Novinky.cz
S T Y L
Ú t e r ý
23.září 2003, 19:45
Publikováno dne:
8.6.2000na Obsah
Zpravodajství
Kurzy, burza
Počasí
T E L E V I Z E
Politika
Internet
Počítače a technika
Sport
S T Y L
Kultura
Boulevard
Lidé, vztahy, sex
Comics
Vaše názory
Archiv
TechDesk
AutoNovinky
HREJ!
Seznamka

ASCII   MAC   WIN

REKLAMA

Rozhodují zastupitelé kvalitně?

Hlasování zastupitelů je nejvyšším rozhodovacím orgánem v obci, mělo by tedy být velice zodpovědné. Ne všechna schválená rozhodnutí jsou ale správná. Problém je v podkladech, na jejichž základě se rozhoduje, ale také v přístupu k těmto a doplňkovým informacím.

Zatímco v parlamentu mají poslanci k dispozici poměrně slušný informační servis a v podstatě lze souhlasit s tím, že jejich rozhodnutí vycházejí z podkladů jednotlivých poslaneckých klubů, nebo by alespoň měla, podstatně horší je situace na úrovni komunální. Tam je to se servisem daleko horší. Starostové s tajemníky leckdy účelově upravují podklady pro zastupitele a jsou ochotni uchýlit se i k nepravdám, jen aby prosadili některé své plány. Zájem města a občanů je při tom příliš nezajímá. Za osobní nepřátele pokládají ty ze zastupitelů, kteří se snaží získávat informace nezávisle, kteří chtějí vysvětlení od úředníků města a kteří o navrhovaných investicích, či jiných akcích, diskutují.

Pevně věřím, že jsou i místa, kde si zastupitelé i úředníci jsou vědomi toho, že oni jsou zde pro občany a jejich povinností je sloužit blahu obce. Bohužel podle toho, co se dovídám od přátel a známých z nejrůznějších koutů republiky, běžnější je ten první přístup.

Nad problematickým skupinovým rozhodováním, které není nijak výjimečné ani na parlamentní úrovni, se zamýšlejí odborníci, psychologové a psychiatři již mnoho let. Jde o tzv. „groupthink“, označení použil sociální psycholog Irvin Janis v roce 1972. Nicméně doslovný český překlad „skupinové myšlení“ je zavádějící, protože ve skutečnosti jde o způsob myšlení, jemuž propadnou lidé, kteří jsou členy vysoce soudržné skupiny, v níž snaha po dosažení jednomyslnosti vítězí nad motivací k věcnému hodnocení řešených problémů, jde o souhlas vycházející ze skupinové dohody a odmítání odporujících argumentů. Přesnější je označení „skupinová hloupost“, kterého použil v názvu svého zamyšlení neuropatolog MUDr. František Koukolík 26. května v MFDnes. Groupthink je charakterizován řadou příznaků, které můžeme poměrně zřetelně vysledovat.

Skupina „spřízněných duší“ je přesvědčena o své soudržné neporazitelnosti a o tom, že pro ní vše vždy dobře dopadne. I prokazatelně chybná rozhodnutí si její členové zdůvodní a nežádoucí skutečnosti eliminují nebo skandalizují. Vycházejí z toho, že oponenti jejich názorů jsou nepřáteli. Věří v morální oprávněnost existence jednolité skupiny a současně zájmy svých jednotlivých členů povyšují nad zájmy obecní nebo státní. Jejich skupinové rozhodování je stereotypní a automatické. Vychází se ze vzájemné dohody. Členům skupiny se to ale jeví jako harmonická souhra. Všichni se chrání před negativními informacemi, mnozí členové na sebe dokonce berou funkci dobrovolných strážců myšlení svých bližních a apriorně znevažují každou připomínku. Skupina volí vždy jen jediné řešení, odmítá alternativní přístup k problémům, přehlíží námitky oponentů a skutečnosti svědčící v neprospěch zvoleného postupu. Skupina účelově vedená, spoléhá na dodané informace, které jsou často účelově zkreslené vůdcem (předseda strany, ministr nebo starosta). Jednotlivci nemají zájem o ověření a doplnění předložených podkladů.

