Novinky.cz
S T Y L
Ú t e r ý
23.září 2003, 19:46
Publikováno dne:
8.3.2000na Obsah
Zpravodajství
Kurzy, burza
Počasí
T E L E V I Z E
Politika
Internet
Počítače a technika
Sport
S T Y L
Kultura
Boulevard
Lidé, vztahy, sex
Comics
Vaše názory
Archiv

ASCII   MAC   WIN

REKLAMA

Sbírání nerostů (a sběratelství vůbec)

S minerály a horninami se setkával člověk od počátku svého vývoje. A nejen jako se surovinou pro výrobu nástrojů. Lze předpokládat, že jej na jeho toulkách za potravou zaujaly třpytivé nebo barevně zajímavé kameny. K uvědomělému sbírání a obklopování se hmotnými artefakty došlo ale až v době, kdy se nomádský způsob života lovců a pastevců změnil ve způsob usedlý.

K prvním objektům zájmu patřily bezesporu kameny, které byly později označeny jako drahé. Bylo pro to několik důvodů. Vzhledem k výjimečnosti nálezů se drahým kamenům přikládal kultovní význam a věřilo se v jejich nadpřirozenou moc. Kameny sloužily jako amulety, používalo se jich v léčitelství a brzy znamenaly i měřítko majetkové.

[Obr: mineral.gif (13911 Bytes)]

Snaha obklopovat se hezkými věcmi je přirozená od té chvíle, kdy se dostal člověk ve svém vývoji nad bariéru zajištění základních životních potřeb. Ve starověku a středověku bylo sběratelství výsadou vládců a bohaté šlechty. Nyní je tato záliba stále masovější. Objekty sběratelství mohou být velmi rozličné.

Sběratelství je hlavně zálibou individuální, ale jeho význam pro celou společnost není malý. Někdy je definováno jako hromadění určitých předmětů jednotlivcem. Sběratel ale nejen hromadí artefakty. Předměty svého zájmu také třídí, restauruje a uchovává pro své následníky. Dávno již ostatně existuje i sběratelství institucionální. Všechna stávající muzea mají svůj původ v soukromých sbírkách. Systémový přístup ke sbírkám se vyvíjel postupně. Ještě v 15. století měly sbírky jednotlivých feudálů charakter kabinetu kuriozit (nebo panoptika). Až na přelomu 16. a 17. století došlo k výraznému zlomu. Sbírky začaly být vedeny systematicky. Na našem území se v té době nalézala rozsáhlá rudolfínská sbírka uměleckých předmětů, kde měly drahé kameny a výrobky z nich významný podíl. Relikty této sbírky (rozptýlené během třicetileté války) jsou stálou ozdobou významných světových muzeí.

[Obr: brusy.gif (11335 Bytes)]

Ve své podstatě je sběratelství přínosem pro národní kulturu. Jak již bylo řečeno, mnohé soukromé sbírky se staly základem rozsáhlé kolekce muzejní. Jen namátkou lze jmenovat profesora Vrbu, jehož kolekce drahých kamenů se stala základem sbírkového fondu Národního muzea v Praze, nebo sbírku MUDr. Šolce tvořící základ mineralogické expozice Muzea Českého ráje v Turnově.

Sbírání minerálů je zálibou značně rozšířenou. Johann Wolfgang Goethe napsal, že „sběratelé jsou šťastní lidé“. On sám mezi ně patřil - jeho sbírka minerálů patří mezi ty zajímavé. Orientace sběratelů je velmi rozmanitá. Sbírání drahých kamenů je její součástí. Ostatně ve smyslu sběratelském je pojem drahý kámen podstatně širší než ve smyslu komerčně šperkařském. Sběratelská záliba lidi spojuje. Často se sdružují do zájmových spolků. V případě sběratelů minerálů je ve světě registrována téměř tisícovka zájmových klubů, které vydávají více než 600 časopisů. Situace v naší republice není statisticky podchycena. Neformálních i registrovaných "minerálklubů" jsou ale desítky. Problém je pouze v tom, že na rozdíl od ostatního světa nemá u nás dosud sběratelství minerálů vlastní legislativu.

[Obr: vitriny.gif (10477 Bytes)]

V západní Evropě a severní Americe se pořádají pro sběratele různé akce (gem-fahrt a gem-tour), které organizují profesionální cestovní kanceláře. Jde o expedice v dostupných cenových relacích po zajímavých místech, kde se dají hledat a sbírat minerály pod odbornou kontrolou. Zajišťují se tak nejen jednotlivé výskyty před vyrabováním, ale i ochrana životního prostředí. V ostrém protikladu s touto organizovanou formou jsou ilegální nájezdy některých „našich sběratelů“ do lokalit achátů, ametystů, záhněd a vltavínů i dalších nerostů, které končí devastací krajiny.

Sběratelství je ušlechtilou zálibou - právě proto je třeba, aby došlo i u nás na tomto poli k takové organizaci, aby mohly být v souladu jak zájmy sběratelů doplnit své sbírkové kolekce, tak i zájem o ochranu životního prostředí.

Ivan Turnovec (ivan.turnovec@seznam.cz) - 8.3.2000

Zaujal Vás tento článek? Chcete nám k němu něco sdělit? Neváhejte a sdělte nám svůj názor 
Ivan Turnovec
Všechna stávající muzea mají svůj původ v soukromých sbírkách.

Sdělte nám svůj názor Vytiskněte článek na tiskárně Pošlete článek kolegovi emailem Další články autora
Hodnocení: 5.5 / 10

A K T U Á L N Ě:

Baldachýn: Potter vycpává koťátka!

COMICS: Čím jedeš?

Dnes naposled

Velké sportovní finále

Jak jsem poštval kamarádku na Václava Klause

Rok 2002 v hudbě - část druhá

Místo hada Karel Gott

Povídky nevidomých: Vyvařené zuby

Nenechte sebou manipulovat

Existují jen multiplexy?

HREJ OVER!

S T Y L:

Jen řešení Lamohlavu 49/2002

Nenechte sebou manipulovat

Svět 2003 aneb Nenechme se oblbnout

Lamohlav 49/2002 - finální

Když mají děti zácpu

Změřit hvězdu, zvážit planetu

 

 

- nahoru - Copyright (c) 1998-2000 Seznam - Ivo Lukačovič, uvedení autoři článků a dodavatelé
obsahu, všechna práva vyhrazena