat

Existují jen multiplexy?

HREJ OVER!

S T Y L:

Jen řešení Lamohlavu 49/2002

Nenechte sebou manipulovat

Svět 2003 aneb Nenechme se oblbnout

Lamohlav 49/2002 - finální

Když mají děti zácpu

Změřit hvězdu, zvážit planetu

 

 

- nahoru - Copyright (c) 1998-2000 Seznam - Ivo Lukačovič, uvedení autoři článků a dodavatelé
obsahu, všechna práva vyhrazena