Novinky.cz
S T Y L
Ú t e r ý
23.září 2003, 19:42
Publikováno dne:
15.1.2001na Obsah
Zpravodajství
Kurzy, burza
Počasí
T E L E V I Z E
Politika
Internet
Počítače a technika
Sport
S T Y L
Kultura
Boulevard
Lidé, vztahy, sex
Comics
Vaše názory
Archiv
TechDesk
AutoNovinky
HREJ!
Seznamka

ASCII   MAC   WIN

REKLAMA

Spravedlnost jako problém

Na ulicích, v Senátu i Poslanecké sněmovně PČR se v současné rozjitřené době často používá slovo „spravedlnost“. Patří do arzenálu politiky i publicisty nejčastěji zneužívaných pojmů. Přitom by se zdálo, že význam by měl být jednoznačný a nezaměnitelný. Tomáš Akvinský říká: “Spravedlnost je trvalá správnost mysli, skrze kterou člověk činí to, co má za daných okolností činit.“ Svatý Augustin pak dí: „Spravedlnost je uspořádání duše podle ctnosti, z něhož vyplývá, že nejsme ničími služebníky, leč služebníky Boha samého.“ V Příručním naučném slovníku, vydaném ČSAV v roce 1967, jsem nalezl následující výklad: „Spravedlnost - etická kategorie, která vzniká jako výsledek morálního hodnocení; označuje žádoucí společenský stav a žádoucí lidská jednání, v nichž jsou zajištěna práva členů společnosti. Konkrétní náplň tohoto pojmu, jenž je odrazem společenského bytí, odpovídá v třídní společnosti zájmům té třídy, do jejíž morálky přísluší.“

Nad pojmem spravedlnost se zamýšlí Rusell Kirk v práci The Meaning of „Justice“ 1993: „V polovině sedmnáctého století napsal Jeremy Taylor, že existují dva druhy spravedlnosti.

Jednak je to komutativní, neboli reciproční spravedlnost, která je v Písmu vyjádřena slovy: Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. Podle Tailorových slov je toto měřítkem… té spravedlnosti, která předpokládá výměnu výhodných věcí za jiné výhodné věci: já naplňuji tvoji potřebu, ty vyplňuješ moji potřebu; jsem-li já prospěšný pro tebe, měl bys být ty prospěšný pro mne...

Druhým typem je spravedlnost distributivní, vyjádřená v listě Římanům: Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest.Tato spravedlnost je jiná než ta první, protože závazek nevyplývá ze smlouvy ani se nezakládá na nějaké vzájemné výměně, ale je nám uložen z Božího příkazu nebo z příkazu nadřízeného, vyplývá z přirozenosti nebo milosti, ze zbožnosti nebo náboženství, z odpovědnosti nebo z úřadu, podle přikázání: Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti.“

Veřejný pořádek jako synonymem spravedlnosti, je totiž založen na mravním řádu, který vychází z náboženství a rodových tradic. Jsou-li tyto vznešené postuláty opovrhovány nebo popírány, jako to dělali sofisté za Platona, je spravedlnost vytlačována zvůlí a „zmocní se jí ti, kdo mají moc, a chopí se jí ten, kdo může.“

Ideu spravedlnosti lze nalézt ve všech náboženstvích. Aristofanes tvrdil, že ctnost se nelze naučit ve školách ani u učitelů, spíše se dědí ve starých rodinách. Pro vytváření základních hodnotových návyků, mezi které by mělo patřit konání obecného prospěchu, povinnosti k rodičům a starým lidem, povinnosti k dětem a potomstvu vůbec, pravdomluvnost a spolehlivost, milosrdenství a velkorysost ke slabším, je důležitá tradiční rodinná výchova v podmínkách klidného obecního společenství. V porušení rodinných a tradičních společenských vazeb můžeme hledat jeden z hlavních problémů dneška, kterým je krutost a neupřímnost současné společnosti.

Ivan Turnovec (ivan.turnovec@seznam.cz) - 15.1.2001

Zaujal Vás tento článek? Chcete nám k němu něco sdělit? Neváhejte a sdělte nám svůj názor 


V A Š E   N Á Z O R Y . . .

Váš článek není špatný a může vést čtenáře k zamyšlení, avšak...  - Markéta Maira
Váš článek není špatný a může vést čtenáře k zamyšlení, avšak...  - Markéta Maira
Váš článek není špatný a může vést čtenáře k zamyšlení, avšak...  - Markéta Maira
Ivan Turnovec

Sdělte nám svůj názor Vytiskněte článek na tiskárně Pošlete článek kolegovi emailem Další články autora
Hodnocení: 6 / 10

A K T U Á L N Ě:

Baldachýn: Potter vycpává koťátka!

COMICS: Čím jedeš?

Dnes naposled

Velké sportovní finále

Jak jsem poštval kamarádku na Václava Klause

Rok 2002 v hudbě - část druhá

Místo hada Karel Gott

Povídky nevidomých: Vyvařené zuby

Nenechte sebou manipulovat

Existují jen multiplexy?

HREJ OVER!

 

 

- nahoru - Copyright (c) 1998-2000 Seznam - Ivo Lukačovič, uvedení autoři článků a dodavatelé
obsahu, všechna práva vyhrazena