Novinky.cz
S T Y L
Ú t e r ý
23.září 2003, 19:39
Publikováno dne:
26.7.2001na Obsah
Zpravodajství
Kurzy, burza
Počasí
T E L E V I Z E
Politika
Internet
Počítače a technika
Sport
S T Y L
Kultura
Boulevard
Lidé, vztahy, sex
Comics
Vaše názory
Archiv
TechDesk
AutoNovinky
HREJ!
Seznamka

ASCII   MAC   WIN

REKLAMA

Práce jako filozofická kategorie

Citace pana Bastiata a moje úvaha s titulem Je práce smyslem života? s ní spojená vyvolaly již během svého vzniku zajímavou diskuzi o práci jako filozofické kategorii. Základní myšlenky připojuji, protože se domnívám, že mohou být inspirativními pro řadu čtenářů.

Přístup k práci jako "bolesti" (něco, co je nutné, ale nežádoucí) je totiž jen jeden z možných náhledů na lidskou práci. Je to sice v euroamerickém měřítku přístup dominantní, není však jediný a nelze z něho usuzovat na obecnou povahu práce v tomto smyslu. Existují společnosti, kde práce není nutné zlo (omezení volného času pracovníka, zvýšení nákladů podnikatele), ale samozřejmá či dokonce žádoucí aktivita (buddhistické komunity, "primitivní" lovecké kultury). To ukazuje na neutrální povahu práce jako takové. Problémy s ní spojené je třeba hledat v přístupu k ní. Stereotypní práce ve fabrice u pásu je jistě velkým (nikoli však nutným) adeptem na "bolest" u většiny z nás, ale je z velké části jen na nás samotných, jestli takový způsob života akceptujeme.

“Sklon k drancovaní je živen nikoli absolutní povahou práce (jakožto "bolesti"), ale naším navyklým (výchovou vštípeným, okoukaným...) přístupem k práci. Naše společnost programově nehledá, jak práci zpříjemnit a učinit ji lidskou, ale pouze jak vyrobit co nejlevněji a pokud možno bez člověka. To nás zásadním způsobem poznamenává, ať už si to uvědomuje, nebo ne," myslí si R. Batelka a na dokresleni situace s trochou ironie doporučuje čtenáři, aby si prohlédl: http://www.maso.cz/aktual/a72.htm.

Dnes žijeme ve schizmatu dvou hesel, která jsou hybateli sociálních dějin: "bez práce nejsou koláče" a "stroj je levnější než člověk".

Jen těžko z tohoto kruhu vystoupíme, nezměníme-li svůj přístup k práci jako takové. Problém práce je skutečně složitější. Ve skutečnosti obsahuje tři složky. Jednou je vztah člověka k práci, druhou vztah člověka k přírodě a třetí vztah člověka k druhým lidem, jež je zprostředkován prací.

V prvním vztahu šlo v dějinách o to, že člověk po velkou většinu svých dějin nepracoval svobodně, ale v nějaké formě podřízeného vztahu - otrok, nevolník, námezdní zaměstnanec. Tento vztah je od Hegelových dob znám jako vztah odcizující. Protože práce, kterou rozumíme jakoukoliv přetvářející činnost směřující k uspokojení lidských potřeb, je základní vztah člověka ke světu, je odcizení, tj. nesvoboda, určujícím vztahem i pro všechny vztahy ostatní.

Tvořit je lidskou přirozeností. Jestliže je člověk nesvoboden, tj. jestliže nenáleží sám sobě při svém tvoření, je odcizen - zcizen sám sobě. Tento stav cizosti vůči sobě samému je dobře popsán v románech F. Kafky a jiných. Takový stav znamená, že člověk žije v rozporu sám se sebou, a to proto, že byl zotročen.

Práce jako svobodná tvořivá činnost není utrpením, ale radostí, jak ví každý, kdo s ní má zkušenosti. Což ovšem nevylučuje drancující vztah k přírodě. V poslední době (viz Sedmá generace č. 4 z r. 2001, časopis Hnutí Duha) to ke svému překvapení zjistili i ekologičtí aktivisté u indiánů v Mexickém pralese. Oni totiž nemají důvod k ekologicky ohleduplnému chování, když je všude kolem "nekonečný" prales, tedy alespoň z jejich hlediska. Tato otázka vyvstává až tehdy, když se poměry obrátí, když se kolem mizejících ostrůvků přírody rozrůstá mohutnějící lidská civilizace (Valach, M.: Svět na předělu. Studie o krizi současné společnosti. Doplněk, Brno 2000, najdete i na internetu hzpd@yahoogroups.com).

Co si o problematice práce a pracovních vztahů ve společnosti myslíte vy?

Ivan Turnovec (ivan.turnovec@seznam.cz) - 26.7.2001

Zaujal Vás tento článek? Chcete nám k němu něco sdělit? Neváhejte a sdělte nám svůj názor 


V A Š E   N Á Z O R Y . . .

Namísto planého žvanění o práci byste měli trochu víc pracovat - Radek Kuták
Ivan Turnovec

Sdělte nám svůj názor Vytiskněte článek na tiskárně Pošlete článek kolegovi emailem Další články autora
Hodnocení: 5.3 / 10

A K T U Á L N Ě:

Baldachýn: Potter vycpává koťátka!

COMICS: Čím jedeš?

Dnes naposled

Velké sportovní finále

Jak jsem poštval kamarádku na Václava Klause

Rok 2002 v hudbě - část druhá

Místo hada Karel Gott

Povídky nevidomých: Vyvařené zuby

Nenechte sebou manipulovat

Existují jen multiplexy?

HREJ OVER!

S T Y L:

Jen řešení Lamohlavu 49/2002

Nenechte sebou manipulovat

Svět 2003 aneb Nenechme se oblbnout

Lamohlav 49/2002 - finální

Když mají děti zácpu

Změřit hvězdu, zvážit planetu

 

 

- nahoru - Copyright (c) 1998-2000 Seznam - Ivo Lukačovič, uvedení autoři článků a dodavatelé
obsahu, všechna práva vyhrazena