Uvedu jen dva příklady ze života města Turnova (myslím si, že podobných jsou desítky).

První: V Turnově se již několik let táhne spor o autobusové zastávky ve středu města. Radní a posléze i zastupitelé rozhodli na základě zkreslených podkladů, že zastávky z náměstí budou přesunuty o několik desítek metrů na druhé, menší náměstí. Zajištění zastávek bylo podmínkou schválení příslušného usnesení. Nová stání autobusů se ale z technických důvodů nerealizovala. Logické by bylo zrušení nesprávného rozhodnutí zastupitelů. K tomu ale nedošlo ani přes občanské petice a žádosti osmi starostů z okolních obcí. Jeden ze zastupitelů dokonce reagoval tak, že v případě petice jde pouze o „úlitbu pohodlnosti“, dlužno podotknout, že ani jediný z radních nepoužívá veřejnou dopravu.

Po zrušení zastávek došlo ke ztrátě na tržbách ČSAD i obchodníků ve středu města. Přitom středem náměstí je vedena veškerá doprava včetně těžké nákladní. To, co mělo být údajně efektem tzv. vytěsnění zastávek, tj. zkvalitnění ovzduší, se neprojevilo, spíš naopak, parkoviště osobních vozů zde produkují více zplodin, než kolik by jich bylo při zastavení a rozjezdu autobusů (které náměstím stejně projíždějí).

Druhý: V březnu došlo ke zvýšení hladiny Jizery a došlo k zaplavení části města. První radniční reakce po skončení kalamity (napočítané škody představují více než 80 milionů) byly velice sebevědomé. Vše bylo v nejlepším pořádku a povodňová komise se starostou se chlubila, jak pracovala obdivuhodně dobře. Postupně ale přibývalo stížností, které zpočátku radnice nebyla ochotna vyslechnout, a ukázalo se, že to tak slavné nebylo. Špatná byla informovanost. Že nelze používat vodu z vodovodu jako pitnou, se někteří občané dověděli až po čtyřech dnech. Přitom otázka krizového informačního systému byla zastupiteli za VPM otevřena již v roce 1998. Pan starosta prosazující soukromou regionální televizi, která přispěla k jeho zvolení a kterou město platí, dva roky jednání o bezdrátovém rozhlase bránil za vehementní podpory svých koaličních partnerů. Petice, a to petice velmi fundovaná, navrhující i některá řešení omezující nebezpečí dalších záplav, sepsaná občany ze zátopové oblasti, se začíná řešit až nyní.

Ivan Turnovec (ivan.turnovec@seznam.cz) - 8.6.2000

Zaujal Vás tento článek? Chcete nám k němu něco sdělit? Neváhejte a sdělte nám svůj názor 
Ivan Turnovec

Sdělte nám svůj názor Vytiskněte článek na tiskárně Pošlete článek kolegovi emailem Další články autora
Hodnocení: 5.1 / 10

A K T U Á L N Ě:

Baldachýn: Potter vycpává koťátka!

COMICS: Čím jedeš?

Dnes naposled

Velké sportovní finále

Jak jsem poštval kamarádku na Václava Klause

Rok 2002 v hudbě - část druhá

Místo hada Karel Gott

Povídky nevidomých: Vyvařené zuby

Nenechte sebou manipulovat

Existují jen multiplexy?

HREJ OVER!

S T Y L:

Jen řešení Lamohlavu 49/2002

Nenechte sebou manipulovat

Svět 2003 aneb Nenechme se oblbnout

Lamohlav 49/2002 - finální

Když mají děti zácpu

Změřit hvězdu, zvážit planetu

 

 

- nahoru - Copyright (c) 1998-2000 Seznam - Ivo Lukačovič, uvedení autoři článků a dodavatelé
obsahu, všechna práva vyhrazena